AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLERDE “UZAKTAN ÇALIŞMA” ESASLARINA İLİŞKİN RESMİ TEBLİĞ YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Geli̇r Vergi̇si̇ Stopaji Teşvi̇ki̇ne İli̇şki̇n Düzenleme
GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEME
27 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Ödeneği̇ Alanlarin İşsi̇zli̇k Ödeneği̇ Nasil Hesaplanir?
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALANLARIN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIR?
30 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık Geli̇r Vergi̇si̇ Stopaji Teşvi̇ki̇ne İli̇şki̇n Düzenleme
GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEME
27 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Ödeneği̇ Alanlarin İşsi̇zli̇k Ödeneği̇ Nasil Hesaplanir?
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALANLARIN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIR?
30 Mayıs 2022

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLERDE “UZAKTAN ÇALIŞMA” ESASLARINA İLİŞKİN RESMİ TEBLİĞ YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve Tasarim Merkezleri̇ İle Teknokentlerde “Uzaktan Çalişma” Esaslarina İli̇şki̇n Resmi̇ Tebli̇ğ Yayimlanarak Yürürlüğe Gi̇rdi̇

Bildiğiniz üzere önceki bültenlerimizde Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışmaya ilişkin uygulama esaslarına ilişkin 9 Seri Nolu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğ taslağının yayımlandığını duyurmuştuk.

Söz konusu tebliğ 27.05.2022 Tarihli 31848 Sayılı Remi Gazetede yayımlanarak 12.10.2021 itibariyle uygulanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile birlikte Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışmaya ilişkin uygulama esasları örneklerle açıklanmış olup aşağıda özetlenmiştir;

  • Uzaktan çalışma süreleri, Merkezde yada bölgede geçirilen fiili süreler ile tam zamanlı ar-ge personellerinin yıllık izin ve resmi tatil sürelerinin toplamını geçemeyecek şekilde toplam sürenin %50’si olarak uygulanacaktır.
  • BKK kapsamında zorunlu Dışarda Geçirilen Sürüler uzaktan çalışma süresinin hesabında baz alınacak toplam sürenin tespitinde dikkate alınabilecektir.
  • Yüksek Lisans & Doktora yapanların dışarıda geçirdiği süreler ile Ar-Ge ve yenilik alanında haftalık 8 saati aşmamak kaydıyla ders verilmesi ve mentorluk yapılması suretiyle merkez dışında geçirilen süreler de  uzaktan çalışma süresinin hesabında baz alınacak toplam sürenin tespitinde dikkate alınabilecektir.
  • Uzaktan çalışma süreleri personel bazlı değil, toplam personel zamanı üzerinden hesaplanacaktır.
  • Uzaktan çalışma sürelerinin hangi personele yararlandırılacağı işveren tercihine bırakılmış olup, işveren ihtayaca göre belirleyebilecektir.
  • Bölgede yada Merkezde süre olmaması halinde uzaktan çalışma süreleri teşviklere konu edilemeyecektir.
  • Destek personelleri içinde uzaktan çalışma süreleri hesaplanarak teşviklere konu edilebilecek
  • Tebliğ hükümleri 12.10.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ metnine ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz..