KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ HAKKINDA ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPILDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Eyt Yasalaşti, Başvurular Başladi
EYT YASALAŞTI, BAŞVURULAR BAŞLADI
3 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık &Quot;Emekli̇ Olur&Quot; Yazisi İçi̇n Sgk'Ya Gi̇tmeye Gerek Yok!
“EMEKLİ OLUR” YAZISI İÇİN SGK’YA GİTMEYE GEREK YOK!
3 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Eyt Yasalaşti, Başvurular Başladi
EYT YASALAŞTI, BAŞVURULAR BAŞLADI
3 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık &Quot;Emekli̇ Olur&Quot; Yazisi İçi̇n Sgk'Ya Gi̇tmeye Gerek Yok!
“EMEKLİ OLUR” YAZISI İÇİN SGK’YA GİTMEYE GEREK YOK!
3 Mart 2023

KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ HAKKINDA ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPILDI

Sistem Global Danışmanlık Kurumlar Vergi̇si̇ İndi̇ri̇mi̇ Hakkinda Önemli̇ Düzenlemeler Yapildi

01/03/2023 tarihli düzenleme ile 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde sermaye artırımında indirim, sermaye azaltımında vergileme, İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların elde ettikleri kazançlarda indirim uygulamalarına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

NAKİT SERMAYE İNDİRİMİ

Sermaye Artırımında İndirim’ uygulamasına ilave hüküm eklenerek; nakdi sermaye artırımında kurum kazancına uygulanan %50 indirim yeni düzenleme ile nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için %75 olarak uygulanması sağlanmıştır.

Sermaye şirketleri gerçekleştirdikleri nakdi sermaye artışları üzerinden, izleyen her bir hesap dönemi için ayrı ayrı indirim uygulamasından yararlanabilirken, yeni düzenleme ile sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi dâhil olmak üzere beş hesap dönemi için ayrı ayrı uygulayabilecektir. Söz konusu uygulama sermaye azaltımında da aynı süreçle uygulanacaktır.

İndirim tutarının hesaplanmasında dördüncü dönem geçici verginin kaldırılması ile sadece yıllık hesap dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılacaktır.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ BÖLGESİNDE KAZANÇ ELDE EDENLERİN KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların elde ettikleri kazançlarda indirim uygulamasının kapsamı, indirimden faydalanma şartları, kazancın tespiti ve beyanına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

SERMAYE AZALTILMINDA VERGİLENDİRME

3/11/2022 tarihinde Kurumlar Vergisi Kanununa (Md. 32/B) eklenen ‘Sermaye azaltımında vergileme’ uygulamasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiş;

  • Sermaye azaltımına konu edilebilecek sermaye unsurları,
  • Öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklendiği tarihten itibaren kurumlar tarafından sermaye azaltılmasında beş yıllık sürenin uygulaması,
  • Sermaye azaltımındaki öncelik durumu,
  • Geçmiş yıl zararlarının mahsubu suretiyle sermaye azaltımı,
  • Devir ve bölünme işlemleri nedeniyle sermaye azaltılması,
  • Sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisap etmesi sonucu yapılan sermaye azaltımı,

Konularına ve uygulamanın nasıl yapılacağına dair açıklamalara yer verilmiştir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız>>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…