BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULUNDA TL TİCARİ KREDİ KULLANIMINA SINIRLAMA GETİRİLDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 2022/Mayis Ayi Si̇gorta Pri̇mi̇, Kdv İade Alacağindan Mahsubu Sureti̇yle 27.07.2022 Tari̇hi̇ne Kadar Ödenebi̇lecek
2022/MAYIS AYI SİGORTA PRİMİ, KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUBU SURETİYLE 27.07.2022 TARİHİNE KADAR ÖDENEBİLECEK
27 Haziran 2022
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Yaşayan Kültür Mi̇rasi İşletmeler Destek Programi Açildi!
KOSGEB YAŞAYAN KÜLTÜR MİRASI İŞLETMELER DESTEK PROGRAMI AÇILDI!
28 Haziran 2022
Sistem Global Danışmanlık 2022/Mayis Ayi Si̇gorta Pri̇mi̇, Kdv İade Alacağindan Mahsubu Sureti̇yle 27.07.2022 Tari̇hi̇ne Kadar Ödenebi̇lecek
2022/MAYIS AYI SİGORTA PRİMİ, KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUBU SURETİYLE 27.07.2022 TARİHİNE KADAR ÖDENEBİLECEK
27 Haziran 2022
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Yaşayan Kültür Mi̇rasi İşletmeler Destek Programi Açildi!
KOSGEB YAŞAYAN KÜLTÜR MİRASI İŞLETMELER DESTEK PROGRAMI AÇILDI!
28 Haziran 2022

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULUNDA TL TİCARİ KREDİ KULLANIMINA SINIRLAMA GETİRİLDİ

Sistem Global Danışmanlık Bankacilik Düzenleme Ve Denetleme Kurulunda Tl Ti̇cari̇ Kredi̇ Kullanimina Sinirlama Geti̇ri̇ldi̇

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24.06.2022 Tarih ve 10250 Sayılı Kararı ile;  şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması halinde, hangi şartlarda TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kullandırılıp kullandırılmayacağına dair yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Uygulamanın detayları aşağıdaki gibidir;

  • Uygulama Bağımsız Denetime tabi şirketleri kapsayacak. Bağımsız denetime tabi olmayan şirketler ile bankalar ve finansal kuruluşlar bu karar kapsamında değerlendirilmeyecektir.
  • Karar Gerçek Kişiler ile Gerçek Kişi Şirket ortaklarını da kapsamamaktadır.
  • Kredi başvurusu yapılan tarih itibariyle yabancı para (YP) nakdi varlıkların Türk Lirası (TL) karşılığının 15 milyon TL’ nin üzerinde olması halinde; bu şirketlerin yabancı para (YP) nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre; 

a) Bilanço Aktif toplamından veya
b) Son 1 yıllık net satış hasılatından,

Büyük olanın %10’unu aşması durumunda, TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmaz.

  • Kararda da belirtildiği üzere YP nakdi varlıklar kapsamına Şirketlerin altın da dahil olmak üzere efektif dövizleri ile bankalardaki YP mevduatları dahil olup, Şirketlerin yurt içi yerleşiklerce YP cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler ve Eurobond gibi borçlanma araçlarından oluşan diğer parasal varlıkları Kararda belirtilen YP nakdi varlıklar kapsamına girmemektedir. Ancak Şirketlerin, yurt dışı yerleşiklerce YP cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler ve hisse senetleri ile yurt dışı yerleşiklerle yapılan ters repo gibi diğer parasal varlıkları da Karar kapsamındaki YP nakdi varlık tutarının hesaplamasına dahil edilecektir.
  • Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolar kapsamında, grup şirketlerde aktif toplam ve 1 yıllık net satış hasılatları konsolide mali tablolar dikkate alınarak belirlenecektir.
  • Yabancı para (YP) cinsinden kredi kullanmasına mümkün olmayan şirketlerle sınırlı olmak üzere, bu şirketlerin;

1- Bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu bağımsız denetim kuruluşlarına en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre tespit ettirmeleri,
2- Bağımsız denetim kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları,

Şartıyla, bu şirketlere yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullanabilecekler.

  • Yabancı para (YP) nakdi varlıklarının TL karşılığında 15 milyon TL’yi aşmayan şirketlerin, kredi başvuru tarihi itibari ile;

– Mevcut yabancı para nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve Son 1 yıllık net satış hasılatını,
1- Bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri,
2- Kullanacakları kredinin vadesi boyunca yabancı para (YP)  nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri,
3- Söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre yabancı para (YP)   nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibariyle son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri, şartıyla TL Ticari kredi kullanabileceklerdir.

BDDK’nun kararıa ilişkin tam metine ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…