VARLIK BARIŞI 30.06.2022 TARİHİNE KADAR UZATILDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Altin Ci̇nsi̇nden Mevduat Ve Katilma Fonu Hesaplarinda Stopaj Oranlarina Dai̇r Düzenleme Yapildi!
ALTIN CİNSİNDEN MEVDUAT VE KATILMA FONU HESAPLARINDA STOPAJ ORANLARINA DAİR DÜZENLEME YAPILDI!
3 Ocak 2022
Sistem Global Danışmanlık İhracat Bedelleri̇ni̇n %25'İni̇n Merkez Bankasina Satiş Zorunluluğuna İli̇şki̇n Yeni̇ Düzenleme Yayimlandi
İHRACAT BEDELLERİNİN %25’İNİN MERKEZ BANKASINA SATIŞ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME YAYIMLANDI
4 Ocak 2022
Sistem Global Danışmanlık Altin Ci̇nsi̇nden Mevduat Ve Katilma Fonu Hesaplarinda Stopaj Oranlarina Dai̇r Düzenleme Yapildi!
ALTIN CİNSİNDEN MEVDUAT VE KATILMA FONU HESAPLARINDA STOPAJ ORANLARINA DAİR DÜZENLEME YAPILDI!
3 Ocak 2022
Sistem Global Danışmanlık İhracat Bedelleri̇ni̇n %25'İni̇n Merkez Bankasina Satiş Zorunluluğuna İli̇şki̇n Yeni̇ Düzenleme Yayimlandi
İHRACAT BEDELLERİNİN %25’İNİN MERKEZ BANKASINA SATIŞ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME YAYIMLANDI
4 Ocak 2022

VARLIK BARIŞI 30.06.2022 TARİHİNE KADAR UZATILDI!

Sistem Global Danışmanlık Varlik Barişi 30.06.2022 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi!

31.12.2021 tarih ve 31706 (6.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında getirilen varlık barışı uygulamasının süresi 30.06.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldı.

Varlık barışı ile birlikte gerek yurtiçi gerek yurtdışı varlıkları herhangi bir vergi ödeme yükümlülüğü bulunmadan kayıt altına alabilirsiniz.

Varlık Barışı kapsamına giren varlıklar;

Gerçek ve tüzel kişilerin Yurtiçi ve Yurtdışında bulunan; Para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve yurtiçinde bulunan taşınmazları kapsama giren varlıklar olarak belirlenmiştir.

Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (taşınmazlar) 30.06.2022 tarihine kadar kapsamdaki varlıklara (Para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları) dönüştürülmek suretiyle söz konusu madde hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkündür.

Yurt dışında bulunan varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları) 30.06.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) idarenin paylaşmış olduğu Ek-1 Formu ile Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi gerekmektedir. Bu varlıklara ilişkin vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulması gerekmektedir.

Bu uygulamadan faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şartı yer almaktadır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…