DÖVİZ VE ALTINDAN TL MEVDUATA DÖNÜŞÜMDE KUR FARKI KAZANÇLARINA KURUMLAR VERGİSİ İSTİNASI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tarim Ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu (Tkdk) Ipard Programi 11. Başvuru Çağri İlanina Çikmiştir!
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) IPARD PROGRAMI 11. BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKMIŞTIR!
14 Ocak 2022
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak, 1501 Sanayi̇ Ar-Ge Destek Programi 2021-2 Çağrisi Sonuçlarini Webi̇nar İle Açiklayacak
TÜBİTAK, 1501 SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI 2021-2 ÇAĞRISI SONUÇLARINI WEBİNAR İLE AÇIKLAYACAK
18 Ocak 2022
Sistem Global Danışmanlık Tarim Ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu (Tkdk) Ipard Programi 11. Başvuru Çağri İlanina Çikmiştir!
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) IPARD PROGRAMI 11. BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKMIŞTIR!
14 Ocak 2022
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak, 1501 Sanayi̇ Ar-Ge Destek Programi 2021-2 Çağrisi Sonuçlarini Webi̇nar İle Açiklayacak
TÜBİTAK, 1501 SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI 2021-2 ÇAĞRISI SONUÇLARINI WEBİNAR İLE AÇIKLAYACAK
18 Ocak 2022

DÖVİZ VE ALTINDAN TL MEVDUATA DÖNÜŞÜMDE KUR FARKI KAZANÇLARINA KURUMLAR VERGİSİ İSTİNASI

Sistem Global Danışmanlık Dövi̇z Ve Altindan Tl Mevduata Dönüşümde Kur Farki Kazançlarina Kurumlar Vergi̇si̇ İsti̇nasi

Geçtiğimiz son birkaç ay içerisinde, Döviz kurlarında meydana gelen aşırı yükselmeleri engellemek adına Hazine ve Maliye bakanlığı; bazı müdahaleler, önlemler ve istisnalar ile TL’nin kullanılmasının özendirilmesi ve TL’ ye dönüşüm ile finansal istikrarın desteklenmesini amaçlamıştır.

Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanlığı; Tüzel kişilikler nezdinde bazı düzenlemeler planlamakta olup, konuya ilişkin tasarı 13.01.2022’de meclise sunulmuştur.

Meclise sunulan tasarıda; Kurumlar vergisi mükellefleri için, 31.12.2021 Tarihi Milad kabul edilmiş, bu tarih öncesinde kayıtlarda yer alıp, 2022 ye sarkan Döviz ve Altın hesaplarının TL’ ye dönüştürülmesi için istisna öngörülmüştür.

Bu doğrultuda;

  • Kurumların 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve Altın cinsi hesaplarını 2021 yılı 4.ncü dönem Geçici vergi beyannamesinin verilme süresine kadar, en az 3 ay vadeli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası düzenlemeleri çerçevesinde banka hesaplarında Türk lirasına dönüştürmeleri şartıyla, bu hesaplar ilişkin 2021 yılı son çeyreğinde elde edilecek kur farkı gelirleri kurumlar vergisinden istisna olacaktır.
  • Yukarıdaki kapsamda dönüştürülen hesapların 2022 yılına tekabül eden; 2021 yılı 4.ncü dönem Geçici vergi beyannamesinin verilme süresi içerisinde TL ye dönüştürüldüğü tarihe kadar geçen süreler için ortaya çıkan kur farkları da kapsamda olup kurumlar vergisinden istisna olacaktır.
  • Yukarıda yazılı maddelere ek olarak Kurumlar vergisi mükelleflerinin; dönüştürdükleri Döviz ve Altın hesapları için vade sonlarında oluşacak faiz gelirleri, kar payları ve dönüşüm sebebiyle elde edecekleri kur farkı gelirleri gibi diğer gelirler de kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Yapılan düzenleme ile, mevcutta 2021 yılından gelen döviz hesaplarının TL ye dönüşümünün teşviki amaçlanmıştır.

31.12.2021 Bilançolarında bulunmayan döviz ve altın hesapları için herhangi bir istisna uygulaması bulunmamakta olup, 2022 de açılan döviz ve altın benzeri hesaplar için istisna uygulaması planlanmamıştır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…