AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE ÇALIŞAN PERSONELLERE TANINAN UZAKTAN ÇALIŞMA UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Türk Li̇rasina Çevri̇len Yabanci Paralar Ve Altin Hesaplari İçi̇n Kur Farki, Fai̇z, Kar Payi İle Di̇ğer Kazançlara İli̇şki̇n Kurumlar Vergi̇si̇ İsti̇snasini Düzenleyen Tebli̇ğ Taslaği Yayinlandi
TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN YABANCI PARALAR VE ALTIN HESAPLARI İÇİN KUR FARKI, FAİZ, KAR PAYI İLE DİĞER KAZANÇLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANDI
1 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık 1707 Si̇pari̇ş Ar-Ge 2022 Yili 1. Dönem Çağrilari Açildi!
1707 SİPARİŞ AR-GE 2022 YILI 1. DÖNEM ÇAĞRILARI AÇILDI!
8 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık Türk Li̇rasina Çevri̇len Yabanci Paralar Ve Altin Hesaplari İçi̇n Kur Farki, Fai̇z, Kar Payi İle Di̇ğer Kazançlara İli̇şki̇n Kurumlar Vergi̇si̇ İsti̇snasini Düzenleyen Tebli̇ğ Taslaği Yayinlandi
TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN YABANCI PARALAR VE ALTIN HESAPLARI İÇİN KUR FARKI, FAİZ, KAR PAYI İLE DİĞER KAZANÇLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANDI
1 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık 1707 Si̇pari̇ş Ar-Ge 2022 Yili 1. Dönem Çağrilari Açildi!
1707 SİPARİŞ AR-GE 2022 YILI 1. DÖNEM ÇAĞRILARI AÇILDI!
8 Şubat 2022

AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE ÇALIŞAN PERSONELLERE TANINAN UZAKTAN ÇALIŞMA UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İle Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ne Çalişan Personellere Taninan Uzaktan Çalişma Uygulamasina İli̇şki̇n Bi̇lgi̇lendi̇rme

25.12.2021 tarihinde Resmî Gazetede yer alan 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20. ve 28. Maddesi ile birlikte, Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan personellerin 7263 Sayılı Kanun ile tanımlanan uzaktan çalışma sürelerinin uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunulmuş olup, söz konusu değişikliği önceki bültenlerimiz ile birlikte sizlerin bilgisine sunmuştuk.                                                                                                            

Gelinen aşamada edindiğimiz bilgiler doğrultusunda; uzaktan çalışma sürelerinin uygulanmasına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir tebliğ hazırlığının olduğu bilinmekte olup, yakın bir sürede yayımlanması beklenmektedir. Söz konusu tebliğ ile birlikte; toplam çalışma sürelerinin %50’sini geçmeyecek şekilde ve Ar-Ge/Tasarım Merkezleri yada Teknokent Bölge içerisinde geçirilen sürelere bağlı olarak uzaktan çalışma sürelerinin hesaplanabileceğinin açıklanması beklenmektedir.

Başka bir ifadeyle Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ile Teknokent Bölgesine hiç personel getirmeyen firmaların %50 uzaktan çalışma uygulamasından faydalanamayacağı ve firmaların sadece Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ile Teknokent Bölge içinde geçirdikleri sürelere bağlı olarak hesaplanacak süre kadar uzaktan çalışma süresi hakkını kullanabileceğinin hüküm altına alınması beklenmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…