VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDA 2022 YILINDA UYGULANACAK HAD VE TUTARLAR BELİRLENDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Asgari̇ Geçi̇m İndi̇ri̇mi̇nde Son Durum
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDE SON DURUM
22 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇den Değerleme Orani Üzeri̇nden Artirilan Vergi̇ler İçi̇n Yayinlanan Bazi Tebli̇ğler Hakkinda!
YENİDEN DEĞERLEME ORANI ÜZERİNDEN ARTIRILAN VERGİLER İÇİN YAYINLANAN BAZI TEBLİĞLER HAKKINDA!
22 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Asgari̇ Geçi̇m İndi̇ri̇mi̇nde Son Durum
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDE SON DURUM
22 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇den Değerleme Orani Üzeri̇nden Artirilan Vergi̇ler İçi̇n Yayinlanan Bazi Tebli̇ğler Hakkinda!
YENİDEN DEĞERLEME ORANI ÜZERİNDEN ARTIRILAN VERGİLER İÇİN YAYINLANAN BAZI TEBLİĞLER HAKKINDA!
22 Aralık 2021

VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDA 2022 YILINDA UYGULANACAK HAD VE TUTARLAR BELİRLENDİ!

Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ Usul Kanunu Kapsaminda 2022 Yilinda Uygulanacak Had Ve Tutarlar Beli̇rlendi̇!

Vergi usul kanununda yer alan “maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirleyen 534 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 21.12. 2021 tairhli resmi gazetede yayımlanmıştır

Söz konusu tebliğde ; Vergi usul kanununda yer alan “maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” İfadelerine yer verilmiştir.

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 2021 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2021 yılı için %36,20 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması belirlenen ve 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler için tıklayınız.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…