AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA YER ALAN FİRMALARIN %2 YATIRIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ZAMAN DARALIYOR! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İle Teknoparklarda Yer Alan Fi̇rmalarin Yatirim Yükümlülükleri̇nde Uygulanan Oran Ve Hadler Artirildi!
AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA YER ALAN FİRMALARIN YATIRIM YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE UYGULANAN ORAN VE HADLER ARTIRILDI!
18 Aralık 2023
Sistem Global Danışmanlık Bi̇rleşi̇k Krallik’ta Kurulu Olan Ya Da Yeni̇ Kurulacak Şi̇rketler İçi̇n Yasal Deği̇şi̇kli̇k
BİRLEŞİK KRALLIK’TA KURULU OLAN YA DA YENİ KURULACAK ŞİRKETLER İÇİN YASAL DEĞİŞİKLİK
27 Aralık 2023
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İle Teknoparklarda Yer Alan Fi̇rmalarin Yatirim Yükümlülükleri̇nde Uygulanan Oran Ve Hadler Artirildi!
AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA YER ALAN FİRMALARIN YATIRIM YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE UYGULANAN ORAN VE HADLER ARTIRILDI!
18 Aralık 2023
Sistem Global Danışmanlık Bi̇rleşi̇k Krallik’ta Kurulu Olan Ya Da Yeni̇ Kurulacak Şi̇rketler İçi̇n Yasal Deği̇şi̇kli̇k
BİRLEŞİK KRALLIK’TA KURULU OLAN YA DA YENİ KURULACAK ŞİRKETLER İÇİN YASAL DEĞİŞİKLİK
27 Aralık 2023

AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA YER ALAN FİRMALARIN %2 YATIRIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ZAMAN DARALIYOR!

Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İle Teknoparklarda Yer Alan Fi̇rmalarin %2 Yatirim Yükümlülüğünde Zaman Daraliyor!

Bilindiği üzere Şubat/2021’de yayımlanan 7263 Sayılı mevzuat ile Teknoparklarda faaliyet gösteren ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde beyan ettiği TGB Kazanç İstisna tutarı 1 Milyon TL’yi geçen firmalar ile yıllık beyanname üzerinden yararlandığı Ar-Ge/Tasarım indirim tutarı 1 Milyon TL’yi aşan Ar-Ge/Tasarım Merkezi sahibi firmaların, istisna ve indirime konu tutarlarının %2’sini bir GSYF (Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)’ye yatırma ya da GSYO (Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları)’ya veya Teknopark Kuluçka merkezlerindeki girişimlere sermaye olarak koyma zorunluluğu getirilmişti.

Aynı mevzuat ile bu yatırım yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmaların beyannamede beyan etmiş oldukları indirim/kazanç istisna tutarlarının %20’sinin iptal edileceği ve iptal edilen bu indirim/kazanç istisnası üzerinden zamanında hesaplanmayan verginin (vergi ziya-ı cezası) uygulanmaksızın tarh edileceği hüküm altına alınmıştır.

7263 sayılı kanun ile getirilen %2 yatırım zorunluluğuna ilişkin 2022 Yılı Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamesinde beyan edilen indirim/kazanç istisnası üzerinden %2 yatırım zorunluluğunun 31.12.2023 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…