AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLER'DE "UZAKTAN ÇALIŞMA" ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI TEKRAR YAYIMLANDI  - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yargitay Kararlari Işiğinda İş Sözleşmeleri̇nde Cezai̇ Şart
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ SÖZLEŞMELERİNDE CEZAİ ŞART
25 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık Sgk İşveren Temsi̇lci̇li̇ği̇ Uygulamasi Başliyor
SGK İŞVEREN TEMSİLCİLİĞİ UYGULAMASI BAŞLIYOR
27 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık Yargitay Kararlari Işiğinda İş Sözleşmeleri̇nde Cezai̇ Şart
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ SÖZLEŞMELERİNDE CEZAİ ŞART
25 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık Sgk İşveren Temsi̇lci̇li̇ği̇ Uygulamasi Başliyor
SGK İŞVEREN TEMSİLCİLİĞİ UYGULAMASI BAŞLIYOR
27 Nisan 2022

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLER’DE “UZAKTAN ÇALIŞMA” ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI TEKRAR YAYIMLANDI
 

Sistem Global Danışmanlık ≪Strong≫Ar-Ge Ve Tasarim Merkezleri̇ İle Teknokentler'De &Quot;Uzaktan Çalişma&Quot; Esaslarina İli̇şki̇n Tebli̇ğ Taslaği Tekrar Yayimlandi≪/Strong≫≪Br≫&Nbsp;

21.12.2021 Tarihinde 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda teşvikleri ilgilendiren değişikliğin uygulamasına ilişkin tebliğ taslağı ikinci kez gelen yayımlandı.

12/10/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımlanan tebliğdeki başlıklar şöyledir.

  1. TEŞVİK OLUŞMASI İÇİN BÖLGE-MERKEZDE BULUNMAK ZORUNLU
  2. İLK TASLAK TEBLİĞDE %50’LİK SÜRENİN HESABINDA BÖLGE-MERKEZ İÇİNDE KABUL EDİLMEYEN SÜRELER %50 İÇİNDE KABUL EDİLMİŞTİR.
  3. BAŞKASININ YERİNEDE BÖLGE-MERKEZ İÇİNDE OLABİLMEK MÜMKÜN HALE GELMİŞTİR.
  4. HANGİ PERSONELE TEŞVİK UYGULANACAĞI İŞVEREN TERCİHİNE BIRAKILMIŞTIR.
  5. DESTEK PERSONELİ %50’LİK SÜRENİN HESABINDA DİKKATE ALINACAKTIR.
  6. HESAPLAMALAR ŞİRKETLERİN İLAN EDİLEN FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE YAPILACAKTIR.MESAİ ÇALIŞMALARDA DİKKATE ALINMAYACAK.
  7. HESAPLAMALARDA HAFTALIK 45 SAATE DİKKAT ETMEYE DEVAM.

Bu haliyle uygulanabilirliği artacağına inandığımız düzenlemenin henüz %75’e çıkmasına ilişkin yetkiyi Cumhurbaşkanı kullanmamıştır. Sektör bağımsız her işletme için %50 uygulanması gerekmektedir. Taslak tebliğdeki ana başlıklarına aşağıda değinilmiştir.

1.TEŞVİK İÇİN BÖLGE-MERKEZDE BULUNMAK ZORUNLU

Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin tamamının merkez veya bölge dışında çalışması ve merkez veya bölgede çalışan personel bulunmaması durumunda hiçbir personel teşvik kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Bölge-Merkezde bulunmamanın Kurumlar Vergisi Teşvikin de de olumsuz etkisi olduğu unutulmamalıdır.

2.İLK TASLAK TEBLİĞDE %50’LİK SÜRENİN HESABINDA BÖLGE-MERKEZ İÇİNDE KABUL EDİLMEYEN SÜRELER %50 İÇİNDE KABUL EDİLMİŞTİR.

Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile bölge alanı dışında gerçekleştirilmesi uygun bulunan zorunlu faaliyetlere ilişkin süreler,

– Ar-Ge ve tasarım personelinden Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez veya bölge dışında geçirdiği süreler (aylık ders saati kadar),

– Ar-Ge ve yenilik alanında haftalık 8 saati aşmamak kaydıyla ders verilmesi ve mentorluk yapılması suretiyle merkez dışında geçirilen süreler,

teşvik kapsamında olduğundan, merkez ve bölge dışında çalışılan %50’lik sürenin hesabında bu süreler de merkezde veya bölgede geçirilen süre olarak kabul edilecektir.

3.BAŞKASININ YERİNEDE BÖLGE-MERKEZ İÇİNDE OLABİLİRSİN.

Ar-Ge personeli (B), 2022 yılı Nisan ayında çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge içinde, Ar-Ge personeli (C) ise çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmiştir.

Bu durumda, (B)’ye ödenen ücretin tamamı ile bu personelin çalışma süresinin tamamını merkezde veya bölgede geçirmiş olması nedeniyle, aynı dönemde TÜM SÜRESİNİ merkez veya bölge dışında çalışmış olan (C)’nin ücretinin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

VEYA

Teknoloji geliştirme bölgesinde Ar-Ge personeli (Ç), çalışma süresinin tamamını(180 SAAT) bölge içinde, Ar-Ge personeli (D) ve (E) ise çalışma süresinin aylık 45 saatini bölge içinde kalan 135 saatini ise bölge dışında çalışarak geçirmiştir.

Bu örnekte 3 personelin bölge içinde gerçekleştirdiği toplam çalışma süresi (180+45+45=) 270 saattir. Bu durumda 270 saatlik bölge içi çalışmasına karşılık 270 saatlik bölge dışında gerçekleştirilecek çalışma teşvik kapsamında olacaktır. Böylece (D) ve (E)’nin bölge dışında gerçekleştirdiği çalışma süreleri toplamı olan (135+135=) 270 saatin tamamı teşvik kapsamında değerlendirileceğinden bölgede çalışan 3 personelin teşvikten tam faydalanabilmesi mümkün bulunmaktadır.

4.HANGİ PERSONELE TEŞVİK UYGULANACAĞI SİZİN ELİNİZDE.

İşletme tüm personelinin merkezde veya bölgede çalışılması gereken sürenin yarısının merkezde veya bölgede çalışılarak geçirilmesi durumunda, hangi personelin ne kadar süre çalıştığına bakılmaksızın tüm personele ödenen ücretlerin teşvik kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

Diğer taraftan, Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin toplam çalışma süresinin yarısından daha az bir oranda merkezde veya bölgede çalıştığı veya toplam Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin yarısından azının çalışma süresinin tamamını merkezde veya bölgede çalışarak geçirdiği durumlarda, merkezde veya bölgede çalışılan süre dikkate alınmak suretiyle, merkez veya bölge dışında çalışılan sürelerden ücretine teşvik uygulanacak personel işverence belirlenecektir.

5.DESTEK PERSONELİ %50’LİK SÜRENİN HESABINDA DİKKATE ALINACAK.

İşveren (I)’nın Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şubesinde 30 Ar-Ge ve destek personeli çalışmaktadır.

Bu personelin her biri aylık çalışma süresinin yarısını merkez veya bölge içerisinde kalan yarısını merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmektedir.  Bu durumda, 30 personelin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilecektir.

6.HESAPLAMALAR ŞİRKETLERİN İLAN EDİLEN FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE YAPILACAKTIR.MESAİ ÇALIŞMALARDA DİKKATE ALINMAYACAK.

Örneğin; Ar-Ge merkezi veya teknoloji geliştirme bölgesinde günlük 9 saat çalışan ve hafta sonları çalışmayan Ar-Ge personeli (A), 2022 yılı Mart ayında 23 iş gününde aylık 207 saat olan çalışma süresinin yarısını (aylık 103,5 saatini) merkez veya bölge içinde, diğer yarısını merkez veya bölge dışında çalışarak geçirebilir.

Hafta sonu çalışma veya günlük 7 saat gibi yayımlanmış bir çalışma düzeni varsa bu örnekteki gibi dikkate alınmalıdır.

Tam zamanlı olarak merkezde çalışan bir personelin, hak kazanılmış hafta tatili veya hafta sonları çalışılmayan işletmelerde hafta sonları ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerinde çalışmaması ve yıllık ücretli iznini kullanması durumunda bu sürelere isabet eden ücretler de teşvik kapsamındadır.

7.HAFTALIK 45 SAATE DİKKAT.

Teşvik aylık bazda uygulandığından merkez veya bölge içinde ve dışında geçirilen sürelerin hesabında haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde aylık çalışma süreleri dikkate alınacaktır. İlgili aylarda çalışılan iş günü sayısı ve günlük çalışma saatine göre hesaplamalar değişebilir. Yine, aylar itibarıyla teşvik kapsamındaki ücret tutarları ve ücretleri teşvike konu edilen personel de değişebilir. Merkezde veya bölgede çalışan personelin Ar-Ge, tasarım veya destek personeli olması, merkez veya bölge içinde veya dışında çalışılan sürenin veya merkezde veya bölgede çalışan personel sayısının hesabını etkilemeyecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…