TCMB ÖZET DÖVİZ POZİSYONU FORMU YÜKÜMLÜLÜĞÜ OCAK 2024’E ERTELENDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Asgari̇ Ücret Belli̇ Oldu!
YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!
20 Haziran 2023
Sistem Global Danışmanlık Küresel Ti̇carette 2023 – 2024 Beklenti̇leri̇ Ve Türki̇ye İhracat Projeksi̇yonlari
KÜRESEL TİCARETTE 2023 – 2024 BEKLENTİLERİ VE TÜRKİYE İHRACAT PROJEKSİYONLARI
5 Temmuz 2023
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Asgari̇ Ücret Belli̇ Oldu!
YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!
20 Haziran 2023
Sistem Global Danışmanlık Küresel Ti̇carette 2023 – 2024 Beklenti̇leri̇ Ve Türki̇ye İhracat Projeksi̇yonlari
KÜRESEL TİCARETTE 2023 – 2024 BEKLENTİLERİ VE TÜRKİYE İHRACAT PROJEKSİYONLARI
5 Temmuz 2023

TCMB ÖZET DÖVİZ POZİSYONU FORMU YÜKÜMLÜLÜĞÜ OCAK 2024’E ERTELENDİ!

Sistem Global Danışmanlık Tcmb Özet Dövi̇z Pozi̇syonu Formu Yükümlülüğü Ocak 2024’E Ertelendi̇!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) firmaların Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS) üzerinden yapacakları özet döviz pozisyonu raporlamasına ilişkin bildirim yükümlülüğünde 12 Nisan 2022 tarih ve E-TCMB.80372040-010.07.01-731 sayılı özel bankalara ilettiği yazısında süre ve kapsam bakımından kolaylaştırmalar yapmıştı.

Raporlama yükümlülüğü kapsamına girecek firmaların belirlenmesinde esas alınan, yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltilmişti.

Ayrıca yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların raporlama yükümlülüğü 2024 yılı ocak ayına ilişkin raporla başlamak üzere ertelenmiş ve yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar için ise Mart ve Nisan 2023 aylarına ilişkin raporlamaların en geç bildirim süresi 30 Haziran 2023’e uzatılmıştı.

TCMB’nin 02.07.2023 tarih ve E-TCMB.80372040-010.07.01-1220 sayılı özel bankalara ilettiği yazısına göre raporlama yükümlülüğü, 50 milyon TL ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da içerecek şekilde kapsama giren tüm firmalar için Ocak 2024 raporlama döneminden başlamak üzere ertelenmiştir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…