DİĞER YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR KV İSTİSNASI KAPSAMINA DAHİL EDİLDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Üreti̇ci̇ Ve İhracatçilarin Kurumlar Vergi̇si̇ Orani 1 Puan İndi̇ri̇mli̇ Uygulanacak!
ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARIN KURUMLAR VERGİSİ ORANI 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULANACAK!
23 Ocak 2022
Sistem Global Danışmanlık Kidem Tazmi̇nati Tavani Deği̇şti̇
KIDEM TAZMİNATI TAVANI DEĞİŞTİ
24 Ocak 2022
Sistem Global Danışmanlık Üreti̇ci̇ Ve İhracatçilarin Kurumlar Vergi̇si̇ Orani 1 Puan İndi̇ri̇mli̇ Uygulanacak!
ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARIN KURUMLAR VERGİSİ ORANI 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULANACAK!
23 Ocak 2022
Sistem Global Danışmanlık Kidem Tazmi̇nati Tavani Deği̇şti̇
KIDEM TAZMİNATI TAVANI DEĞİŞTİ
24 Ocak 2022

DİĞER YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR KV İSTİSNASI KAPSAMINA DAHİL EDİLDİ!

Sistem Global Danışmanlık Di̇ğer Yatirim Fonlarindan Elde Edi̇len Kazançlar Kv İsti̇snasi Kapsamina Dahi̇l Edi̇ldi̇!

Bilindiği üzere kurumların aşağıda ki kazançlarına, 5520 Sayılı KV Kanununun 5. Maddesinin 1/a bedine göre  Kurumlar Vergisi istisnası uygulanmaktaydı.

1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar,

2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları,

3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları.

22 Ocak 2022 tarihli  ve 31727 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7351 sayılı kanun ile birlikte, 5520 Sayılı KV Kanununun 5. Maddesinin 1/a beninde ilave edilen fıkra ile birlikte “Tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları” da  Kurumlar Vergisinden istisna edilmiştir. Ancak, portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar istisnaya konu edilemeyecektir.

Öte yandan, Diğer yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan yararlanamaz.

İstisna uygulaması normal hesap dönemine tabi mükelleflerin 01.01.2022 tarihi itibariyle doğacak kazançlarına uygulanacak olup, özel hesap dönemine tabi kurumlar için 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanabilecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…