İNCELEME İŞLEMLERİ DEVAM EDENLER; VERGİ İNCELEME RAPORU VERGİ DAİRESİNE ULAŞMADAN MATRAH ARTIRIMINI YAPMASI GEREKLİDİR! - Sistem Global Danışmanlık
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 05.07.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ-1
9 Temmuz 2021
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 05.07.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ-2
14 Temmuz 2021
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 05.07.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ-1
9 Temmuz 2021
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 05.07.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ-2
14 Temmuz 2021

İNCELEME İŞLEMLERİ DEVAM EDENLER; VERGİ İNCELEME RAPORU VERGİ DAİRESİNE ULAŞMADAN MATRAH ARTIRIMINI YAPMASI GEREKLİDİR!

Sistem Global Danışmanlık İnceleme İşlemleri̇ Devam Edenler; Vergi̇ İnceleme Raporu Vergi̇ Dai̇resi̇ne Ulaşmadan Matrah Artirimini Yapmasi Gerekli̇di̇r!

Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam edenlerin, vergi inceleme ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesine ulaşmadan (en geç 2 Ağustos 2021) vergi ve matrah artırımı yapması, ödenen vergilerin doğacak tarihyatlar ve cezalardan mahsup için gereklidir. Aksi durumda mahsup yapılamayacaktır.

Kanun’un yayımı tarihinden önce başlanılan vergi incelemelerinde matrah ve vergi artırımı detayları;

Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında 9 Haziran 2021 tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 2 Ağustos 2021 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir. Ancak, 9 Haziran 2021 tarihinden önce başlayan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 2 Ağustos 2021 tarihine kadar tamamlanamaması hâlinde; mükelleflerin matrah ve vergi artırımı başvuru süresinin sonuna kadar (31 Ağustos 2021) başvuruda bulunmuş olmaları şartıyla, 2 Ağustos 2021 tarihinden sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden raporlar ve kararlar üzerine tarhiyat yapılmayacağından, vergi incelemesi ve takdir işlemlerine devam edilmeyecektir. Mükellefler sadece artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan veya artırılan vergileri ödeyeceklerdir.
İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, vergi inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir.
Bununla birlikte, söz konusu inceleme ve takdir işlemleri 2 Ağustos 2021 tarihine kadar sonuçlandırılırsa ve mükellef inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce matrah artırımında bulunmuş ise; inceleme ve takdir sonucunda bulunan matrah farkı ile mükellefin artırımda bulunduğu matrah tutarı karşılaştırılacaktır.
Bu durumda mükellefin artırdığı tutar:

  • İnceleme ve takdir sonucu ulaşılan matrah farkından az ise aradaki fark üzerinden mükellef hakkında vergi tarhiyatı yapılacak ve ceza uygulanacaktır. Ancak mükellefin talep etmesi halinde İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere uygulanan imkanlardan yararlanarak (Kanun’un 4’üncü maddesi hükmünden faydalanarak) ödeme yapılabilecektir.
  • İnceleme sonucu ulaşılan matrah farkından fazla veya eşit ise mükellef hakkında ayrıca vergi tarhiyatı yapılmayacak ve ceza uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan, mükellefler 2 Ağustos 2021 tarihinden önce matrah ve vergi artırımında bulunmuş olmakla birlikte artırımlar, vergi inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten sonra yapılmışsa, yukarıdaki mahsup imkânından yararlanamayacaklardır. Ancak, söz konusu inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarına istinaden yapılan tarhiyatlar için Kanun’un 4’üncü maddesi hükümlerinden faydalanabileceklerdir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…