FİNANSMAN VE TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İLE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ DİKKATİNE! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Verbi̇s Kayitlari İçi̇n Son Gün 5 Hazi̇ran!
VERBİS KAYITLARI İÇİN SON GÜN 5 HAZİRAN!
31 Mayıs 2024
Sistem Global Danışmanlık 1501-Sanayi̇ Ar-Ge Destek Programi Ve 1507-Kobi̇ Ar-Ge Başlangiç Destek Programi 2024 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
1501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI VE 1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 2024 YILI 2. ÇAĞRILARI AÇILIYOR!
27 Haziran 2024
Sistem Global Danışmanlık Verbi̇s Kayitlari İçi̇n Son Gün 5 Hazi̇ran!
VERBİS KAYITLARI İÇİN SON GÜN 5 HAZİRAN!
31 Mayıs 2024
Sistem Global Danışmanlık 1501-Sanayi̇ Ar-Ge Destek Programi Ve 1507-Kobi̇ Ar-Ge Başlangiç Destek Programi 2024 Yili 2. Çağrilari Açiliyor!
1501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI VE 1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 2024 YILI 2. ÇAĞRILARI AÇILIYOR!
27 Haziran 2024

FİNANSMAN VE TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İLE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ DİKKATİNE!

Sistem Global Danışmanlık Fi̇nansman Ve Tasarruf Fi̇nansman Şi̇rketleri̇ İle Ödeme Ve Elektroni̇k Para Kuruluşlarinin Di̇kkati̇ne!

562 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Bu tebliğ ile özetle Finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarına banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tabi işlemleri için fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme zorunluluğu getirilmekle birlikte ödeme ve elektronik para kuruluşlarına faaliyetlerine göre belirli hesap devreleri itibariyle dekont yerine hesap bildirim cetveli (ekstre) düzenleme imkanı verilmektedir.

Yapılan değişiklikler ise aşağıdaki gibidir.

 • 435 sıra nolu V.U.K. genel tebliğinin kapsamı genişletilerek, 493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları da kapsam dahiline alınmıştır.
 • 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman şirketleri ile birlikte tasarruf finansman şirketleri ve 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları banker kapsamında BSMV mükellefi olup, bunların yaptığı banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım – satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir, bu işlemlerin dışında kalan diğer işlemleri ise KDV’ye tâbidir.
 • 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne (BSMV) tâbi işlemleri için dekont, BSMV’ye tabi olan işlemleri dışında kalan KDV’ye tâbi teslim ve hizmetleri için fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.
 • Ödeme ve elektronik para kuruluşları ise, faaliyetlerine göre bir, üç, altı ay veya bir yıl gibi belirli hesap devreleri itibariyle, devre sonlarında düzenlenen hesap bildirim cetveli (ekstre) ile bildirilmesi mutad olan BSMV’ye tabi işlemleri için dekont yerine aynı bilgileri taşımak şartı ile hesap bildirim cetveli (ekstre) düzenleyebilecekler.
 • Kuruluşların düzenleyecekleri dekontlarda ise dekontu düzenleyen kuruluşun türüne göre aşağıdaki ibarelerinde eklenmesi zorunluluğu getirilmiştir.
  • Dekont (Tasarruf Finansman Şirketi)”, “Dekont (Ödeme Kuruluşu)” ya da “Dekont (Elektronik Para Kuruluşu) ibarelerine yer verilecektir.
  •  Finansman şirketinin, tasarruf finansman şirketinin, ödeme veya elektronik para kuruluşunun (ve şube) unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
  • Belgeyi düzenleyen finansman şirketi, tasarruf finansman şirketi, ödeme veya elektronik para kuruluşu yetkilisinin imzası.

Bu tebliğ ile gelen değişikliklerin tasarruf finansman şirketlerine ilişkin hükümleri 01.07.2024 tarihinde, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin hükümleri 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…