SERBEST (DÖVİZ) FONLARI İÇİN STOPAJ ORANI %15 OLARAK BELİRLENDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Odakli Veya Patente Dayali Katma Değerli̇ Üreti̇m Yapmak İsteyen Yatirimcilar İle Tedari̇kçi̇leri̇ni̇ Eşleşti̇ri̇yoruz!
TEKNOLOJİ ODAKLI VEYA PATENTE DAYALI KATMA DEĞERLİ ÜRETİM YAPMAK İSTEYEN YATIRIMCILAR İLE TEDARİKÇİLERİNİ EŞLEŞTİRİYORUZ!
3 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Sistem Global Ve Workinton Güçlerini Birleştirdi
Sistem Global ve Workinton Güçlerini Birleştirdi
8 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Odakli Veya Patente Dayali Katma Değerli̇ Üreti̇m Yapmak İsteyen Yatirimcilar İle Tedari̇kçi̇leri̇ni̇ Eşleşti̇ri̇yoruz!
TEKNOLOJİ ODAKLI VEYA PATENTE DAYALI KATMA DEĞERLİ ÜRETİM YAPMAK İSTEYEN YATIRIMCILAR İLE TEDARİKÇİLERİNİ EŞLEŞTİRİYORUZ!
3 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Sistem Global Ve Workinton Güçlerini Birleştirdi
Sistem Global ve Workinton Güçlerini Birleştirdi
8 Haziran 2020

SERBEST (DÖVİZ) FONLARI İÇİN STOPAJ ORANI %15 OLARAK BELİRLENDİ

Sistem Global Danışmanlık Serbest (Dövi̇z) Fonlari İçi̇n Stopaj Orani %15 Olarak Beli̇rlendi̇

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir.

3 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile de Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde ki tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında düzenleme yapıldı.

Yapılan düzenleme ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklendi.

3) Serbest (Döviz) fonları için %15
Serbest döviz fonları, portföyünün en az %80’i oranında döviz ve döviz cinsi varlık ve          işlemlere yatırım yapan fonlardır.

Söz konusu düzenleme ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki gibi olmuştur.

b) (8) numaralı fıkrada yer alan Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden;

1) Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için % 0,
2) (1) numaralı alt bent dışında kalanlar için 1 Ekim 2006 tarihine kadar uygulanmak üzere % 10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere % 0,
3) Serbest (Döviz) fonları için % 15,

Düzenleme 3 Haziran 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…