İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE DEĞİŞİKLİK! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yatırım Teşvikinde Son Değişiklikler
Yatırım Teşvikinde Son Değişiklikler
7 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık Tagem Ar-Ge Destek Programi 16. Çağrisi Açildi!
TAGEM AR-GE DESTEK PROGRAMI 16. ÇAĞRISI AÇILDI!
7 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık Yatırım Teşvikinde Son Değişiklikler
Yatırım Teşvikinde Son Değişiklikler
7 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık Tagem Ar-Ge Destek Programi 16. Çağrisi Açildi!
TAGEM AR-GE DESTEK PROGRAMI 16. ÇAĞRISI AÇILDI!
7 Eylül 2020

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE DEĞİŞİKLİK!

Sistem Global Danışmanlık İhracat Bedelleri̇ni̇n Yurda Geti̇ri̇lmesi̇nde Deği̇şi̇kli̇k!

Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez.

İhracat işlemlerine ilişkin bedeller aşağıdaki ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilebilir.


 a) Akreditifli Ödeme,
b) Vesaik Mukabili Ödeme,
c) Mal Mukabili Ödeme,
d) Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,
e) Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,
f) Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,
g) Peşin Ödeme.


28.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan,  32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020-32/58) uyarınca,


 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ğ bendi (Banka Ödeme Yükümlülüğü)  yürürlükten kaldırılarak “Banka Ödeme Yükümlülüğü (*)” ödeme şekli, tebliğ maddesinden çıkarılmıştır.

Buna göre; ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde, 28.08.2020 tarihinden itibaren “Banka Ödeme Yükümlülüğü” kullanılamayacaktır.

(*) Banka Ödeme Yükümlülüğü; İhracatçı ve ithalatçı arasında gerçekleşecek olan alışverişe ait, sadece elektronik ortamda sunulan verilerin başarılı bir biçimde eşleşmesi şartı ile bir yükümlü bankanın (alıcının bankası) bir lehtar bankaya (satıcının bankası) verdiği geri dönülemez ve bağımsız bir ödeme taahhüdüdür. 

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…