7412 SAYILI İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU’NA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Avrupa Veri̇ Koruma Kurulu’ndan Di̇züstü Bi̇lgi̇sayar Kameralari Hakkinda Önemli̇ Açiklama!
AVRUPA VERİ KORUMA KURULU’NDAN DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KAMERALARI HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA!
12 Temmuz 2023
Sistem Global Danışmanlık Geti̇ri̇len Yeni̇ Düzenlemeler İle Vergi̇ Kanunlarinda Yapilmasi Öngörülen Bi̇rtakim Düzenlemeler
GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN BİRTAKIM DÜZENLEMELER
21 Temmuz 2023
Sistem Global Danışmanlık Avrupa Veri̇ Koruma Kurulu’ndan Di̇züstü Bi̇lgi̇sayar Kameralari Hakkinda Önemli̇ Açiklama!
AVRUPA VERİ KORUMA KURULU’NDAN DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KAMERALARI HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA!
12 Temmuz 2023
Sistem Global Danışmanlık Geti̇ri̇len Yeni̇ Düzenlemeler İle Vergi̇ Kanunlarinda Yapilmasi Öngörülen Bi̇rtakim Düzenlemeler
GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN BİRTAKIM DÜZENLEMELER
21 Temmuz 2023

7412 SAYILI İSTANBUL FİNANS MERKEZİ KANUNU’NA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Sistem Global Danışmanlık 7412 Sayili İstanbul Fi̇nans Merkezi̇ Kanunu’na İli̇şki̇n Yönetmeli̇k Yürürlüğe Gi̇rdi̇!

Katılımcılarına önemli muafiyet ve istisnalar tanıyan 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu 22.06.2022 tarihinde yayımlanmış, kapsamını ise sizlere daha önceki bültenlerimizde duyurmuştuk.

Kanun yayımlanmakla birlikte, uygulama için yönetmelik beklenmekteydi. 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu’na ait uygulama yönetmeliği 07.07.2023 tarihli yayımlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte istisna ve muafiyetlerin nasıl uygulanacağına dair açıklamalar yer almamakta fakat İstanbul Finans Merkezi’nin nasıl işletileceğine dair önemli bilgilere yer verilmiştir.

Yönetmelikle; İstanbul Finans Merkezi’nin yönetimi ve işletilmesi, taşınmazlar, ortak kullanım alanları ve kiralama işlemleri, katılımcı belgesi, katılımcı adayları ve katılımcılara ilişkin usul ve esaslar ile tek durak büro ve çeşitli hükümlere dair açıklamalar yapılmaktadır.

İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösterecek katılımcıların yürütmesi beklenen öncelikli iştigal konuları aşağıdaki gibi özetlenmiştir;

  • Başta kıymetli metal ve madenler olmak üzere uluslararası ticarete konu olabilecek her türlü emtiaya ilişkin deniz, hava, kara ve demiryolu taşımacılığı, gümrük ve lojistik hizmeti, organize piyasalarda emtia ticareti ve saklama hizmeti ve bu emtialarla ilgili finansal danışmanlık hizmeti,
  • Finansal faaliyetlere yönelik destek ve yardımcı mahiyette denetim, muhasebe, derecelendirme, değerleme, elektronik altyapı ve yazılım, telekomünikasyon, medya, fikri ve sınai mülkiyet ile hukuki danışmanlık ve benzeri hizmetler,
  • Enerji ve altyapı başta olmak üzere katma değeri yüksek sektörler ile bunların herhangi bir veya birden fazla bölümü, sağlık ve sağlık teknolojileri, tarım ve tarım teknolojileri, yapay zeka ve benzeri alanlar ile bu alanlara yatırım yapma ve finanse etme hizmetleri,
  • Tüzel kişilerin yatırım ve yönetim stratejilerini oluşturan ve/veya bu şirketlerin finansal operasyonlarını gerçekleştirmek üzere şirket içinde veya ayrı bir tüzel kişilik olarak kurulan bölgesel hazine ve finansal yönetim operasyonları,
  • Yeşil finans ve sürdürülebilir finans ile uluslararası ticareti destekleyici finansal hizmetler,
  • İFM’nin stratejik öncelikleri ile uyumlu olan finansal hizmetler veya finans sektörünü destekleyici diğer faaliyetler.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…