7326 SAYILI MATRAH ARTIRIMI VE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN YAPILANDIRMADA TAHAKKUK EDEN VERGİLERİNİ YASAL SÜRESİNDE ÖDEYEMEYENLER İÇİN FIRSAT! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Cumhurbaşkani Erdoğan 2022 Asgari̇ Ücreti̇ Açikladi!
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2022 ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI!
16 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık 2022 Yili Asgari̇ Ücreti̇n İşverene Mali̇yeti̇
2022 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
17 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Cumhurbaşkani Erdoğan 2022 Asgari̇ Ücreti̇ Açikladi!
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2022 ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI!
16 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık 2022 Yili Asgari̇ Ücreti̇n İşverene Mali̇yeti̇
2022 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
17 Aralık 2021

7326 SAYILI MATRAH ARTIRIMI VE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN YAPILANDIRMADA TAHAKKUK EDEN VERGİLERİNİ YASAL SÜRESİNDE ÖDEYEMEYENLER İÇİN FIRSAT!

Sistem Global Danışmanlık 7326 Sayili Matrah Artirimi Ve İşletme Kayitlarinin Düzelti̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Yapilandirmada Tahakkuk Eden Vergi̇leri̇ni̇ Yasal Süresi̇nde Ödeyemeyenler İçi̇n Firsat!

Bilindiği üzere, 11/05/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı ve 03/06/2021 Tarihli ve 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunlar” sırasıyla 18/05/2018 Tarihli 30425 Sayılı ve 09/06/2021 Tarihli 31506 sayılı Resmî Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunların 5 inci maddelerinde “Matrah ve Vergi Artırımı” ile 6’ncı maddelerinde ise “İşletme Kayıtları ile Kasa Mevcutları ve Ortaklardan Alacaklar hesabı kayıtlarını düzeltilmesi” düzenlenerek bu kapsamlarda mükelleflerin yapılandırmadan faydalanmaları amaçlanmıştır.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında, 13/12/2021 Tarihinde 2021/01 Seri no’lu  Tahsilat İç Genelgesi yayınlanmış olup; yayınlanan genelge ile, yukarıda bahsi geçen 7143 ve 7326 Sayılı kanunların ilgili maddeler kapsamında yapılandırmaya giren mükelleflerden, bu işlemlerden dolayı tahakkuk eden vergilerini ödeme güçlüğü sebebiyle kanunda belirtilen süre ve şekillerde ödeyemeyenlerin; bu borçlarını, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’inci maddesi kapsamında Tecil ederek Taksitlendirilebilmesi (katma değer vergilerinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 Taksitte) uygun görülmüştür.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…