Bültenler - Sistem Global

Bültenler

Sistem Global Defter Beyan Sistemi Ve Elektronik Beyanname Sisteminde Bazı Değişiklikler Getiren 532 Sıra Nolu Vuk Tebliği Yayınlandı!
532 Seri Nolu VUK tebliği ile değiştirilen hükümler aşağıda özet olarak bilgilerinize sunulmuştur. Defter-Beya
Sistem Global Sağlik Ve Ki̇mya Ürünleri̇ Çağrisi Kesi̇n Başvuru Tari̇hi̇ Uzatildi!
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı kapsamında ön başvu
Sistem Global Kesi̇nti̇ Yoluyla Ödenen Vergi̇lerin Mahsuben Veya Nakden İadesi̇ne İli̇şki̇n 252 Seri̇ No.lu Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇kler Yapilmiştir
Konunun Özeti: 6 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 315 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmışt
Sistem Global Teydeb Tarafindan Desteklenen Projeleri̇n, Destek Süreci̇ Tamamlandiktan Sonrasi İçi̇n Ti̇cari̇leşme İzleme Süreci̇ Oluşturuldu
TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarının mevzuatında yapılan değişiklikle, projelerin destek sür
Sistem Global Yeni̇ Torba Yasa'Da Neler Var?
1 Ekim 2021 tarihinde TBMM’ne sunulan 64 Maddelik Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Sistem Global İki̇nci̇ El Cep Telefonlarinda Kdv Orani %1'E İndi̇ri̇ldi̇!
30 Eylül 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanarak 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 4517 Sayılı Cumhurba#
Sistem Global İsti̇rahatli̇ Olan Si̇gortalilarin Çalişmadiğina Dai̇r Bi̇ldi̇ri̇m Zorunluluğu Devam Etmektedi̇r
30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğler ile “İstirahatli Olan Sigortalıları
Sistem Global İsti̇rahatli̇ Olan Si̇gortalilarin Çalişmadiğina Dai̇r Bi̇ldi̇ri̇me Ai̇t Tebli̇ğ Yürürlükten Kaldirildi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalı
Sistem Global Hamle - Di̇ji̇tal Dönüşüm Çağrisi Açildi!
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Dijital Dönüşüm Çağrısı belirtilen bilgi ve koşullar
Sistem Global Türkiye'De Sağlık Sektörü Ar-Ge Ve Mühendislik Kabiliyetleri Raporumuz Yayımlandı
T.C. Cumhurbaşkanlık Yatırım Ofisi ve Sistem Global iş birliğiyle Türkiye sağlık endüstrilerinin Ar-Ge, teknol
Sistem Global Eurostars-3 Programi'Nin İlk Çağrisi Açildi!
Pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge proje
Sistem Global Sgk'Da Elektroni̇k Tebli̇gat Dönemi̇ Başliyor
Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik, 24.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayı
Sistem Global Yabanci Uyruklu Çalişanlarin İşe Gi̇ri̇ş Bi̇ldi̇rgeleri̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapildi
Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı işe giriş bildirgesi sisteminde önem arz eden bir değişiklik yaptı. İşe giri
Sistem Global Sağlik Ve Ki̇mya Ürünleri̇ Çağrisi Ön Başvuru Tari̇hi̇ Uzatildi!
Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı kapsamındaki proje ön başvuruları, 17 Eylül 2021 tarihine ka
Sistem Global Beş Puanlik İndi̇ri̇mde Türki̇ye Geneli̇ Borç Sorgusu Uygulama Dönemi̇ Başlangiç Tari̇hi̇ Deği̇şti̇!
19/07/2021 tarihli 2021/26 SGK Genelgesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan be
Sistem Global İlk Temati̇k Bi̇gg Çağrisi &Quot;Bi̇gg Yeşi̇l Büyüme Çağrisi&Quot; Açildi!
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin, yeşil dönüşümüne k
Sistem Global Covid-19 Pandemisi Ile Mücadele Kapsamında İşverenlerin Sağlık Verisi İşlemesi Hakkında
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 03.09.2021 tarihinde web sitesinden yapmış olduğu duyuru ile
Sistem Global Çalişanlara Pcr Testi̇ Zorunluluğu Geti̇ri̇ldi̇!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve iş&ccedi
Sistem Global Akaryakıt Ve Lpg Teslimi Sırasında Fatura Düzenleme Zorunluluğu İle Bazı Durumlarda Teminat Verme Yükümlülüğü Getirildi!
02.09.21 tarih 31586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 531 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile birlikte; 01.01.2022 tarihinden itiba
Sistem Global Asgari Ücret Desteği Tutarlarındaki Hata Nedeniyle Çıkan Borç Sorunu
2021 yılı Ocak – Haziran dönemlerine ait asgari ücret destekleri (6661) Ağustos ayı itibariyle İşveren Sistemi&rsq
Sistem Global Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Ve Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Uzaktan Çalişma Eylül'De %50 Olarak Uygulanacak
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsam
Sistem Global Sistemli Girişimcilik 101 Ile Şimdi Podcast'Teyiz!
Tüm dünyada yüz milyonlarca dinleyiciye ulaşmayı başaran ve halihazırda birçoğumuzun dinlediği “podcas
Sistem Global Çalişanlar İçi̇n Covi̇d-19 Aşisi Zorunlu Mu?
Ülkemizde tüm sigortalı çalışanlara aşı yaptırma hakkının tanınmasının ardından, bi
Sistem Global Tübi̇tak 1702 Patent Tabanli Teknoloji̇ Transferi̇ Destekleme Çağrisi Açildi
Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye ak
Sistem Global Gerçek Faydalanici Bi̇ldi̇ri̇mi̇ İçi̇n Son Gün 31 Agustos 2021
Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Diğer Bazı Kişilere Gerçek Faydalanıcı Bilgisini Bildirme Zorunluluğu Getirilmiş
Sistem Global Aşi Olmayanlara Pcr Testi̇ Zorunluluğu Geti̇ri̇ldi̇
Covid-19 salgınına karşı aşılama süreci hızla devam etmekteyken 19 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen Cumhurba&
20 Ekim 2021
Sistem Global Defter Beyan Sistemi Ve Elektronik Beyanname Sisteminde Bazı Değişiklikler Getiren 532 Sıra Nolu Vuk Tebliği Yayınlandı!

Defter Beyan Sistemi ve Elektronik Beyanname Sisteminde Bazı Değişiklikler Getiren 532 Sıra Nolu VUK Tebliği Yayınlandı!

532 Seri Nolu VUK tebliği ile değiştirilen hükümler aşağıda özet olarak bilgilerinize sunulmuştur. Defter-Beyan Sistemi`nin tanımında değişiklik; Yeni Haliyle Defter-Beyan Sistemi (Sistem): Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulmasına, saklanmasına ve ibrazına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda Başkanlığın elektronik beyan ve bildirim sistemleri aracılığıyla verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Başkanlık veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemi ifade eder. Aynı tebliğe yeni eklenen bentler; ğ) Elektronik Beyanname Sistemi (e-Beyanname Uygulaması): Vergi beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve ilgili diğer genel tebliğlerle belirlenen usul ve esaslar kapsamındaki yazılım, program veya uygulamaların tamamını, h) Sisteme kayıt yapılması: Serbest meslek erbabı, işletme hesabı […]
18 Ekim 2021
Sistem Global Sağlik Ve Ki̇mya Ürünleri̇ Çağrisi Kesi̇n Başvuru Tari̇hi̇ Uzatildi!

SAĞLIK VE KİMYA ÜRÜNLERİ ÇAĞRISI KESİN BAŞVURU TARİHİ UZATILDI!

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı kapsamında ön başvurularını başarıyla tamamlayan ve kesin başvuru yapmaya hak kazanan proje sahiplerinin talepleri doğrultusunda Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı’na ilişkin kesin başvuru süresi, 25 Ekim 2021 tarihine uzatılmıştır. Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı Takvimi Ön Başvuru Başlangıç Tarihi 10 Ağustos 2021 Salı Ön Başvuru Bitiş Tarihi 17 Eylül 2021 Cuma Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi 27 Eylül 2021 Pazartesi Kesin Başvuru Bitiş Tarihi 25 Ekim 2021 Pazartesi Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih 2 Aralık 2021 Perşembe Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
18 Ekim 2021
Sistem Global Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İle Teknopark Faali̇yetleri̇ni̇n Dişaridan Yürütülmesi̇ne İli̇şki̇n Dişarida Süre Geçi̇rme Hakki 31.12.2022 Tari̇hi̇ne Kadar %50 Olarak Uygulanacak!

AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARK FAALİYETLERİNİN DIŞARIDAN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN DIŞARIDA SÜRE GEÇİRME HAKKI 31.12.2022 TARİHİNE KADAR %50 OLARAK UYGULANACAK!

Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  yürütülen faaliyetlerin bölge dışından yürütülebilmesi amacıyla 1 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7263 Sayılı Kanun ile getirilen %20 Dışarıda Geçirilen Süre hakkı 17 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan  4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2022’e kadar %50 olarak uygulanacaktır.  %50 Dışarıda Geçirilen Süre, Gelir Vergisi Stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma süreleri dikkate alınarak hesaplanacaktır.  İlgili karara ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
11 Ekim 2021
Sistem Global Kesi̇nti̇ Yoluyla Ödenen Vergi̇lerin Mahsuben Veya Nakden İadesi̇ne İli̇şki̇n 252 Seri̇ No.lu Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇kler Yapilmiştir

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERIN MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADESİNE İLİŞKİN 252 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

Konunun Özeti: 6 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 315 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsuben veya Nakden İadesine İzah eden  252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklikler yapılmıştır. Kesilen Vergilerin Diğer Vergi Borçlarından Nakden ya da Mahsuben İadeleri konusunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. A. Mahsuben İade: Mahsuben İade konusunda mahsup yoluyla iade talebinin 429 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “iade talep dilekçesi 1A” ile yapılması gerektiği hususu belirtilmiştir. B. Nakden İade: İade” başlıklı bölümünde de değişiklik yapılmış, ayrıca bu bölümde yer alan tutarsal sınırlar da artırılmıştır. Buna göre, 50.000 TL altındaki iade taleplerinde, 325 Seri no Tebliğ ile;Nakden iade taleplerinin, 429 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “iade talep dilekçesi (1A)” ile yapılması koşulu getirilmiştir. Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 50.000 lirayı geçmemesi ( daha önce 10.000 TL idi) halinde iade talebinin, iade talep dilekçesi ile birlikte […]
7 Ekim 2021
Sistem Global Teydeb Tarafindan Desteklenen Projeleri̇n, Destek Süreci̇ Tamamlandiktan Sonrasi İçi̇n Ti̇cari̇leşme İzleme Süreci̇ Oluşturuldu

TEYDEB TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERİN, DESTEK SÜRECİ TAMAMLANDIKTAN SONRASI İÇİN TİCARİLEŞME İZLEME SÜRECİ OLUŞTURULDU

TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarının mevzuatında yapılan değişiklikle, projelerin destek süreci tamamlandıktan sonrası için Ticarileşme İzleme Süreci oluşturulmuştur. Desteklenen projelerin ticarileşme başarı durumu daha sonraki proje başvurularının değerlendirilme sürecinde ek puan olarak kullanılacaktır.  Ticarileşme izleme süreci eklenen programlar aşağıdaki gibidir: • 1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı• 1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı• 1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı• 1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı• 1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)• Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesine dayalı çağrılar (Örneğin; SAYEM, SİPARİŞ AR-GE) Daha detaylı bilgi için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
4 Ekim 2021
Sistem Global Yeni̇ Torba Yasa'Da Neler Var?

YENİ TORBA YASA’DA NELER VAR?

1 Ekim 2021 tarihinde TBMM’ne sunulan 64 Maddelik Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde birçok radikal sayılabilecek düzenlemeler göze çarpıyor. Bu düzenlemelerle, mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amaçlandığı ifade edilmiştir. Birçok gerçek kişi ve şirketi ilgilendiren bu Torba Yasa Teklifinde neler var beraber bakalım. DİLEYEN MÜKELLEFLER AMORTİSMAN AYIRMADA GÜN ESASINA GEÇEBİLECEK VE AMORTİSMAN ORANINI SERBESTÇE BELİRLEYEBİLECEK Mükellefler, İşletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler (binek otomobiller hariç) için kullanıma hazır olduğu tarihte ve aktifte kaldığı süre kadar gün esasına göre amortisman ayırmaya başlayabilirler.Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömürden kısa olmamak ve bu sürenin iki katını aşmamak ve maksimum 50 yılı geçmemek üzere her yıl aynı nispet olmak üzere amortisman oranını belirleyebileceklerdir. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI MART AYINDAN ŞUBAT AYINA ALINDI VE GELİR ÜZERİNDEN […]
4 Ekim 2021
Sistem Global İki̇nci̇ El Cep Telefonlarinda Kdv Orani %1'E İndi̇ri̇ldi̇!

İKİNCİ EL CEP TELEFONLARINDA KDV ORANI %1’E İNDİRİLDİ!

30 Eylül 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanarak 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 4517 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte; En az bir yıl kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırmak kaydıyla, Yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından; Yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerindeki KDV oranı %1′ e indirilmiştir. Yenileme merkezleri ve yetkili satıcılara yenilenmiş cep telefonu teslimleri için yüklendikleri KDV’ler iade edilmeyecektir. Karar metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
4 Ekim 2021
Sistem Global İsti̇rahatli̇ Olan Si̇gortalilarin Çalişmadiğina Dai̇r Bi̇ldi̇ri̇m Zorunluluğu Devam Etmektedi̇r

İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN ÇALIŞMADIĞINA DAİR BİLDİRİM ZORUNLULUĞU DEVAM ETMEKTEDİR

30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğler ile “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğlerin yayından kaldırılması, sigortalıların çalışmadığına dair bildirim zorunluluğunu ortadan kaldırmamış olup, mevcut yasal bildirim zorunluluğu aynı şekilde devam etmektedir. Bildirimleri, E-Vizite ekranından (Çalışmadığına Dair Bildirim Giriş Sistemi) veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi düzenlerken BDP’de istirahat süresinde çalışmamıştır kısmından “Evet” yaparak yapabilirsiniz. İlerleyen dönemde E-Vizite ekranının kapatılması halinde ise bildirimler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi üzerinden yapılacak olup, bildirim yapmayanlar için idari para cezası uygulanmaya devam edilecektir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
30 Eylül 2021
Sistem Global İsti̇rahatli̇ Olan Si̇gortalilarin Çalişmadiğina Dai̇r Bi̇ldi̇ri̇me Ai̇t Tebli̇ğ Yürürlükten Kaldirildi

İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN ÇALIŞMADIĞINA DAİR BİLDİRİME AİT TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliği 30.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni tebliğ ile “İstirahatlı Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” bugün itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 30.09.2021 tarihi itibariyle yapılacak işlemlerde sigortalının istirahatli olduğu dönemde çalışmadığına dair bildirim girişi, https://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do internet adresinde yer alan “Çalışmadığına Dair Bildirim Giriş Sistemi” üzerinden yapılmayacaktır. Yeni uygulamada istirahatli günlerde çalışılmadığına dair bildirim, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde eksik gün nedeni “01- istirahat” seçilerek” ve Beyanname Düzenleme Programında (BDP’de) istirahat süresinde çalışmamıştır kısmından “Evet” seçilerek yapılacaktır. 30.09.2021 tarihli Resmi Gazete’yi okumak için tıklayın! Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
30 Eylül 2021
Sistem Global Hamle - Di̇ji̇tal Dönüşüm Çağrisi Açildi!

HAMLE – DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI AÇILDI!

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Dijital Dönüşüm Çağrısı belirtilen bilgi ve koşullar çerçevesinde 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Çağrı Takvimi aşağıdaki gibidir; Ön Başvuru Başlangıç Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe Ön Başvuru Bitiş Tarihi: 3 Kasım 2021 Çarşamba Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi Kesin Başvuru Bitiş Tarihi: 3 Aralık 2021 Cuma Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih: 7 Ocak 2022 Cuma Birçok farklı disiplinin iş birliği çerçevesinde çalışma yapması gereken süreçte Fizibilite, TÜBİTAK 1511 Başvuru Formu, KOSGEB Stratejik Ürün Bilgi Dokümanı hazırlığını ve ara raporlamalarını Teknik, Mali, Mevzuat, FSMH, Globalleşme ekiplerinden oluşan iç kadrolarımızla gerçekleştiriyoruz. 2019 yılında ilk yayınlanan Hamle çağrısında destek almaya hak kazanmış proje örneklerimiz sayesinde edinilmiş bilgi birikimimizle başvuru ve sonraki süreçlerde yanınızdayız. Detaylı bilgi için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
30 Eylül 2021
Sistem Global Türkiye'De Sağlık Sektörü Ar-Ge Ve Mühendislik Kabiliyetleri Raporumuz Yayımlandı

Türkiye’de Sağlık Sektörü Ar-Ge ve Mühendislik Kabiliyetleri Raporumuz Yayımlandı

T.C. Cumhurbaşkanlık Yatırım Ofisi ve Sistem Global iş birliğiyle Türkiye sağlık endüstrilerinin Ar-Ge, teknoloji, tasarım ve yenilik faaliyetlerinin altını çizmek amacıyla hazırlanan “Türkiye’de Sağlık Sektörü Ar-Ge ve Mühendislik Kabiliyetleri Raporu”nu sizlere takdim etmekten büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Türkiye sağlık endüstrisinin Ar-Ge ve mühendislik üzerine yoğun çalışmalarını ve güçlü yanlarını özetleyen rapor; özellikle ilaç, aşı, dijital sağlık, tıbbi cihaz, biyomedikal ve klinik çalışmalar alanlarındaki kamu, özel sektör, araştırma altyapıları, kümelenmeler, teknoparklar, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili organizasyonların yaptıkları faaliyetleri kapsamaktadır. Yurt dışında faaliyet gösteren sağlık sektörü temsilcilerinin, yatırımcıların ve diğer ilgili aktörlerin Türkiye sağlık sektörü ile ilgili kritik bilgilere ulaşmasını sağlamak ve oluşabilecek yatırım süreçlerine yön göstermek hedefiyle hazırlanan bu değerli çalışmanın motive edici bir referans kaynağı olmasını temenni ediyoruz. Rapora ulaşmak için tıklayınız! Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
28 Eylül 2021
Sistem Global Eurostars-3 Programi'Nin İlk Çağrisi Açildi!

EUROSTARS-3 PROGRAMI’NIN İLK ÇAĞRISI AÇILDI!

Pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projelerinin destekleneceği Eurostars-3 Programı’nın ilk çağrısı açılmıştır. Çağrılar kapsamında bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın, yenilikçi KOBİ’lerin liderliğinde sivil amaçlı Ar-Ge projeleri desteklenecektir.  Sistem Global olarak, Eurostars-3 Programı çağrı sürecini farklı disiplinlerin iş birliği ve uzman ekiplerden oluşan iç kadromuzla titizlikle gerçekleştiriyoruz.   Eurostars-3 hakkında daha fazla bilgi, yardımcı dokümanlar ve uluslararası başvuru için lütfen tıklayınız  Ulusal çağrı metni ve kurallar için lütfen tıklayınız  Ulusal ön kayıt ve ön proje başvurusu için lütfen tıklayınız. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
27 Eylül 2021
Sistem Global Yapilandirma, Matrah Ve Vergi̇ Artirimi İle İşletme Kayitlarinin Düzelti̇lmesi̇ Firsatini Kaçirmayin! Başvurular İçi̇n Son Gün 30 Eylül 2021.

YAPILANDIRMA, MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İLE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ FIRSATINI KAÇIRMAYIN! BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 30 EYLÜL 2021.

Bilindiği üzere Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu yasa ile aşağıdaki üç ana başlıkta vergi barışı kapsamında imkanlar getirilmiştir. Alacakların Yapılandırılması Matrah ve Vergi Artırımı İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Bu imkanlardan faydalanmak için daha önce 31 Ağustos 2021 olarak belirlenen son tarih uzatılarak 30 EYLÜL 2021 tarihi olarak güncellenmiştir.  Kanundaki imkanlardan yararlanmak için güncellenen son tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. 1. ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI Alacakların Yapılandırılması konusunda Kanun ile; Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi, Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi, Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Trafik para cezaları ve diğer […]
24 Eylül 2021
Sistem Global Sgk'Da Elektroni̇k Tebli̇gat Dönemi̇ Başliyor

SGK’DA ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik, 24.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmelik ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir. Yönetmelik hükümlerine göre; Kurum tarafından mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar muhataplara, Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilir. Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilir. Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurumca belirlenen sistem üzerinden, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi (1 Ekim) takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür. Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür. Anonim […]
20 Eylül 2021
Sistem Global Yabanci Uyruklu Çalişanlarin İşe Gi̇ri̇ş Bi̇ldi̇rgeleri̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapildi

YABANCI UYRUKLU ÇALIŞANLARIN İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı işe giriş bildirgesi sisteminde önem arz eden bir değişiklik yaptı. İşe giriş bildirgesinde “Sigorta Kolu” kısmına “12- U. Söz. Olmayan Yab. Uyrk. Sigortalı” seçeneği eklendi. Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamamış ülke vatandaşları için düzenlenecek işe giriş bildirgelerinde artık sigorta kolu seçeneği olarak “12- U. Söz. Olmayan Yab. Uyrk. Sigortalı” işaretlenecektir. Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olan; İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Fransa, Danimarka, Libya, İsveç, Norveç, K.K.T.C., Kanada, Makedonya, Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Kebek, Bosna-Hersek, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Lüksemburg, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, İtalya, Kore, Karadağ, Tunus, Macaristan, Moldova, Kırgızistan, Moğolistan ülke vatandaşları için ise “0 – Tüm Sigorta Kolları (Zorunlu)” işaretlenmeye devam edilecektir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
14 Eylül 2021
Sistem Global Sağlik Ve Ki̇mya Ürünleri̇ Çağrisi Ön Başvuru Tari̇hi̇ Uzatildi!

SAĞLIK VE KİMYA ÜRÜNLERİ ÇAĞRISI ÖN BAŞVURU TARİHİ UZATILDI!

Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı kapsamındaki proje ön başvuruları, 17 Eylül 2021 tarihine kadar www.hamle.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Sistem Global olarak, birçok farklı disiplinin iş birliği çerçevesinde titizlikle başvuru yapılması gereken HAMLE Çağrısı sürecinde; Fizibilite, TÜBİTAK 1511 Başvuru Formu, KOSGEB Stratejik Ürün Bilgi Dokümanı hazırlığını ve ara raporlamalarını Teknik, Mali, Mevzuat, FSMH, Globalleşme ekiplerinden oluşan iç kadrolarımızla gerçekleştiriyoruz. Çağrı Takvimi aşağıdaki gibidir; Ön Başvuru Başlangıç Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı Ön Başvuru Bitiş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi Kesin Başvuru Bitiş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih: 18 Kasım 2021 Perşembe Detaylı bilgi için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
10 Eylül 2021
Sistem Global Beş Puanlik İndi̇ri̇mde Türki̇ye Geneli̇ Borç Sorgusu Uygulama Dönemi̇ Başlangiç Tari̇hi̇ Deği̇şti̇!

BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU UYGULAMA DÖNEMİ BAŞLANGIÇ TARİHİ DEĞİŞTİ!

19/07/2021 tarihli 2021/26 SGK Genelgesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirimden yararlanabilmek için Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmama şartının 1/9/2021 tarihinden (2021/Eylül döneminden) itibaren iş yeri (dosya) bazlı olmayacağı, işverenden Türkiye genelinde borçsuzluk aranacağı belirtilmişti. 09/09/2021 tarihli ve 2021/30 sayılı Genelge ile söz konusu değişikliğin 1/1/2022 tarihine ertelendiği duyuruldu. SGK’nın 09/09/2021 tarihli ve 2021/30 sayılı Genelgesini okumak için tıklayınız! Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
7 Eylül 2021
Sistem Global İlk Temati̇k Bi̇gg Çağrisi &Quot;Bi̇gg Yeşi̇l Büyüme Çağrisi&Quot; Açildi!

İLK TEMATİK BİGG ÇAĞRISI “BİGG YEŞİL BÜYÜME ÇAĞRISI” AÇILDI!

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin, yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı açıldı.  Çağrı kapsamında, Yeşil Büyümeye hizmet eden Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecektir. İş fikri başvuruları 1 Eylül – 1 Kasım 2021 tarihleri arasında 63 Uygulayıcı Kuruluş tarafından alınacaktır. Uygulayıcı Kuruluşlar girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecekler. Çağrı Takvimi aşağıda yer almaktadır.   Tarih Aşama 1 Eylül 2021 – 1 Kasım 2021 Saat 17:00 Ön başvuruların Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından alınması 1 Eylül 2021 – 14 Aralık 2021 Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından yürütülen 1. Aşama faaliyetleri 15 Aralık 2021 – 30 Aralık 2021 Saat 17:00 TÜBİTAK tarafından 2. aşama başvurularının alınması 10 Ocak 2022 Uygulayıcı Kuruluşların girişimcilere ait […]
7 Eylül 2021
Sistem Global İki Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Elde Edilen Kazançlarda Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlendi!

İki Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Elde Edilen Kazançlarda Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlendi!

4 Eylül 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlarda stopaj oranı %0’a indirildi. İlgili karar hükmü 4 Eylül 2021 tarihi itibariyle yürürlüğü girmiştir. Söz konusu karar ile birlikte Gerçek Kişilerin iktisap tarihinden bağımsız olarak iki yıldan fazla süreyle elde tuttuğu girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlarda uygulanan stopaj oranı (-geçici madde hükmünden bağımsız olarak-) %0 olarak uygulanacaktır. Karar ile birlikte 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67inci maddesinde yer alan hükümlerdeki değişiklik aşağıda ki tabloda özetlenmiştir;   ESKİ YENİ (a)Bendinin (1) numaralı alt bendinde yapılan değişiklik: a) 1) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; paylara[1] ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri[2], Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları[3] dahil olmak üzere paylar (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun […]
6 Eylül 2021
Sistem Global Covid-19 Pandemisi Ile Mücadele Kapsamında İşverenlerin Sağlık Verisi İşlemesi Hakkında

Covid-19 Pandemisi ile Mücadele Kapsamında İşverenlerin Sağlık Verisi İşlemesi Hakkında

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 03.09.2021 tarihinde web sitesinden yapmış olduğu duyuru ile işverenlerin, iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında, bilgilendirme sonrasında aşı olunmaması ve kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da belirtilmek suretiyle tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ek olarak; COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebileceği, test sonuçlarının gerekli işlemler yapılmak üzere iş yerinde kayıt altında tutulabileceği belirtilmiştir.  Konuya ilişkin görüşlerimiz aşağıdaki gibidir: “Aşı Olup Olmadığı Bilgisi”nin Sağlık Verisi Olması Hakkında: Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’te kişisel sağlık verisi “Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgileri” olarak tanımlanmış olup; bu kapsamda “aşı olup olmadığı bilgisi” sağlık verisidir. “Aşı Olup Olmadığı Bilgisi”nin ve PCR Test […]
6 Eylül 2021
Sistem Global Çalişanlara Pcr Testi̇ Zorunluluğu Geti̇ri̇ldi̇!

ÇALIŞANLARA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren 2 Eylül 2021 tarihli “İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri” başlıklı genel yazıyı 81 il valiliğine gönderdi. Bakanlıktan genel yazı hakkında yapılan açıklamada; işverenlerin, iş yerinde karşılaşılabilecek iş sağlığı ve güvenliği risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler alınması hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatıldı. İşverenlerin, Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak bilgilendirmesinin istendiği açıklamada; “Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.” ifadelerine yer verildi. İŞVEREN, İŞÇİDEN HAFTA BİR KEZ PCR TESTİ İSTEYEBİLECEK! Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından tartışma konularından olan […]
3 Eylül 2021
Sistem Global Akaryakıt Ve Lpg Teslimi Sırasında Fatura Düzenleme Zorunluluğu İle Bazı Durumlarda Teminat Verme Yükümlülüğü Getirildi!

Akaryakıt ve LPG Teslimi Sırasında Fatura Düzenleme Zorunluluğu İle Bazı Durumlarda Teminat Verme Yükümlülüğü Getirildi!

02.09.21 tarih 31586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 531 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile birlikte; 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılacak bazı akaryakıt ve LPG teslimleri sırasında, faturanın düzenlenmesi zorunluluğu getiriliyor, 1-) Akaryakıt Veya LPG Teslimi Anında Faturanın Düzenlenmesinin Zorunlu Olduğu Haller:       İhrakiye (ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava           meydanlarında yerli ve yabancı uçaklara akaryakıt satışı) teslimleri hariç olmak üzere, 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, aşağıdaki hallerde akaryakıt veya LPG teslimi anında faturanın düzenlenmesi zorunlu hale getirilmektedir. 5015 sayılı Kanun ve 5307 sayılı Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanların (rafinerici, dağıtıcı, bayi, serbest kullanıcı gibi) kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG teslimlerinde, teslim anında fatura düzenlenecektir. Tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG otogaz bayii veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde (yürüttükleri faaliyetlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri yerlerde) yapılan akaryakıt ve LPG teslimlerinde, teslim anında fatura düzenlenecektir. […]
2 Eylül 2021
Sistem Global Asgari Ücret Desteği Tutarlarındaki Hata Nedeniyle Çıkan Borç Sorunu

Asgari Ücret Desteği Tutarlarındaki Hata Nedeniyle Çıkan Borç Sorunu

2021 yılı Ocak – Haziran dönemlerine ait asgari ücret destekleri (6661) Ağustos ayı itibariyle İşveren Sistemi’ne yansıtılmış ve altı dönemlik destek 2021 Temmuz dönemi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin onayının ardından oluşan prim borcundan mahsup edilmiştir.  Desteğin mahsup edilmesi sonrası kalan tutarlar işverenler tarafından ödenmesine rağmen bazı işverenlerin sistemde prim borcu gözükmektedir. Bunun nedeni ise asgari ücret desteği tutarlarının sisteme hatalı yansıtılmasıdır. Bilindiği üzere, asgari ücret desteğinden yararlanılacak ayda/dönemde, 2020 yılı Ocak ile Aralık ayları arasında (dahil) APHB / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bildirilen en düşük uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekmektedir. Düşmesi halinde söz konusu destek uygulanmayacaktır. Bazı işyerleri için bu şartın sağlanmadığı ay veya aylarda destek sisteme yansıtılmış olup durum fark edilince bu tutarlar güncellenmiştir. Kurum tarafından yapılan hatalı işlem neticesinde hem söz konusu dönem veya dönemlerde asgari ücret desteği (6661) tutarları, hem de bu hatadan kaynaklı olarak bakiye borcu bulunduğu için ilgili dönem veya […]
1 Eylül 2021
Sistem Global Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Ve Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Uzaktan Çalişma Eylül'De %50 Olarak Uygulanacak

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ VE AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İÇİN UZAKTAN ÇALIŞMA EYLÜL’DE %50 OLARAK UYGULANACAK

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin uzaktan çalışmayla yürütülebilmesi amacıyla Eylül 2021 döneminde dikkate alınacak oranın %50 olduğu bildirilmiştir Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
27 Ağustos 2021
Sistem Global Sistemli Girişimcilik 101 Ile Şimdi Podcast'Teyiz!

Sistemli Girişimcilik 101 ile Şimdi Podcast’teyiz!

Tüm dünyada yüz milyonlarca dinleyiciye ulaşmayı başaran ve halihazırda birçoğumuzun dinlediği “podcast” yayıncılığında artık Sistem Global Danışmanlık’ın tüm girişimcilere rehber olma niteliği taşıyan yepyeni programı Sistemli Girişimcilik 101 de var! 🎉 Sistem Global’in konusunda uzman ekibi tarafından hazırlanarak sunulan ve girişimcilik ekosistemine dair birçok bilgi ve veriye ulaşabileceğiniz podcast programı Sistemli Girişimcilik 101 artık her Cuma yeni bir konuyu ele aldığı bölümleriyle Spotify, Google Podcasts ve Sistem Global web sitesinde girişimci ve girişimci adaylarıyla buluşuyor. Online olarak veya akıllı cihazlarınıza indirdikten sonra her yerde dinleyebileceğiniz Podcast yayınları, yakın zamanda yapılan araştırmalara göre birçok kişiye iş dünyasında bambaşka perspektiflerden bakmaya olanak tanıyor. Sistemli Girişimcilik 101 programının Girişimcilik, Mevzuat, Ar-Ge ve Yatırım ekosistemine dair hazırlanan bölümlerini dinlemek için aşağıdaki adresleri ziyaret edebilirsiniz! Yeni bölümlerimiz için podcast yayınlarımıza abone olmayı unutmayın! 📣  👉 Web Sitemizden Dinlemek İçin 🎧 👉 Spotify’dan Dinlemek İçin 🎧 👉 Google Podcasts’ten Dinlemek İçin 🎧 Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
27 Ağustos 2021
Sistem Global 7326 Sayili Kanun Kapsamindaki̇ Borçlarin Yapilandirilmasi, Matrah Artirimi Ve İşletme Kayitlarinin Düzelti̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Başvuru Ve İlk Taksi̇t Ödeme Süreleri̇ 1 Ay Uzatildi!

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ 1 AY UZATILDI!

7 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte; 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun kapsamında, Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, vergi matrah artırımları ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini öngören kanun maddelerinden yararlanmak için son başvuru, bildirim ve beyan tarihi ile ilk taksitlerin ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştır. İlgili kararın tam metnine ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
27 Ağustos 2021
Sistem Global Çalişanlar İçi̇n Covi̇d-19 Aşisi Zorunlu Mu?

ÇALIŞANLAR İÇİN COVİD-19 AŞISI ZORUNLU MU?

Ülkemizde tüm sigortalı çalışanlara aşı yaptırma hakkının tanınmasının ardından, birçok işveren çalışanlarından Covid-19 aşısı yaptırmalarını istemektedir. Bu durum akıllara; “çalışanlara Covid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu getirilebilir mi?” ve “Covid-19 aşısı yaptırmayan çalışan işten çıkarılabilir mi?” sorularını getirmektedir. Facebook, Google, CNN International, United Airlines gibi dev şirketlerin çalışanlarını aşı olma yönünde zorlamalarının ve bazı dev şirketlerin aşı olmayan çalışanlarını işten çıkaracağını duyurmalarının ardından ülkemizde de bazı şirketler bu yönde karar aldığını açıkladı. Ülkemizde aşı zorunluluğu getiren bir kanun veya yönetmelik hükmü olmadığı için gözler geçtiğimiz hafta yapılacak kabine toplantısına çevrilmişti. 19 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının ardından aşı zorunluluğu hakkında bazı kararlar açıklandı. Yapılan açıklamada; 6 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmak zorunda olduğu belirtildi. Aşı yaptırmayan vatandaşlar için uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğunun yanı sıra konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu şekilde bulunduğu […]
26 Ağustos 2021
Sistem Global Tübi̇tak 1702 Patent Tabanli Teknoloji̇ Transferi̇ Destekleme Çağrisi Açildi

TÜBİTAK 1702 PATENT TABANLI TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEKLEME ÇAĞRISI AÇILDI

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında çağrı çıkılmıştır. Bu çağrının ülkemizdeki teknoloji transferi kültürünün derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. 1702 Patent Lisans – 2021 –  2 çağrısında projeler en fazla 60 ay süre ile desteklenecektir. Destek oranı üst sınırı büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindekiler için %75’tir. 1702 Patent Lisans – 2021 – 2 Çağrı TakvimiÇağrının açılış tarihi: 12 Temmuz 2021Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi: 28 Ekim 2021Proje başvurularının PRODİS üzerinden alınması: 13 Eylül 2021Çağrı kapanış tarihi: 8 Kasım 2021Destek başlangıç tarihi: 1 Ocak 2021 TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı hakkında daha çok bilgiye ulaşmak için tıklayınız>> Sistem Global olarak teknoloji transferi süreçlerinde de uçtan uca tüm aşamalarda sizlere destek olmaktan mutluluk duyacağımız hatırlatmak isteriz. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
24 Ağustos 2021
Sistem Global Gerçek Faydalanici Bi̇ldi̇ri̇mi̇ İçi̇n Son Gün 31 Agustos 2021

GERÇEK FAYDALANICI BİLDİRİMİ İÇİN SON GÜN 31 AGUSTOS 2021

Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Diğer Bazı Kişilere Gerçek Faydalanıcı Bilgisini Bildirme Zorunluluğu Getirilmiştir. 13 Temmuz 2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazete’de 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.Bu Tebliğ ile 1/8/2021 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer bazı kişilere gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu getirilmiştir. Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişiler ilk bildirimlerini en geç 31/8/2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı elektronik(internet vergi dairesi) ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır. Gerçek faydalanıcının tanımı, bildirimin şekli ve zamanı, bildirime uymama halinde doğacak yaptırımlar ve tebliğe ilişkin diğer detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
24 Ağustos 2021
Sistem Global Aşi Olmayanlara Pcr Testi̇ Zorunluluğu Geti̇ri̇ldi̇

AŞI OLMAYANLARA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Covid-19 salgınına karşı aşılama süreci hızla devam etmekteyken 19 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı tarafından aşı olmayan kişilerden belirli faaliyetlere katılımları öncesinde PCR testi yapılmasının talep edileceği belirtildi. 20 Ağustos 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlanarak aşı olmayanların belirli faaliyetlere katılımına ilişkin kurallar getirildi. Aşı Olmayanların Topluluk Halinde Gerçekleştirilen Faaliyetlere Katılımı 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi topluluk halinde gerçekleştirilen faaliyetlere katılımda 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testinin ibraz edilmesi ya da Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre hastalığın geçirildiğinin gösterilmesi zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda kişilerin aşılı olup olmadıkları işletmeciler ya da organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kontrol edilecek aksi takdirde faaliyete katılım sağlanamayacaktır. Aşı Olmayanların Toplu Ulaşım Araçlarıyla Gerçekleştirecekleri Şehirlerarası Seyahatler Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi […]
23 Ağustos 2021
Sistem Global Tübi̇tak Proje Harcamalarinin Beyan Vakti̇ Yaklaşti!

TÜBİTAK PROJE HARCAMALARININ BEYAN VAKTİ YAKLAŞTI!

1501, 1507, 1509, 1511 ve 1512 gibi TEYDEB projeleriniz mi var? Eğer öyleyse ağustos ayı itibariyle yoğun bir sürece girdiniz demektir. TÜBİTAK’ta yürürlükte projesi olan ve proje kapsamında yaptıkları harcamalarını sunacak firmaların dönem raporlarını programa göre değişkenlik göstermesi sebebiyle ağustos ve eylül ayının sonuna kadar TÜBİTAK’a çevrimiçi ve matbu olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda; TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) tarafından desteklenen projelerin raporlarının en geç 30/09/2021 tarihine (30/09/2021 Saat: 23:59) kadar gönderilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz. Ayrıca mali raporların ve rapor dosyalarının hazırlandığı şu zamanlarda Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Raporunu yazdığımız firmaların raporlama sürecinde karşılaştıkları sorunları ve harcamalarının kapsam dışı bırakılmaması için dikkat edilmesi gereken önemli noktaları aşağıdaki gibi özetlemek isteriz. 1. Firma Ortakları, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Limited Şirketlerde Müdürlere projede görev almaları durumunda ücret ödenebilmesi için bordro düzenlenmesi ve ücret tutarının esas sözleşme ile veya genel kurul kararı alınarak belirlenmesi gerekmektedir. 2. Proje personeline maaş ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Net ücret ödemesi banka aracılığıyla yapılmayan personelin ilgili […]
23 Ağustos 2021
Sistem Global Vergi̇ Barişi İçi̇n Son 9 Gün! Başvurular İçi̇n Son Gün 31 Agustos 2021

VERGİ BARIŞI İÇİN SON 9 GÜN! BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 31 AGUSTOS 2021

Bilindiği üzere Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu yasa ile aşağıdaki üç ana başlıkta vergi barışı kapsamında imkanlar getirilmiştir. Alacakların Yapılandırılması Matrah ve Vergi Artırımı İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. 1. ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI Alacakların Yapılandırılması konusunda Kanun ile; Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi, Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi, Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun […]
20 Ağustos 2021
Sistem Global Asgari̇ Ücret Desteği̇ İle İlgi̇li̇ Usul Ve Esaslar

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

18/07/2021 tarihinde TBMM’de kanunlaşan 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16’ıncı maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 85’inci madde eklenmiştir. 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı Ocak ila 2018 Eylül dönemi, 2019 yılı ve 2020 yılında uygulanan asgari ücret desteği, 2021 yılında da devam edecektir. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret desteğinin detayları ise 16.08.2021 tarihli 2021/28 sayılı “Asgari Ücret Desteği” konulu genelgede açıklanmıştır. Buna göre; 2020 yılında faaliyet gösteren iş yerleri için prime esas günlük kazancı 147 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 392 TL ve altında olan, 2021 yılında tescil edilen (yeni) iş yerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının günlük 2,50 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği sağlanacaktır. Destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2020 yılı Ocak ile […]
18 Ağustos 2021
Sistem Global Sosyal Si̇gorta İşlemleri̇ Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k Resmi̇ Gazete'De Yayimlandi

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.08.2021 Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayımlandı. 37 maddeden oluşan yönetmelik sonrası önem arz eden değişiklik ve bilgilendirmeler aşağıda belirtilmiştir. Arıza halinde belge ve beyanname verme süresi ertelenecek Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile Kurumdan kaynaklı olmayan, işverenin iş yeri dosyasının bulunduğu yerde veya sigortalının ikametgahının bulunduğu bölgede yaşanan arızalar, yangın, sel, su baskını, terör saldırısı gibi durumlarda Kuruma verilmesi gereken tüm belge, bildirge ve beyannamelerin son günü, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün sona ertelenmiştir. “Kurumun bilgi işlem sistemlerinde bir arıza olmamasına rağmen, işverenin işyeri dosyasının veya sigortalının ikametgahının bulunduğu il, ilçe, mahalle veya sokakta; Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arızalar, Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar, Yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve işlem yapmayı engelleyici durumlar, Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, […]
18 Ağustos 2021
Sistem Global 10 Soruda Hamle (Sağlık Ve Kimya Ürünleri Çağrısı)

10 SORUDA HAMLE (Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı)

1.Sağlık ve Kimya çağrısı özelinde hangi alanlar için daha fazla ilgi yatırım imkanı sunulmaktadır? Bu çağrıda aşağıdaki ürün gruplarında 421 GTIP, 80 de Yenilikçi teknoloji alanında ürün için yatırım imkanı sunulmaktadır. Dikkat çekici alanlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Bu ürün ve gruplarda yatırım ve Ar-Ge yapacak tüm firmaların 10 milyon TL asgari bütçeyi sunmaları halinde programa başvuru hakkı bulunmaktadır. Kimyasal hammadde Çeşitli alanlarda kullanılacak işlenmiş kimyasal ürünleri Tekstil lifleri ve sentetik iplikleri Tıp ve Sağlık sektöründe kullanılacak kimyasal maddeler Gıda ve takviye gıda maddeleri Çeşitli aşılar Çeşitli ilaçlar Eczacılık maddeleri Protez, implant vb.. tıbbi gereçler Boyarmaddeler Plastik sektörü için hammaddeler Kozmetik malzemeleri Vücut içinde implante edilebilir tıbbi gereçler Çeşitli petrokimya ürünleri Kan ve Kan ürünleri Kanser tedavisinde kullanılan ürünler Biyoteknolojik ilaçlar Yapay doku ve organ ürünleri Tıbbi görüntüleme sistemleri Tıbbi sarf malzemeleri Robotik Cerrahi üniteler 2.Destek kapsamı hangi unsurlardan oluşmaktadır? HAMLE programı hibrit bir destek sistemine sahiptir. Bu bağlamda “Yatırım Teşvik, TÜBİTAK TEYDEB ve […]
16 Ağustos 2021
Sistem Global Bi̇nek Otomobi̇lleri̇n Ötv Oranlarina Esas Ötv Matrah Tutarlarinda Artişa Gi̇di̇ldi̇

BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV ORANLARINA ESAS ÖTV MATRAH TUTARLARINDA ARTIŞA GİDİLDİ

13.08.2021 tarih 31567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4373 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 87.03 G.T.İ.P numarası ile başlayan binek otomobillerinden, motor silindir hacmi 1600 cm³ geçmeyenler ile motor silindir hacmi 1600-2000 cm³ arasında olan hibrit motorlu binek otomobillerinde uygulanan ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahlarında değişikliğe gidilmiştir.  Söz konusu karara göre; Yüzde 45’lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah üst limiti, 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50’lik ÖTV dilimindeki araçların matrah üst limiti ise 130 bin TL’den 150 bin TL’ye yükseltilmiştir. Elektrikli araçlarda yüzde 45’lik ÖTV diliminin matrah üst sınırı 114 bin lira olarak belirlenmiştir. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacaktır.  Bu değişiklik ile birlikte kapsama giren otomobillerin fiyatlarında yaklaşık olarak %16 civarında bir indirim beklenmektedir.  İlgili Cumhurbaşkanlığı kararına göre belirlenen ÖTV matrahları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  Mal İsmi Vergi Oranı (%) – Diğerleri   — Motor silindir hacmi 1600 cm3′ü geçmeyenler […]
13 Ağustos 2021
Sistem Global T.c. Tarim Ve Orman Bakanliği'Ndan Resmi̇ Gazete'De Yayimlanan Araştirma Ve Geli̇şti̇rme Destek Programina İli̇şki̇n Tebli̇ğ

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NDAN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN TEBLİĞ

12 Mart 2020 tarihli 31066 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2019/65 nolu “Araştırma Ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ”, 03.08.2021 tarihli 31557 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2021/24 sayılı tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni yayımlanan 2021/24 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ ile söz konusu destek programına ilişkin; Başvuru Şartları, Başvuruların Değerlendirilmesi, Proje Revizyonu ve Sözleşme Destek Unsurları ve Destek Ödeme Koşulları belirlenmiştir. Tebliğ’e ilişkin detayları sizler için derledik, detaylara ulaşmak için tıklayınız>>
10 Ağustos 2021
Sistem Global Hamle - Sağlik Ve Ki̇mya Ürünleri̇ Çağrisi Açildi!

HAMLE – SAĞLIK VE KİMYA ÜRÜNLERİ ÇAĞRISI AÇILDI!

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı belirtilen bilgi ve koşullar çerçevesinde 10 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Çağrı Takvimi aşağıdaki gibidir; Ön Başvuru Başlangıç Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı Ön Başvuru Bitiş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe Kesin Başvuru Bitiş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih: 11 Kasım 2021 Perşembe Birçok farklı disiplinin iş birliği çerçevesinde çalışma yapması gereken süreçte Fizibilite, TÜBİTAK 1511 Başvuru Formu, KOSGEB Stratejik Ürün Bilgi Dokümanı hazırlığını ve ara raporlamalarını Teknik, Mali, Mevzuat, FSMH, Globalleşme ekiplerinden oluşan iç kadrolarımızla gerçekleştiriyoruz. 2019 yılında ilk yayınlanan Hamle çağrısında destek almaya hak kazanmış proje örneklerimiz sayesinde edinilmiş bilgi birikimimizle başvuru ve sonraki süreçlerde yanınızdayız. Detaylı bilgi için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
6 Ağustos 2021
Sistem Global İlave İstihdama Kredi Faiz &Amp; Kar Payı Desteği Başladı

İlave İstihdama Kredi Faiz & Kar Payı Desteği Başladı

2021/24 Sayılı ve 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31’inci Maddesinde yer alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği konulu Genelge geçtiğimiz Temmuz ayında yayınlanırken, destekten yararlanacak çalışanların teşvik kayıtları Temmuz ayı itibariyle yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu teşvik/destek, diğer istihdam teşviklerinden farklı olup yararlanılan destek tutarı işverenin sigorta prim borçlarından mahsup edilmeyecektir. Aşağıda yer alan şartları sağlayan işverenlerin yararlanacağı destek tutarı, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un geçici 20’nci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 25/05/2021 tarihinden sonra 30/06/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde, kredi faizi veya kar payı bakiyesinden düşülecektir. 7319 Sayılı Teşvikten/Destekten Yararlanma Şartları İşverenin 2021/Mart dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının 50’nin altında olması, İşverenin özel sektör işvereni olması, Destekten yararlanılacak sigortalıların 1/7/2021 ila 30/06/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması, İşe yeni giren sigortalıların, işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam 10 günden fazla […]
4 Ağustos 2021
Sistem Global Orman Yanginindan Etki̇lenen Bölgeler İçi̇n Sgk Pri̇m Borcu Erteleni̇yor

ORMAN YANGININDAN ETKİLENEN BÖLGELER İÇİN SGK PRİM BORCU ERTELENİYOR

Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla illerinde çıkan ve ülkemizi büyük bir üzüntüye boğan orman yangınları sonrası beş ilimizde birçok yer doğal afet bölgesi ilan edilmiştir. Orman yangınının şehir merkezlerine kadar ulaşması sonucu birçok iş yeri faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmış, çok sayıda çalışanın evi yangında zarar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir. Sosyal Güvenlik Prim Borcu Ödemeleri Ertelenecek! 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 91. Maddesinde; “Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre primlerini kendileri ödeyen sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması hâlinde, yukarıda belirtilen vaka veya afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut Kuruma olan borçlar […]
3 Ağustos 2021
Sistem Global Üreti̇mde Yapisal Dönüşüm Çağrisi Başvuru Süresi̇ Uzatildi!

ÜRETİMDE YAPISAL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!

Yoğun ilgi ve talepten dolayı Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı’na ilişkin ön başvuru süresi, 9 Ağustos 2021 tarihine uzatılmıştır. Çağrı kapsamında yapılan başvurular, belirtilen tarihe kadar hamle.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Güncel Çağrı Takvimi aşağıdaki gibidir;  Ön Başvuru Başlangıç Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba Ön Başvuru Bitiş Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe Kesin Başvuru Bitiş Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih: 7 Ekim 2021 Perşembe Detaylı bilgi için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
2 Ağustos 2021
Sistem Global İşyeri̇ Ki̇ralama Hi̇zmetleri̇nde Kdv İndi̇ri̇mi̇ Ve Ki̇ra Stopaji İndi̇ri̇mi̇nde Süreler Uzatildi

İŞYERİ KİRALAMA HİZMETLERİNDE KDV İNDİRİMİ VE KİRA STOPAJI İNDİRİMİNDE SÜRELER UZATILDI

30 Temmuz 2021 tarihli, 31553 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kira ödemelerinde uygulanan %10 stopaj  oranına ilişkin indirim süresi 30/09/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 4311 Sayılı karar ile aşağıda ki kiralama türleri 30/09/2021 tarihine kadar % 10 stopaj oranı ile vergilendirilecektir. 1) Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında; Gerçek kişilere yapılan kira ödemelerine (GVK madde 70), Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında  bunlara yapılan kira ödemelerine, Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait  diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan  kira ödemelerine, 2) Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında; Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerine Öte yandan 30 Temmuz 2021 tarihli, 31553 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  iş yeri kiralama  hizmetlerine ilişkin uygulanan %8 KDV oranına ilişkin indirim süresi 30/09/2021 tarihine  uzatılmıştır. Böylece iş yeri kiralama hizmetlerine ilişkin düzenlenen faturalarda 30 Eylül 2021 tarihine kadar […]
30 Temmuz 2021
Sistem Global Yeni̇ İlave İsti̇hdam Teşvi̇ki̇ Yolda!

YENİ İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ YOLDA!

Pandemi sürecinde özel sektör için teşvikler tüm hızıyla devam etti. 2020 ve 2021’de kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteği sona eren işçiler için 7252 sayılı Normalleşme Teşvik uygulamasının yanı sıra 7256 sayılı Kanun ile gelen İstihdama Dönüş Prim Desteği ve İlave İstihdam Prim Desteği sağlandı. 7252 sayılı Normalleşme Teşviki kapsamında kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteği sona eren çalışanlar için günlük 44,718 TL (Günlük brüt asgari ücret x 0,375) aylık 1.341 TL prim desteği sağlandı. 7256 sayılı Kanun ile gelen prim desteği ise 2021 yılında günlük 53,67 olurken, 30 gün bildirilen bir çalışan için 1.610 TL prim desteği verildi. Pandemi sürecinden en çok etkilenen restoran, kafe ve eğlence sektörü için ayrıca 2021/04 ve 2021/05 dönemlerinde 7316 sayılı Kanun ile prim desteği sağlandı. 2020-2021 yıllarında önceki yıllarda olduğu gibi beş puanlık indirim (5510), Kadın, Genç ve Engelli İstihdam Teşviki (6111), İlave İstihdam Teşviki (7103), Bölgesel İndirim Teşviki (6468), Arge Teşviki (5746), Engelli İstihdam Teşviki […]
29 Temmuz 2021
Sistem Global 2021 Yilinda Si̇gortali Başina Aylik 75 Tl Asgari̇ Ücret Desteği̇ Veri̇lecek!

2021 YILINDA SİGORTALI BAŞINA AYLIK 75 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEK!

18/07/2021 tarihinde TBMM’de kanunlaşan 7333 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 85’inci madde eklendi. Söz konusu değişiklik 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü Resmi Gazete ‘de yayımlandı. 2016, 2017 yılı, 2018 yılı Ocak ila 2018 Eylül dönemi, 2019 ve 2020 yılında uygulanan asgari ücret desteği, 2021 yılında da devam edilmesine ilişkin karar alındı. 2021 yılında Asgari Ücret Desteği uygulaması şu şekilde olacaktır: 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 2020 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2021 yılı […]
28 Temmuz 2021
Sistem Global Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Ve Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Uzaktan Çalişma Ağustos'Ta %50 Olarak Uygulanacak

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ VE AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İÇİN UZAKTAN ÇALIŞMA AĞUSTOS’TA %50 OLARAK UYGULANACAK

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin uzaktan çalışmayla yürütülebilmesi amacıyla Ağustos 2021 döneminde dikkate alınacak oranın %50 olduğu bildirilmiştir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
28 Temmuz 2021
Sistem Global Beş Puanlik İndi̇ri̇mde Türki̇ye Geneli̇ Borç Sorgusu

BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirimden yararlanmanın önemli şartlarından olan; işverenin Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunup bulunmadığı hususu 1/9/2021 tarihinden (2021/Eylül döneminden) itibaren değişecektir. 19.07.2021 tarihli 2021/26 SGK Genelgesi ile beş puanlık indirimden yararlanabilmek için Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmama şartı ilgili tarihten itibaren iş yeri (dosya) bazlı olmayacak, işverenden Türkiye genelinde borçsuzluk aranacaktır. Genelge ile, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirim uygulamasına ilişkin sadece borç sorgusunun Türkiye geneli yapılacağı hususu ilave edilmiş olup, beş puanlık indirime ilişkin diğer tüm şartlar daha önceden yayınlanan 2008/93, 2009/139 ve 2011/45 sayılı Genelgelerde açıklandığı şekilde uygulanmaya devam edecektir. Örnek 1- (X) işvereninin Ceyhan Sosyal Güvenlik Merkezi’nde işlem gören iş yeri için yasal süresi geçmiş sigorta primi borcunun bulunması […]
16 Temmuz 2021
Sistem Global Taşinmaz Ve İkti̇sadi̇ Kiymetleri̇n Yeni̇den Değerlemesi̇ni̇ Düzenleyen Uygulama Tebli̇ği̇ Resmi̇ Gazetede Yayimlandi

TAŞINMAZ VE İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEMESİNİ DÜZENLEYEN UYGULAMA TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

En son 2018 yılında yine bir af yasasıyla uygulanan Taşınmazların değerlemesine ilişkin düzenleme tekrar 9 HAZİRAN 2021 tarihinde yayımlanan af yasasında devreye girmişti. Haziran ayında yayımlanan 7326 sayılı Kanun(Af Yasası) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 31. Maddesi güncellenmişti. Güncellenen düzenleme ile Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutanların; aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31/12/2021 tarihine kadar kanundaki şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilmesi imkanı getirilmiş durumda. Bu imkanın uygulamasına yönelik kuralları düzenleyen 530 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği bugün resmi gazete yerini aldı. Değerleme İmkanını Kaçırmayın !Yeniden Değerlemenin ne gibi faydaları olacak? Yeniden değerleme işlemi firmalar için aşağıdaki etkileri yaratmaktadır. Değer artış tutarı kadar Özsermaye ve dolayısıyla kredibilite artışı sağlanacaktır. Öz sermayede yapılan artış tutarı Şirket değerini de artırımış olacaktır. Değer artış tutarının amortisman yoluyla itfası mümkün olduğundan yıllara sari gider yaratılmış olacaktır. Bu düzenleme kapsamında değerleme 31/12/2021 tarihine kadar yapılabilecektir. Bu tarihe kadar yeniden değerleme işlemi yapılmalı, Verginin […]
16 Temmuz 2021
Sistem Global Yerli̇ Erp Si̇stemleri̇ne Hi̇be Ve Ar-Ge Desteği̇

YERLİ ERP SİSTEMLERİNE HİBE VE AR-GE DESTEĞİ

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dijital dönüşümde önemli araçlardan biri olan “Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP)” sistemlerinde, yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesine yönelik destek programı başlattı.  Proje başına 25 milyon liraya kadar hibe desteği verilebilecek. Projelerde yapılacak harcamalar için Ar-Ge vergi teşvikleri uygulanabilecek. Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2021 Detaylı bilgi için tıklayın>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
14 Temmuz 2021
Sistem Global Uluslararasi Vergi̇lendi̇rme Çemberi̇ Daraliyor

ULUSLARARASI VERGİLENDİRME ÇEMBERİ DARALIYOR

Daha önce bilgi değişimi mevzuatı ve uygulaması ile başlayan uluslararası vergilendirme çalışmaları 13.07.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan 529 sayılı VUK Genel tebliği ile bir adım daha ileriye taşındı. Yayınlanan bu tebliğ ile birlikte uluslararası vergi literatüründe yer alan “Gerçek Faydalanıcı” kavramı Türk Vergi Mevzuatında da yerini almış oldu. Konusu veya işlemi ne olursa olsun türü veya niteliği fark etmeksizin şirketlerin ve işlemlerin uluslararası boyutu olan şirket ve işlemlerin tümünde bunun gerçek faydalanıcısının belirlenmesine ve kavranmasına yönelik bildirim yükümlülükleri getirildi. Gerçek faydalanıcının tanımı, bildirimin şekli ve zamanı, bildirime uymama halinde doğacak yaptırımlar ve tebliğe ilişkin diğer detaylı bilgilere aşağıdaki detaylı bilgi notumuzdan ulaşabilirsiniz. 1) Gerçek faydalanıcının Kimdir? Gerçek faydalanıcı;  tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri ifade etmektedir. 2) Gerçek faydalanıcının nasıl belirlenir?Tüzel kişilerde; Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları, Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine […]
14 Temmuz 2021
Sistem Global Hamle-Mobi̇li̇te Çağrisi Kesi̇n Başvuru Süresi̇ Uzatildi!

HAMLE-MOBİLİTE ÇAĞRISI KESİN BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının ilk çağrısı olan MOBİLİTE için kesin başvuru süresi, gelen talepler doğrultusunda 31 Temmuz 2021 Cumartesi Günü 23.59 saatine kadar uzatılmıştır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
14 Temmuz 2021
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 05.07.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ-2

“Bir sigorta şirketinin veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 25.02.2021 tarih ve 2021/154 sayılı Karar Özeti Veri Sorumlusunun Kuruma ilettiği ihlal bildiriminde özetle; Veri ihlalinin; dosyaları hastane dışına çıkarmaya teşebbüs eden bir çalışanın görülmesinden 17 gün sonra kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde tam olarak tespit edildiği ve ihlalin; veri sorumlusunun eski bir çalışanının görevi gereği erişimi bulunan bazı müşterilere ait kişisel verileri kurumsal e-posta adresinden gmail uzantılı şahsi e-posta adresine 3 ayrı tarihte ve 3 ayrı excel dosyasında göndermesiyle gerçekleştiği, İhlalin; veri sorumlusu tarafından tespit edilemeyip, eski çalışanın ihlale konu kişisel verileri çalışmaya başladığı yeni işyeri e-posta adresine göndermesi üzerine yeni işveren tarafında tespit edildiği, Belirtilmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Veri sorumlusunun DLP sisteminin ihlale konu e-postaların gönderilmesini engelleyememiş olmasının “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi”nin “Siber Güvenliğin Sağlanması” başlığı altında yer alan “…her yazılım ve donanımın bir takım kurulum ve yapılandırma işlemlerine tabi tutulması gerekmektedir.” ifadesine aykırı olarak bu sistemin doğru yapılandırılmadığını gösterdiği, […]
13 Temmuz 2021
Sistem Global İnceleme İşlemleri̇ Devam Edenler; Vergi̇ İnceleme Raporu Vergi̇ Dai̇resi̇ne Ulaşmadan Matrah Artirimini Yapmasi Gerekli̇di̇r!

İNCELEME İŞLEMLERİ DEVAM EDENLER; VERGİ İNCELEME RAPORU VERGİ DAİRESİNE ULAŞMADAN MATRAH ARTIRIMINI YAPMASI GEREKLİDİR!

Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam edenlerin, vergi inceleme ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesine ulaşmadan (en geç 2 Ağustos 2021) vergi ve matrah artırımı yapması, ödenen vergilerin doğacak tarihyatlar ve cezalardan mahsup için gereklidir. Aksi durumda mahsup yapılamayacaktır. Kanun’un yayımı tarihinden önce başlanılan vergi incelemelerinde matrah ve vergi artırımı detayları; Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında 9 Haziran 2021 tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 2 Ağustos 2021 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir. Ancak, 9 Haziran 2021 tarihinden önce başlayan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 2 Ağustos 2021 tarihine kadar tamamlanamaması hâlinde; mükelleflerin matrah ve vergi artırımı başvuru süresinin sonuna kadar (31 Ağustos 2021) başvuruda bulunmuş olmaları şartıyla, 2 Ağustos 2021 tarihinden sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden raporlar ve kararlar üzerine tarhiyat yapılmayacağından, vergi incelemesi ve takdir işlemlerine devam edilmeyecektir. Mükellefler sadece artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan veya artırılan vergileri ödeyeceklerdir.İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, vergi inceleme raporları […]
9 Temmuz 2021
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 05.07.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ-1

“Bir bilişim şirketinin veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12/03/2020 tarih ve 2020/216 sayılı Karar Özeti Veri Sorumlusunun Kuruma ilettiği ihlal bildiriminde özetle; Veri sorumlusu Şirketin sistemlerine siber saldırı gerçekleştirilerek sistemlerinde yer alan verilerin elde edilmeye çalışıldığı ve debugging özelliğinin açık olmasının sebebinin sisteme internet üzerinden erişilerek geliştirmelerin yapılmasına olanak sağlamak olduğu, ancak bu durumun internet üzerinden siber saldırılar gerçekleştirilerek sisteme erişilmesine olanak tanıdığı, Müşteri ve potansiyel müşterilere ilişkin sistemde yer alan kayıtlarında sözleşme ve içinde imza sirküleri, vergi levhası ve kişi kimlik fotokopisi kayıtlarının bulunduğu başvuru dosyalarının yer aldığı,  Sistemde ayrıca kredi kartı bilgisi yer aldığı, ancak bu kredi kartı bilgilerinin büyük çoğunluğunun son kullanma tarihinin geçmiş olduğu ve kullanılamayacağı, sadece bir kısmının aktif olduğunun tespit edildiği, Saldırganların hangi verilere eriştiklerinin tespit edilemediği, sistemde yer alan verilerin kimlik, iletişim, işlem güvenliği (kullanıcı adı ve parola bilgileri), ödeme Bilgileri (kredi kartı numarası) olduğu, Veri ihlalinden doğrudan etkilenen özel nitelikli bir veri […]
7 Temmuz 2021
Sistem Global Teknopark Ve Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Covi̇d-19 Kapsaminda Beyan Edi̇lecek Dişarida Geçi̇ri̇len Süreler Temmuz Ayinda Da Uygulanabi̇lecek

TEKNOPARK VE AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İÇİN COVİD-19 KAPSAMINDA BEYAN EDİLECEK DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELER TEMMUZ AYINDA DA UYGULANABİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme ile, ilgili işletmelerde Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin Temmuz/2021 dönemi için %60’ını aşmamak şartıyla uzatılmasına karar verilmiştir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
1 Temmuz 2021
Sistem Global Varlık Barışı 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı!

Varlık Barışı 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı!

7256 Sayılı kanun ile birlikte 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren ve 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren Varlık Barışı uygulaması, 30 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı. Yeni düzenleme kapsamında varlık barışına konu işlemlerin yeni takvim aşağıdaki gibi olmuştur. Varlık Barışına Konu İşlem Tarih Yurt dışındaki varlığın banka veya aracı kurumlara bildirimi 31 Aralık 2021 Yurt dışındaki varlığın Türkiye’ye getirilmesi veya banka veya aracı kurumdaki bir hesaba transferi Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay Yurt dışındaki varlığın yurt dışındaki kredilerin kapatılmasında kullanılması 31 Aralık 2021 Yurt içindeki varlıkların vergi dairesine beyanı 31 Aralık 2021 Yurt içindeki varlıkların yasal defterlere kaydı 31 Aralık 2021 Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
1 Temmuz 2021
Sistem Global Bağ-Kur'Lular 7326 Sayili Af Kanunu Emekli̇li̇ği̇ni̇zi̇ Etki̇li̇yor!

BAĞ-KUR’LULAR 7326 SAYILI AF KANUNU EMEKLİLİĞİNİZİ ETKİLİYOR!

Bağ-Kur’luların Prim Borçlarına Yapılandırma Fırsatı Borç yapılandırmasına ilişkin yasa TBMM’de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, Bağ-Kur (5510 sayılı kanun 4 maddesi b bendi) prim borcu olanların geçmişte durdurulan sigortalılık sürelerinin canlandırılmasını, bu sürelerin emeklilik hesabında dikkate alınarak emekliliklerinin uzamamasını sağlayacaktır. Emeklilik için durdurulan hizmet sürelerine ihtiyacı olan Bağ-Kur’lular yapılandırma ile prim borçlarını ödeyerek emekli olabilecektir. Peki Bağ-Kur’lular Yapılandırmadan Nasıl Yararlanacak? TBMM’den geçerek yasalaşan yapılandırma ile 30 Nisan 2021’e kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacaktır. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos’a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurulması ve 31 Ekim’e kadar ilk taksitin yatırılması gerekmektedir. Yapılandırma ile borçlar ister taksitle, istenirse de peşin ödenebilecektir. Peşin ödenirse gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan tutarın %90’ı silinecektir. Taksitle ödeme tercih edilirse, 6-9-12-18 ay taksit seçenekleri seçilebilecek, tercih edilen taksit sayısına göre katsayı uygulanacaktır. Taksitler iki ayda bir ödenecek olup, 18 ay taksit seçeneği seçilirse borç 36 ayda ödenmiş olacaktır. Sigortalı vefat etmişse […]
29 Haziran 2021
Sistem Global Kroni̇k Rahatsizliği Veya 65 Yaş Ve Üstünde Olanlarin Mücbi̇r Sebep Hali̇ Sona Erdi̇

KRONİK RAHATSIZLIĞI VEYA 65 YAŞ VE ÜSTÜNDE OLANLARIN MÜCBİR SEBEP HALİ SONA ERDİ

Coronavirüs salgını nedeniyle “mücbir sebep hali” nde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlık sahibi vergi mükelleflerinin bu halleri sona erdi. Konuya ilişkin 528 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  528 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 22 Mart 2020 tarihi itibariyle kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24 Mart 2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22 Mart 2020 tarihi itibariyle başlatılan mücbir sebep hali 26 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erdirildi.  22 Mart 2020 ila 26 Haziran 2021 tarihleri arasında verilemeyen beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç) 26 Haziran 2021 tarihinden 11 Temmuz 2021 tarihine kadar verilmesi ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)’nin 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kronik rahatsızlığın bulunduğunu tevsik eden sağlık […]
28 Haziran 2021
Sistem Global Ötv (Iii) Sayılı Listedeki Mallar İçin Belirtilen Asgari Maktu Tutarı Değiştirilmedi!

ÖTV (III) Sayılı Listedeki Mallar İçin Belirtilen Asgari Maktu Tutarı Değiştirilmedi!

4760 sayılı ÖTV Kanununun 12. maddesinin 3 numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Ancak aynı madde ile Cumhurbaşkanına, belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar verme konusunda yetki verilmiştir. Bu yetki kapsamında, 25 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 4137 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte Temmuz-Aralık 2021 dönemi için ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listedeki tütün mamulleri ile alkollü içeceklerde uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarlarında ÜFE endeksindeki artışa bağlı bir artış yapılmaması karara bağlanmıştır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
24 Haziran 2021
Sistem Global Hamle Programında 2.Çağrı Açıldı - &Quot;Üretimde Yapısal Dönüşüm&Quot;

HAMLE Programında 2.Çağrı Açıldı – “Üretimde Yapısal Dönüşüm”

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yürütülen HAMLE programı için 2021 yılının 2. çağrısı olan “Üretimde Yapısal Dönüşüm” başvuruları 23 Haziran 2021 itibariyle açılmıştır. Takvim ve diğer detaylar için; https://lnkd.in/gnXgGpN Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
24 Haziran 2021
Sistem Global Turi̇zmde Kdv İndi̇ri̇m Desteği̇ni̇n Süresi̇ 1 Ay Daha Uzatildi!

TURİZMDE KDV İNDİRİM DESTEĞİNİN SÜRESİ 1 AY DAHA UZATILDI!

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 9 uncu maddesinde yer alan 30/06/2021 ibaresi 31/07/2021 şeklinde değiştirilmiştir. Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, konaklama tesislerindeki geceleme hizmetlerine yönelik KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e indiren desteğin süresi 30 Haziran’dan 31 Temmuz’a kadar uzatılmıştır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
24 Haziran 2021
Ufuk Avrupa Programı 2021-2022 Çağrıları Resmi Olarak Açıklandı

Ufuk Avrupa Programı 2021-2022 Çağrıları Resmi Olarak Açıklandı

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Horizon Europe Programı’na dair  2021-2022 Çağrı Çalışma Programları resmi olarak açıklandı.   2021 Çağrılarına dair büyük değişiklikler de içeren yeni programın nihai haline bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.   Çalışma Programları ile ilgili Komisyon tarafından düzenlenen Bilgi Günleri’ne ulaşmak için tıklayınız>>  Çağrılar hakkında daha detaylı bilgi almak ve Sistem Global’in Brüksel ve Türkiye’deki uzmanlarının rehberliğinde programa başvurmak için bize uaf@sistem.global.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.  Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
23 Haziran 2021
Sistem Global İcra İflas Kanunu’nda Deği̇şi̇kli̇k

İCRA İFLAS KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

İCRA İFLAS KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK 19.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7327 sayılı İcra Ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile konkordato ve iflas idaresi düzenlemelerinde bazı değişiklikler getirilmiştir. Konkordato mühletindeyken devam eden sözleşmelerin ödemesi; Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasa dahi, diğer tarafın konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sözleşmenin sona erdirilemeyeceği düzenlemesi devam etmektedir. Kanun değişikliği ile birlikte, geçici ve kesin mühlet süresince devam eden sözleşmeler nedeniyle borçlanılan edimler karşılıklı olarak ifa edileceği eklenmiştir. Uygulamada sık karşılaşılan ve mahkeme kararlarıyla şekillenen bu duruma kanuna ekleme yapılarak netlik kazandırılması son derece önemlidir. Bu halde, konkordato mühleti alan borçlu, devam eden sözleşmeler yönünden ödeme ve diğer edimlerini ifa yükümlülüğünden kaçınamayacaktır. Geçici mühlet kararından sonra akdedilen borçların icraya konulması ve ödemesi; Yine uygulamada sık rastlanan bir durum olarak, konkordato mühleti içerisindeki bir borçlu ile komiserin izniyle yapılan işlerde ödeme alınmaması durumuna çözüm getirilmiştir. Buna göre; kredi kurumları tarafından verilen krediler de dahil olmak üzere, geçici […]
23 Haziran 2021
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 21.06.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ

21 Haziran 2021 Tarihinde kvkk.gov.tr Sitesinde Yayınlanan Karar Özetlerini Derledik Veri sorumlusu kimdir? KARAR: Yazılım firmasından hizmet alan veri sorumlularının kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapıp yardım taleplerini ilettikleri bir platform (yardım masası paneli) üzerinde verilen hizmetler açısından yazılım firması veri sorumlusu sıfatını haizdir (Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27/04/2021 tarihli ve 2021/426 sayılı Karar Özeti) Veri erişim yetkilendirmelerinde neye dikkat edilmelidir? KARAR: Yazılım firmasınca yardım masası üzerinde yapılan toplu yetkilendirme çalışması esnasında veri tabanı katmanında çalıştırılan SQL Script kodundaki bir hata sonucu partner firmanın yer aldığı gruba yanlış yetki verilmesiyle, partner firmanın kendi yardım masası bildirimleri haricinde grup içerisinde yer alan diğer firmaların da yardım masası bildirimlerine ulaşabilmesi veri güvenliği ihlalidir (Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27/04/2021 tarihli ve 2021/426 sayılı Karar Özeti) KARAR: …ihlalin veri sorumlusu tarafından … (ihbarda bulunan) firmanın da bulunduğu tedarikçi grubuna “tüm bildirimlerde arama” yetkisinin verilmesi sonucunda oluştuğunun tespit edildiği, bu durumun yetkisiz erişime ilişkin düzenli kontrolün sağlanmadığının ve […]
14 Haziran 2021
Hedeflerinize Süreç Analizi Ve Rpa Çözümlerimiz Ile Ulaşın

Hedeflerinize Süreç Analizi ve RPA Çözümlerimiz ile Ulaşın

Dünya değişiyor ve bu dönüşümde yer almak tüm yerel, ulusal ve global şirketler için çok önemli. Gelişim ve değişim projelerinin başarısı ise doğru Süreç Yönetiminden geçiyor. Verimliliğinizi artırmak, operasyonlarınızdaki hataları minimize etmek, risklerinizi tespit ederek geleceğe hazırlıklı olmak ve üretim, hizmet alanlarındaki operasyonlarınızı iyileştirmek istiyorsanız “Süreç Analizi Hizmetimiz” tam size göre! Sınırlı sayıda gerçekleştirilecek 2 saatlik ücretsiz mini check up süreç analizimiz için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. Sistem Global Süreç Analizi ve RPA Çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için info@sistemglobal.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
11 Haziran 2021
Sistem Global 2021 Yili Af Yasasi, Sgk Alacaklari, Bazi Kamu Kurumu Ni̇teli̇ği̇ndeki̇ Meslek Odalarina Olan Kesi̇nleşmi̇ş Alacaklar Da Dahi̇l Yeni̇den Yapilandirma Ve Ödenmeyen Kredi̇ler Ve Karşiliksiz Çekler İçi̇n Si̇ci̇l Affi Düzenlemesi̇ Ve Di̇ğer Düzenlemeler

2021 YILI AF YASASI, SGK ALACAKLARI, BAZI KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK ODALARINA OLAN KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR DA DAHİL YENİDEN YAPILANDIRMA VE ÖDENMEYEN KREDİLER VE KARŞILIKSIZ ÇEKLER İÇİN SİCİL AFFI DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELER

Resmî Gazete yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ” ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren af yasası yürürlüğe girmiştir. Yasalaşan Kanuna dair bülten dizimiz aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 2021 Yılı AF Yasası Bülten 1; Matrah ve Vergi artırımı, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 2; İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi 2021 Yılı AF Yasası Bülten 3; İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı 2021 Yılı AF Yasası Bülten 4; İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma 2021 Yılı AF Yasası Bülten 5; SGK Alacakları, bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı düzenlemesi ve Diğer Düzenlemeler. SGK Alacakları,Bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı […]
10 Haziran 2021
Sistem Global 2021 Yili Af Yasasi, İhti̇lafli Ya Da İnceleme Ve Takdi̇r İşlemleri̇ Devam Eden Alacaklar İçi̇n Yapilandirma

2021 YILI AF YASASI, İHTİLAFLI YA DA İNCELEME VE TAKDİR İŞLEMLERİ DEVAM EDEN ALACAKLAR İÇİN YAPILANDIRMA

Resmî Gazete yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ” ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren af yasası yürürlüğe girmiştir. Yasalaşan Kanuna dair bülten dizimiz aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 2021 Yılı AF Yasası Bülten 1; Matrah ve Vergi artırımı, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 2; İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi 2021 Yılı AF Yasası Bülten 3; İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı 2021 Yılı AF Yasası Bülten 4; İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma 2021 Yılı AF Yasası Bülten 5; SGK Alacakları, bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı düzenlemesi ve Diğer Düzenlemeler. Bu kapsamda İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma imkânına ilişkin düzenleme aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleşecektir. İHTİLAFLI   YA DA İNCELEME […]
10 Haziran 2021
Sistem Global 2021 Yili Af Yasasi, İşletmeleri̇n Bi̇lançolarinda Yer Alan Taşinmazlar İle Amorti̇smana Tabi̇ Di̇ğer İkti̇sadi̇ Kiymetler İçi̇n Yeni̇den Değerleme

2021 YILI AF YASASI, İŞLETMELERİN BİLANÇOLARINDA YER ALAN TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN YENİDEN DEĞERLEME

9.6.2021 tarihinde Resmî Gazete yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren af yasası yürürlüğe girmiştir. Yasalaşan Kanuna dair bülten dizimiz aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 2021 Yılı AF Yasası Bülten 1; Matrah ve Vergi artırımı, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 2; İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 3; İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı 2021 Yılı AF Yasası Bülten 4; İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma 2021 Yılı AF Yasası Bülten 5; SGK Alacakları, bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı düzenlemesi ve Diğer Düzenlemeler, Bu kapsamda İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânına […]
9 Haziran 2021
Sistem Global 2021 Yili Af Yasasi, İşletme Kayitlarinin Fi̇i̇li̇ Durumlarina Uygun Hale Geti̇ri̇lmesi̇

2021 YILI AF YASASI, İŞLETME KAYITLARININ FİİLİ DURUMLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ

5.6.2021 Tarihli Resmî Gazete yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren af yasası yürürlüğe girmiştir. Bu kanun da yer alan tüm içeriklere bir bülten dizisinde sizlere bilgilendirme yapacağımızı ilk bültenimizde ifade etmiştik. Bu kapsamda işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesine ilişkin bilgilere bültenimizde yer veriyoruz. Bülten dizimiz: 2021 Yılı AF Yasası Bülten 1; Matrah ve Vergi artırımı, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 2; İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 3; İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı 2021 Yılı AF Yasası Bülten 4; İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma 2021 Yılı AF Yasası Bülten 5; SGK Alacakları, bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil […]
9 Haziran 2021
Sistem Global Yeni̇ Af Yasasi Yürürlüğe Gi̇rdi̇

YENİ AF YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmî Gazete yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren af yasası yürürlüğe girmiştir. Bu kanun da yer alan tüm içeriklere bir bülten dizisinde sizlere bilgilendirme yapmak üzere yer veriyor olacağız. Bülten dizimiz; 2021 Yılı AF Yasası Bülten 1; Matrah ve Vergi artırımı, 2021 Yılı AF Yasası Bülten 2; İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi 2021 Yılı AF Yasası Bülten 3; İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı 2021 Yılı AF Yasası Bülten 4; İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma 2021 Yılı AF Yasası Bülten 5; SGK Alacakları, bazı   kamu   kurumu niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma ve Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı düzenlemesi ve Diğer Düzenlemeler, 2021 Yılı AF Yasası BÜLTEN 1; MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI MATRAH […]
8 Haziran 2021
E-Fatura Ve E-Arşiv’e Geçiş İçin Son Tarih 1 Temmuz 2021! Geç Kalmayın!

E-Fatura ve E-Arşiv’e Geçiş İçin Son Tarih 1 Temmuz 2021! Geç Kalmayın!

2019-2020 yılında cirosu 5 milyon TL’yi aşan firmaların 1 Temmuz 2021’de e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine, 1 Ocak 2022 tarihinde ise e-defter uygulamasına geçmeleri zorunlu tutuldu. Tebliğde ciro limitine bakılmaksızın e-faturaya geçmesi gereken sektörler de yer alıyor. Bu sektörleri özetleyecek olursak: ÖTV 1 ve 3 kapsamındaki ürünleri üreten şirket sahiplerinin, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan firmaların 1 Temmuz 2021’e kadar e-faturaya geçmeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra yeni faaliyete başlayanlar ise ilk 3 ay içerisinde sisteme geçmek zorunda. Aynı gün içerisinde vergi mükellefi olmayan kişilere 30 bin TL’nin üzerinde fatura düzenleyenlerin, Aynı gün içinde vergi mükelleflerine, tüm vergiler dahil 5 bin TL’nin üzerinde fatura düzenleyenlerin e-arşiv faturaya geçiş yapmaları gerekiyor. Sistem Global uzmanlığı ile e-dönüşümünüzü gerçekleştirmek için eDanışman dijital platformumuzdan size uygun paketi seçip hızlıca alabilir veya linkteki formu doldurarak size en uygun çözümü araştırmamızı ve size sunmamızı talep edebilirsiniz. e-Fatura e-Arşiv Fatura  e-Defter e-İrsaliye   Sorularınız için info@edanisman.com.tr‘ye yazabilir veya […]
4 Haziran 2021
Sistem Global Hamle Programı Mobilite Çağrısı Ön Başvuru Süresi Uzatıldı

HAMLE Programı Mobilite Çağrısı Ön Başvuru Süresi Uzatıldı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, ülkemizin “Milli Sanayi Hamlesini” yapabilmesi ve dış ticaret açığını katma değerli ürünlerle azaltabilmesi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılından itibaren yürütülmeye başlayan ve aynı zamanda Sistem Global olarak Bağımsız Değerlendirici Kuruluş olarak akredite edildiğimiz “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı”nın 2021 yılında açılacağı duyurulan 4 çağrısından ilki olan Mobilite çağrısının ön başvuru süresi 22 Haziran 2021‘e kadar uzatıldı. Bu konuda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:  “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı kapsamında 2021’in ilk çağrısı olan Mobilite Çağrısı kapsamında 22 Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı yapılmış ve bu toplantılara 1500’ün üzerinde katılımcı iştirak etmiştir.  Toplantılara gösterilen yoğun ilgi ve sektör temsilcileri ile sanayicilerin talepleri doğrultusunda Mobilite Çağrısı’na ilişkin ön başvuru süresi, 22 Haziran 2021 tarihine uzatılmıştır. Bu kapsamda Çağrı kapsamında yapılan başvurular, belirtilen tarihe kadar hamle.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.” Bu yıl toplam 4 çağrı ile devam edecek programda, “Mobilite” sonrası, “Üretimde Yapısal Dönüşüm“, “Sağlık ve Kimya” ve “Dijital Dönüşüm” […]
3 Haziran 2021
Sistem Global Geri̇ Kazanim Katilim Payina İli̇şki̇n Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

02.06.2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’ de Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik ile yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin on altıncı fıkrası aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.  Yapılan değişikliğe göre Çevre Kanunu’nun EK-1sayılı listesinde bulunan ürünlerin üretiminde kullanılacak piller için geri kazanım payı tahsil edilmeyecek. Ayrıca aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere “(2) Depozito uygulamasına yönelik iş ve işlemler, Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda faaliyet gösteren Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında gerçekleştirilir.” fıkrası eklenmiştir. Yönetmelik hükümleri Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (02.06.2021) yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
3 Haziran 2021
Sistem Global Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Yeni Düzenlemelere Yer Verildi

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yeni Düzenlemelere Yer Verildi

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 36 Seri No.lu Tebliğ 03/06/2021 tarihli ve 31500 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğde yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir;  1. Tevkifat Yapılan “Belirli Alıcılar”  Tanımında Değişikliğe Gidildi KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümüne yapılan eklemeler ile kısmi tevkifat uygulaması yapacak olan belirlenmiş alıcılar kapsamına;  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan kamu kurum ve kuruluşları, Emeklilik şirketleri, dahil edilmiştir. Tebliğin bu hükmü 01.07.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sağlık Hizmetlerinde Tevkifat İstisnası Tanımlandı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümüne eklenen ifade ile birlikte, sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanmamasına karar verilmiştir. Tebliğin bu hükmü 01.07.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 3. Kısmi Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır Tutarında Değişikliğe Gidildi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan kısmi tevkifat uygulanacak teslim ve hizmetlerde uygulanacak KDV dahil 1.000 TL’lik alt sınır 2.000 TL olarak revize edilmiştir. İlgili tebliğ hükmü 01.07.2021 tarihinden itibaren […]
2 Haziran 2021
Sistem Global Bazi Tesli̇m Ve Hi̇zmetlerde İndi̇ri̇mli̇ Kdv Oran Uygulama Süresi̇ Uzatildi

BAZI TESLİM VE HİZMETLERDE İNDİRİMLİ KDV ORAN UYGULAMA SÜRESİ UZATILDI

2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2020 tarihine kadar vergi oranlarında indirim yapılan ve 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 31/5/2021 tarihine kadar uzatılmış olan bazı teslim ve hizmetlerde indirimli oran uygulanma süresi 31/7/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Süre uzatımına ilişkin 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1 Haziran 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, 2 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bununla birlikte, daha önce 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %1 oranı uygulamasının 1 Haziran 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında da sürdürülmesi öngörülen konaklama hizmetleri 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına dahil edilmemiştir. Buna göre  konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde %1 oran uygulaması 30/6/2021 tarihine kadar uygulanacaktır. KDV oranı indirimi 31/7/2021 tarihine kadar uzatılan işlemler aşağıda listelenmiştir; 31/7/2021 tarihine kadar %1 oranı uygulanacak hizmetler Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, Kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, […]
2 Haziran 2021
Sistem Global Teknopark Ve Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Covi̇d-19 Kapsaminda Beyan Edi̇lecek Dişarida Geçi̇ri̇len Sürelerde Deği̇şi̇kli̇k !

TEKNOPARK VE AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İÇİN COVİD-19 KAPSAMINDA BEYAN EDİLECEK DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELERDE DEĞİŞİKLİK !

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme ile, ilgili işletmelerde Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin Haziran/2021 dönemi için  %60’ını aşmamak şartıyla uzatılmasına karar verilmiştir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
31 Mayıs 2021
Sistem Global Anoni̇m Şi̇rketleri̇n Genel Kurul Toplantilarinda Deği̇şi̇kli̇k

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA DEĞİŞİKLİK

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’te 29.05.2021 tarihli ve 31495 sayılı Resmi Gazete’de bir takım değişiklikler getirilmiştir. Daha önce Türk Ticaret Kanunu’nda hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin yapılan değişiklikler ile paralel olacak şekilde, hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin genel kurula nasıl katılacağına dair değişiklikler yapılmıştır. Geçiş hükmü uyarınca, 31/12/2021 tarihine kadar toplantıya çağrılan genel kurullar bakımından kolaylık sağlanmış olmakla birlikte, hamiline yazılı pay senedi basılmış olan şirketlerin ve hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin 31/12/2021 tarihine kadar değişikliklere uyum sağlaması önem taşımaktadır. Yönetmelik m.16’da düzenlendiği üzere, hamiline yazılı pay senedi basan şirketler genel kurul öncesinde hazırlanması gereken hazır bulunanlar listesini hazırlarken hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesini esas alacaklardır. Hamiline yazılı pay senedi sahipleri dışındaki pay sahipleri bakımından ise pay defteri esas alınmaya devam edecektir. Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini bu esaslara göre hazırlayacak olup, liste yönetim […]
28 Mayıs 2021
Sistem Global E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı!

E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı!

Elektronik defter uygulamasına dâhil olan vergi mükellefleri tarafından 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken; aylık yükleme tercihinde bulunanlar için Şubat 2021 e- Defterleri, geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunanlar için Ocak-Şubat-Mart 2021  e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır. İlgili süre uzatımına ilişkin Gelir İdaresi Sirkülerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi | Gelir İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr) Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
27 Mayıs 2021
Sistem Global Sermaye Şirketleri Kendi Hisselerini İktisap Etmek Suretiyle Vergisiz Kâr Dağıtımı Yapamayacak!

Sermaye Şirketleri Kendi Hisselerini İktisap Etmek Suretiyle Vergisiz Kâr Dağıtımı Yapamayacak!

Sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisap etme olanağı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 379-389. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemenin vergisel boyutu ise uzun süredir tartışma konusuydu. Daha önce 17.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7256 Saylı kanun ile birlikte belli şartlarda %15 vergi stopaj zorunluluğu getirilen söz konusu vergi stopajı uygulaması 25 Mayıs 2021 tarihli 31491 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 18 SERİ NUMARALI KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ile birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu’na da ilave edilmiştir.  İlgili vergisel düzenleme 18 Seri Nolu KV Tebliğinin 2.Maddesinde aşağıdaki şekilde açıklanmıştır; Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’e  “15.6.6. Avans kâr payı dağıtımı” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere Sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları bölümü eklenmiştir. “15.6.7. Sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları “Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını, i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri […]
27 Mayıs 2021
Sistem Global Yabancı Kaynakları Öz Kaynaklarını Aşan İşletmelere &Quot;Finansman Gider Kısıtlaması&Quot; Getirildi!

Yabancı Kaynakları Öz Kaynaklarını Aşan İşletmelere “Finansman Gider Kısıtlaması” Getirildi!

25 Mayıs 2021 tarihli 31491 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 18 SERİ NUMARALI KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ile birlikte, “Finansman Gider Kısıtlaması” uygulamasının uygulama esasları belirlendi. Finansman Kısıtlamasının uygulama esaslarını aşağıda belirtilmiştir. 18 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 2. Madde; Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’e  “11.13  Finansman gider kısıtlaması  bölümü eklenmiştir. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendi uyarınca; işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmının kurum kazancının tespitinde gider olarak indiriminin mümkün olmadığına yönelik düzenleme yapılmış; ancak 2021 yılına kadar herhangi bir belirleme yapılmadığı için finansman giderlerine yönelik bir kısıtlama uygulanmamıştı. “04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1.1.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan […]
26 Mayıs 2021
Sistem Global Kv Ve Geçi̇ci̇ Vergi̇ Oranlarinda Deği̇şi̇kli̇ğe Gi̇di̇ldi̇!

KV VE GEÇİCİ VERGİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ!

KV mükellefleri geçici vergi beyannamelerinde ve KV beyannamesinde vergi matrahı üzerinden %22 oranında vergilendirilmekteydi. 25 Mayıs 2021 tarihli 31491 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 18 SERİ NUMARALI KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ile birlikte Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Öte yandan aynı tebliğ ile birlikte Halka Arz edilen şirketlerde Kurumlar Vergisi oranında 2 Puan indirim imkanı getirilmiştir.    Halka Arzlar İçin Vergi Avantajı: Kurumlar Vergisi İndirimi Halka arzı vergi indirimi yoluyla teşvik etmek amacıyla getirilmiş olan bu düzenlemeye göre, indirimli oran uygulamasından yararlanılabilmesi için “en az yüzde 20” oranındaki halka açıklığın, ilk defa halka arzın gerçekleştiği hesap döneminden itibaren 5 hesap dönemi boyunca korunması gerekecek ve bu şartın ihlal edilmesi halinde indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle tahsil edilecektir. 18 Seri Nolu KV Tebliğinin  3.Maddesinde söz konusu Kurumlar Vergisi İndirimi ile ilgili olarak aşağıda ifadelere yer verilmiştir; Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’e “32.1. […]
26 Mayıs 2021
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 18.05.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ-2

“Belediyeler tarafından sunulan internet hizmetleri”ne ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 25/02/2021 tarih ve 2021/140 sayılı Karar Özeti  Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca “Veri sorumlusu; a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.”. “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi”nde  kişisel veri içeren sistemlere erişimin sınırlı olması gerektiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, kişilere yetki ve sorumlulukları için gerekli olduğu ölçüde erişim yetkisi tanınmalıdır. Bununla birlikte, kişiler kullanıcı adı ve şifre kullanılmak suretiyle ilgili sistemlere erişim sağlayabilmelidir. Son olarak uzaktan erişim için iki kademeli kimlik doğrulama kontrolünün uygulanması veri güvenliğinin sağlanması bakımından önem taşımaktadır. Belediyeler tarafından sunulan emlak vergisi, beyan bilgisi veya benzeri nitelikteki hizmetlere ilişkin sorgulama sayfalarında veri güvenliğini arttırmaya yönelik olarak gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmalıdır. Bu bağlamda örneğin, çift katmanlı doğrulamayı mümkün kılabilecek şekilde T.C. Kimlik numarası ya da vergi numarasının girilmesinin yanı sıra kişilerden farklı kişisel veriler de talep edilebilir; SMS ile doğrulama ya da üyelik yapılması […]
25 Mayıs 2021
Sistem Global Yeni̇ Bi̇r Af Yasasi Daha Yolda!

YENİ BİR AF YASASI DAHA YOLDA!

21.05.2021 tarihinde “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” ile yeni bir vergi, SGK, gümrük ve kamu alacaklarını içeren bir af yasası önerisi TBMM’ye sunuldu. Bu kanun teklifi ile; Bazı   kamu   kurumu   niteliğindeki   meslek   odalarına olan   kesinleşmiş alacaklar da dahil Yeniden Yapılandırma, İhtilaflı   ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için  de yapılandırma, Matrah ve vergi artırımı, İşletme kayıtlarının fiili durumlarına   uygun hale getirilmesi İşletmelerin bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkanı sağlanarak bu kıymetlerin bilançolarda güncel değerleriyle yer alması hususunda   düzenleme, Ödenmeyen krediler ve Karşılıksız Çekler için Sicil Affı düzenlemesi, yapılmaktadır. Kanun Teklifi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin alacakların yapılandırması öngörmektedir.  1. Kesinleşmiş Alacaklar (Ödenmemiş borçlar) için Gecikme Faizi, Zammı ve Cezalar Yapılandırılıyor. 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin gecikme faizi ve gecikme zammı iptal edilerek Kanunun yayımı tarihine kadar […]
25 Mayıs 2021
Sistem Global Akaryakit Ve Di̇ğer Petrol Ürünleri̇nde Ötv Artişina Gi̇di̇ldi̇

AKARYAKIT VE DİĞER PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV ARTIŞINA GİDİLDİ

Akaryakıt ve diğer petrol ürünlerine ilişkin ÖTV Tutarları 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) Sayılı listenin (A) cetveli ile belirlenmiş olup, 3994 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte bu ürünlere ilişkin ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu karar 20 Mayıs 2021 Tarih ve 31846 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanı kararın uygulanmasına ilişkin usül ve esasları belirlemeye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. İlgili karara göre açıklanan yeni litre bazındaki birim ÖTV fiyat cetveli aşağıda yer almaktadır; Öte Yandan; 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar, bu Kararın 1 inci maddesinde 2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.45.00.18, 2710,12.49.00,11,2710.12.49.00.12,2710.12.49.00.18,2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00,11 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar bakımından 29/2/2020 tarihinde uygulanan; 2711.12. 2711.13, 2711.19.00.00.11, 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar bakımından ise 17/5/2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacaktır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
24 Mayıs 2021
Sistem Global Esnaf Ve Sanatkârlar İle Gerçek Ki̇şi̇ Taci̇rlere Yeni̇den Hi̇be Desteği̇ Geli̇yor!

ESNAF VE SANATKÂRLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE YENİDEN HİBE DESTEĞİ GELİYOR!

Covid-19 Pandemi sürecinde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank’a olan kredi borçlarının anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenmesi noktasında daha önceden adım atılmıştı. Bunun yanı sıra Esnaf Destek Paketi’nden, İşe Devam Kredi Desteği’ne, SGK-Bağkur prim ödemelerinin ertelenmesinden, kısa çalışma ödeneği, kira yardımı ve sicil kayıtları düzenlemesine kadar birçok önemli destek kamu tarafından sağlanmıştı.  21 Mayıs 2021 Tarihli ve 31487 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte pandemiden olumsuz etkilendiği bakanlıkça tespit edilen sektörlerdeki Esnaf ve Sanatkarlar için karşılıksız hibe desteği verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara göre; 17.05.2021 tarihi itibariyle gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere esas faaliyet konuları üzerinden üzere ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5.000 TL ve 3.000 TL tek seferde ödenecektir. Bu kapsamda destekten yararlanan esnaf, sanatkârlar Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilecek esnaf ve […]
21 Mayıs 2021
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 18.05.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ-1

“Bir sigorta şirketi tarafından hizmetin açık rıza şartına bağlanması hakkındaki ihbar” ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20/04/2020 tarihli ve 2021/389 sayılı Karar Özeti: Aydınlatma metninin okunduğuna dair beyan ile açık rıza verildiğine dair beyan işlemleri ayrı şekilde yerine getirilmelidir. Tek bir kutucukla hem aydınlatma metninin okunduğuna hem de açık rıza verildiğine dair beyan kaydı alınamaz. YANLIŞ ÖRNEK: “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Esasları’nı okudum, kabul ediyorum. Burada paylaşmış olduğum kişisel/özel nitelikli kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde işlenmesine açık rıza veriyorum.” Kişisel verilerin aktarım amacı bir mevzuat ise bu mevzuatın hangi mevzuat olduğu açıkça belirtilmelidir. YANLIŞ ÖRNEK: C-Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?” başlığı altında geçen “sigortacılık ve sair mevzuat” ibaresi muğlaktır. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ve bu sözleşmenin kurulması için işletilen teklif formlarında yer alan veriler bakımından veri işleme şartı 6698 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla […]
7 Mayıs 2021
Sistem Global Hamle İle Teknoloji Ürünlerinin Yerli İmkan Ve Kabiliyetlerle Üretimine Tam Destek!

HAMLE İle Teknoloji Ürünlerinin Yerli İmkan Ve Kabiliyetlerle Üretimine Tam Destek!

Ülkemizin “Milli Sanayi Hamlesini” yapabilmesi ve dış ticaret açığını katma değerli ürünlerle azaltabilmesi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılından itibaren yürütülmeye başlayan “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı”nın 2021 yılı için öncelikli ürün listeleri Şubat ayında, mevzuat değişiklikleri ve Mobilite çağrısı ise Nisan ayında yayımlandı.   Bu yıl toplam 4 çağrı ile devam edecek programda, “Mobilite” sonrası, “Üretimde Yapısal Dönüşüm“, “Sağlık ve Kimya” ve “Dijital Dönüşüm” çağrıları sırayla ilan edilecek.   HAMLE programı hakkında faydalı bilgileri, süreç ve başvuru akışına dair tüm detayları Sistem Global Teknoloji Genel Müdürü Prof. Dr. Onur BALCI ve Sistem Global Teknoloji Kıdemli Uzmanı Gözde ŞİMŞEK sizler için hazırladı.   İlgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.   Keyifli Okumalar Dileriz… Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
6 Mayıs 2021
7 Soruda Hamle

7 Soruda HAMLE

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Sistem Global olarak Bağımsız Değerlendirici Kuruluş olarak akredite edildiğimiz “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda firmalarımızdan bize en sık yöneltilen soruları sizler için derledik. Programa ilişkin daha detaylı bilgi almak isterseniz 15 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Katma Değerli Yatırımlar İçin HAMLE Programı yayınımızı buradan izleyebilirsiniz. 1.Yabancı ortaklı bir şirketler HAMLE Programına başvurabilir mi? Proje paydaşı da yerli firma mı olmalıdır ? Türkiye’de yerleşik bütün sermaye şirketleri, ortaklık yapısına bakılmaksızın programa başvurulabilecektir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinin ilgili hükümleri gereği, proje paydaşının Türkiye’de yerleşik orta veya büyük ölçekli bir işletme olması gerekmektedir. Bununla birlikte, projenin pazar potansiyelini belgelemek amacıyla yabancı firmalardan alınan destek yazısı veya alım talepleri de proje değerlendirme sürecinde pozitif olarak dikkate alınacaktır. 2. Ön Başvuruda ne yapmalıyız? Ön başvuru, Program Portalı üzerinden, firmaya ve projeye ilişkin istenilen bilgilerin girilmesi ile yapılmaktadır. Proje yetkilisi olarak sistem üzerinden e-devlet şifresiyle […]
5 Mayıs 2021
Sistem Global Kobi̇’lere Dijitalleşme Yolculuğunda Robotik Nefes: Rpa

KOBİ’lere Dijitalleşme Yolculuğunda Robotik Nefes: RPA

Sistem Global Danışmanlık ve Robusta, RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) ile KOBİ’lerin dijitalleşmesi için ilk adımı atmalarına olanak sağlayacak önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. Şirketlerin verimliliğini artırmak ve karlı büyümelerini sağlamak için gerekli olan süreç analizi uygulamaları Sistem Global’den, süreç analizi sonucunda üretilen iyileştirme projelerinin otomasyonunda kullanılan RPA çözümleri Robusta’dan… Ofis çalışanlarının sıklıkla yaptığı işleri, çalışan davranışını taklit edebilen otomasyon teknolojileri yardımıyla hızlandıran, iş süreçlerinin kalitesini ve tutarlılığını artıran, işlerin ölçeklenebilmesini destekleyen, insan kaynağının daha katma değerli işlere kaydırılması ve maliyet avantajı sağlayan devrim niteliğinde bir teknoloji olan RPA (Robotik Süreç Otomasyonu), pandemi ile ortaya çıkan dijital dönüşümün en önemli katalizörü olacak. Tüm dünyada iş gücünü dijital iş gücü ile desteklemek amacıyla Robotik Süreç Yönetimi’ne büyük bir yönelme var ve bizim ülkemizde de bu yönde bir hareket başlayacak. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin, dijital dönüşümde orta ve büyük ölçekli işletmelerden daha hızlı bir şekilde hareket edeceğine inanıyoruz. Bu noktada katma değerli işler üretmek […]
4 Mayıs 2021
Sistem Global Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri Ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Personellerin Uzaktan Çalışma Oranı Revize Edildi!

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Personellerin Uzaktan Çalışma Oranı Revize Edildi!

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetler ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin, uzaktan çalışmayla yürütülebilmesi amacıyladaha önce %60 olarak açıklanan Mayıs/2021 döneminde dikkate alınacak oranın % 100 olarak revize edildiği bildirilmiştir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
4 Mayıs 2021
Sistem Global 2021 I. Geçici Vergi Beyannamelerinin Beyan Ve Ödeme Süreleri Uzatıldı!

2021 I. Geçici Vergi Beyannamelerinin Beyan ve Ödeme Süreleri Uzatıldı!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan 03.05.2021 tarihli ve VUK-134/2021-2 numaralı VUK Sirküleri ile sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2021 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
4 Mayıs 2021
Sistem Global Kambi̇yo Senetleri̇ni̇n İbrazina İli̇şki̇n Sürelerde Düzenleme Geti̇ri̇ldi̇

KAMBİYO SENETLERİNİN İBRAZINA İLİŞKİN SÜRELERDE DÜZENLEME GETİRİLDİ

30 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan ve 29.04.2021 kabul tarihli 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. maddesi uyarınca bir kısım değişiklikler getirildi. Akabinde bu düzenlemeye ilişkin Tebliğ yine Resmi Gazete’de yayınlandı. İbraz Süresinin Son Günü 30 Nisan – 31 Mayıs 2021 Tarihleri Arasında Olan Çekler 1 Haziran 2021 Tarihinden Sonra Kalan Sürede İbraz Edilebilecek Gerçek kişi ya da tüzel kişi çeki olup olmadığına bakılmaksızın İbraz süresinin son günü 30.4.2021-31.5.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecektir. Bu çekler 1.6.2021 tarihinden sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecektir. Buna göre çekin ibrazı için belirtilen tarih aralığı hesaba katılmayacaktır. Böylelikle tam kapanma ile birlikte ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olası olumsuz etkilerini azaltabilmek ve tam kapanma dönemi içinde ödemelerini planlayabilmelerine imkân verebilmek amaçlanmaktadır. İbraz Süresi Belirtilen Tarihler Arasındaki Çekler İle İlgili Olarak İcra İflas Takibi Başlatılamayacağı Gibi Bu Çekler İhtiyati Haciz Kararına Da Konu […]
4 Mayıs 2021
Birleşik Krallık Pazarına Edanışman Ile Hemen Açılın!

Birleşik Krallık Pazarına eDanışman ile Hemen Açılın!

eDanışman platformumuz üzerinden sunduğumuz “Global Ticaret-e Başla” hizmetleri ile bulunduğunuz yer ve zaman fark etmeksizin online olarak global pazarlara açılmanız için danışmanlık ve operasyonel destekler veriyoruz. Şirket kuruluşu ve sonrasında uğraşması zor ve zaman alan işlemleri uzman kadromuzla sizler için sorunsuz bir süreç haline getiriyoruz. Firmanızı global ölçeğe taşıyarak yeni pazarlara açılmak ya da ihracat hacminizi arttırmak istiyorsanız edanisman.com.tr ‘yi incelemenizin tam zamanı! Online Olarak Alabileceğiniz Hizmetlerimiz: İngiltere’de Şirket Kuruluş Danışmanlığı İngiltere’de Şirket Kuruluşu Danışmanlığı ile İngiltere’deki şirket türleri ve sizin hangi şirket türünde kuruluş yapmanız gerektiği, kuruluş için gereklilikler, yasal süreçler ve diğer tüm merak ettiklerinize ilişkin danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Bu hizmet kapsamında firmaların soruları da cevaplanmakta ve firmalarının tüm süreç hakkında net bilgileri edinmeleri sağlanmaktadır. İngiltere Lokalleşme Paketi Bu paket, ilk aşamada ihtiyacınız olacak şirket kuruluşu, şirketinizin devamlılığı için gerekli olan muhasebe hizmetleri, vergi beyannamesi hazırlanması, ofis adresi temini ve regülasyonlar gereği gerekli olan şirket sekreterliği hizmetlerini kapsamaktadır. İngiltere Şirket Kuruluşu […]
30 Nisan 2021
Sistem Global Kosgeb Hızlı Destek Programı Açıklandı!

KOSGEB Hızlı Destek Programı Açıklandı!

Covid-19 salgını sebebiyle salgın öncesi faal olup, gelir kaybına uğramış (pandemiden sonra KDV beyannamesi üzerinden %25 gelir kaybı) veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji tabanlı start-up’lara (2017 ve sonrasında kurulan İmalat, Bilgisayar Programlama ve Bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç işletmeler) yönelik KOSGEB’in 5 milyar TL bütçeli, yeni programı açıklandı. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz, 2024’ten itibaren 4’er aylık dönemlerde 6 taksit olarak geri ödenecek şekilde bu destekten faydalanabileceklerdir. Ayrıca 2017’den sonra kurulmuş ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25.000 TL ilave destek verilecektir. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
30 Nisan 2021
Sistem Global Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'Nde Mobilite Çağrısı Ön Başvuru Dönemi Açıldı!

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nde Mobilite Çağrısı Ön Başvuru Dönemi Açıldı!

30.04.2021 – 08.06.2021 tarihleri arasında çağrı ön başvuru dönemi açılan programda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan GTIP numaralarına ve Yenilikçi Teknoloji Alanlarına yönelik proje başvuruları kabul edilecektir. Çağrı Planındaki Mobilite başlığı altında yer alan öncelikli ürünlerin üretimine verilecek destek ile yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Başvuru süreçlerinde temel düzeyde; Teknik Fizibilite Raporu Mali Fizibilite Raporu Hukuki Risk Analiz Raporu FSMH Risk Analiz Raporu Üretim Serbestliği Raporu KVKK Risk Analiz Raporu SWOT Analizi   çalışmaları yapılacaktır. Bunun yanı sıra Ar-Ge projesinin varlığına göre TÜBİTAK 1511 TEKNOHAMLE ve firmanın KOBİ olmasına bağlı KOSGEB Stratejik Ürün Desteği programlarını kapsayan dosyalar hazırlanacaktır. Birçok farklı disiplinin iş birliği çerçevesinde çalışma yapması gereken süreçte Fizibilite, TÜBİTAK 1511 Başvuru Formu, KOSGEB Stratejik Ürün Bilgi Dokümanı hazırlığını ve ara raporlamalarını Teknik, Mali, Mevzuat, FSMH, Globalleşme ekiplerinden oluşan iç kadrolarımızla gerçekleştiriyoruz. 2019 yılında ilk yayınlanan Hamle çağrısında destek almaya hak kazanmış proje örneklerimiz sayesinde edinilmiş bilgi birikimimizle başvuru ve sonraki süreçlerde yanınızdayız.  Çağrı Takvimi […]
30 Nisan 2021
Sistem Global Fesi̇h Yasaği Süresi̇ 30.06.2021 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi!

FESİH YASAĞI SÜRESİ 30.06.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI!

30.04.2021 tarih 31470 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 29.04.2021 tarih 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) geçici 10. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “fesih yasağı” süresinin ve ikinci fıkrasında belirtilen işverenin işçiyi “ücretsiz izne çıkarma yetkisi” süresinin 17.05.2021 tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Karar uyarınca 30.06.2021 tarihine kadar işveren tarafından her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, Kanun’un 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ile benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında feshedilemeyecektir. Fesih yasağı süresinin uzatılması ile birlikte işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilme yetkisi de 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle […]
28 Nisan 2021
Sistem Global Türki̇ye’de 81 İlde Tam Kapanma Süreci̇ Başliyor

TÜRKİYE’DE 81 İLDE TAM KAPANMA SÜRECİ BAŞLIYOR

Tüm dünyada ve Türkiye’de etkisini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar neticesinde: Türkiye’de 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar sürecek tam kapanma dönemi başlıyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan ve Ramazan Bayramı sonuna kadar sürecek yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’a kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm işyerleri faaliyetlerine ara verecektir” ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin T.C. İçişleri Bakanlığı resmi web sitesinde yayınlanan genelge metninde öne çıkan detaylar aşağıdaki gibi: 1. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan […]
27 Nisan 2021
Sistem Global Geri̇ye Dönük Sgk Teşvi̇kleri̇nde Son Hafta!

GERİYE DÖNÜK SGK TEŞVİKLERİNDE SON HAFTA!

Son 6 aylık geçmiş dönem SGK teşvikleri için son gün 30 Nisan 2021 olarak belirlendi. Bakanlık “Geriye dönük teşvik değişiklerinin süreklilik arz etmesi Hazine veya finansmanını sağlayan kurumun ya da fonun yükünün artmasına sebebiyet vermekte ve uygulamada karmaşaya neden olmaktadır. Bu nedenle maddeyle, geriye dönük teşvik uygulamasının kaldırılması amaçlanmaktadır” dedi. Bu tarihten itibaren geçmiş dönem sorgusu yapılamayacak. Bugüne kadar 3400’ün üzerinde şirketin 20.000 Şubesi ve 450.000 çalışanı için geçmişe dönük teşvik hesaplaması yaptık. Ülkemizde şirketlerin %67’sinin geçmişe dönük teşviklerden eksik yararlanmış olduğunu gördük.Hangi sigortalılardan hangi aylar için ne kadar süre teşviklerden yararlanılacağının tespiti, profesyonel yazılım ve uzman desteği olmadan mümkün olmamaktadır.Burada uzman ekipler ve teşvik prim alacaklarını doğru hesaplayacak yazılımlar ile hareket etmek eksik ve yanlış hesaplamalar sonucu hatalı bildirge ve beyan verilmesine, eksik prim iadesi alınmasına veya teşvikten yararlanılamamasına engel olabilmektedir. Peki Nasıl Hesaplanıyor? 4000 TL brüt ücretli bir çalışanın 5510, 17103 ve 27103 indirimine göre 5 aylık prim indirimleri şu şekildedir; Brüt Ücret 4000 TL5510 indirimi: 4000×0,05 = 200 TL5 […]
26 Nisan 2021
Sistem Global Kisa Çalişma Ödeneği̇ni̇n Süresi̇ Uzatildi!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI!

22.04.2021 tarih 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) 23.04.2021 tarih 31463 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar uyarınca, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği süresinin; 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla 31.03.2021 tarihinden başlamak üzere 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz… 
26 Nisan 2021
Sistem Global Nakdi̇ Ücret Desteği̇ne Hak Kazanma Koşullarinda Deği̇şi̇kli̇k Yapildi!

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE HAK KAZANMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI!

22/04/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (“Kanun”)’nun geçici 24’üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. İlgili düzenleme uyarınca; Nakdi ücret desteği ile Kanun’un geçici 27’nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci fıkrası ile düzenlenen istihdama dönüş ve artı istihdam teşvikine yönelik işverenlere sigorta prim destekleri kapsamında ödenen tutarlar 2021 yılı Nisan ayı ve sonrası için günlük 50 Türk lirası olarak uygulanır ve bu kapsamda 30/4/2021 tarihinden sonra yapılan ödemelerden damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti yapılamaz. NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında/döneminde iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan Kanun’un geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara […]
26 Nisan 2021
Sistem Global Teknopark Ve Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Dişarida Geçi̇ri̇len Sürelerde Deği̇şi̇kli̇k

TEKNOPARK VE AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İÇİN DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELERDE DEĞİŞİKLİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme ile ilgili işletmelerde Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin 1 – 30 Nisan 2021 tarihleri arasında %60’ını olacak şekilde değiştirilmesine,  1 – 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında ise %60’ını aşmamak şartıyla uzatılmasına karar verilmiştir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
22 Nisan 2021
Sistem Global 7316 Sayili Kanun İle Kurumlar Vergi̇si̇ Orani Artirildi

7316 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ ORANI ARTIRILDI

22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurumlar vergisi oranı 2021 vergileme dönemi için %25, 2022 vergileme dönemi için ise %23 olarak belirlenmiştir. İlgili kanunun 11. Maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na Geçici 13. Madde eklenmiştir. Madde’de; “Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.” ifadelerine yer verilmiştir. İlgili Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
22 Nisan 2021
Sistem Global 2021 Ocak / Mart Dönemi̇ne Ai̇t; Geri̇ Kazanim Katilim Payi (Gekap) Beyani Ve Ödemesi̇ İçi̇n Son Gün 30.04.202

2021 OCAK / MART DÖNEMİNE AİT; GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) BEYANI VE ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN 30.04.202

Bilindiği üzere, Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP); 30735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin esaslar belirlenmiş ve tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 22.03.2020 Tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğ (Sıra No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Sıra No:3) 4.ncü maddesinin 5.nci fıkrasında Gekap beyanlarının 2021 Yılından itibaren 3’er aylık dönemler itibariyle yapılacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart dönemlerini içeren ilk 3 aylık Gekap bildirimlerinin en geç 30.04.2021 tarihine kadar beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
22 Nisan 2021
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 14.04.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURUSU – “İlgili kişinin veri sorumlusu ile abonelik sözleşmesi kurma amacıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesi kayıtlarına erişim talebi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 29/09/2020 tarihli ve 2020/746 sayılı Karar Özeti Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme” hükmünün, söz konusu veriye erişim hakkını da kapsadığı ve erişim hakkının, bilgi talep etme hakkını tamamlayarak ilgili kişinin, kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanabilmesi için, kişisel verilerinin ne şekilde işlendiğine dair tam olarak bilgi sahibi olmasına imkân sağlanması gerektiği; ancak bu hakkın, veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerinin de dikkate alınması suretiyle, işlenen kişisel verilerin, teknik/fiziki imkânların el verdiği ölçüde ve verinin muhtevasına/içeriğine makul bir şekilde ulaşılabilmesine imkân tanınarak kullanılması gerektiği belirtilmiştir. İlgili kişinin verileri erişim talebi karşılanırken, ilgili kişi dışında başkalarının kişisel verileri varsa bunlar çıkarılmak veya maskelenmek gibi önlemler alınarak ilgili kişiye gönderilmelidir. İlgili kişi başvuruları bizzat veri sorumlusuna ait kanallar aracılığıyla […]
13 Nisan 2021
Sistem Global Kosgeb Kobi̇gel 2021-01-02 İmalat Sanayi̇nde Di̇ji̇talleşme Temali Proje Tekli̇f Çağrilari Açildi!

KOSGEB KOBİGEL 2021-01-02 İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI AÇILDI!

KOSGEB KOBİGEL 2021-01-02 İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrıları Açıldı!KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2021-01 ve 2021-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı:İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;– Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,– İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır. Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları:– 2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.Sadece ticarileştirme (tanıtım – pazarlama – satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe Merkezi […]
12 Nisan 2021
Sistem Global Mesleki̇ Yeterli̇li̇k Belgesi̇ Zorunluluğu Geti̇ri̇len Meslekler

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER

9 Nisan 2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu olan meslekler belirlenmiştir. SON GÜN 9.04.2022 Tebliğin 3’üncü maddesi uyarınca Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler 9.04.2021 tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamayacaklardır.  Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için bu belgeyi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. SIRA NO ULUSAL YETERLİLİK KODU   ULUSAL YETEHLİLİK ADI UL USAL YETERLİLİK SEVİYESİ 1 18UY0352-4 Bitkisel Yağ Üretim Operatörü Seviye 4 2 12UY0109-3 Çimento Üretim Elemanı Seviye 3 3 12U Y0109-2 Çimento (Üretim Elemanı Seviye 2 4 12UY0109-4 Çimento Üretim Elmanı Seviye 4 5 18UY0342-3 Doğalgaz Sayaç Sökme Takma Elemanı Seviye 3 […]
9 Nisan 2021
Sistem Global'In Deneyimli Ekibi Ile Mali Müşavirleri Bir Araya Getiren Dijital Dönüşüm Platformu &Quot;Kalfa&Quot;

Sistem Global’in Deneyimli Ekibi ile Mali Müşavirleri Bir Araya Getiren Dijital Dönüşüm Platformu “KALFA”

Zaman zaman bültenlerimizde bizi heyecanlandıran gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu sefer size SİSTEM GLOBAL DANIŞMANLIK grubu olarak Mali Müşavirlik sektörüne yönelik heyecanla hayata geçirdiğimiz bir platformdan bahsetmek istiyoruz.  Mali Müşavirlere yönelik uçtan uca ilk mesleki dijitalleşmeyi gerçekleştiren platformumuz KALFA‘yı geçen hafta itibariyle ekosisteme sunduk. Yaklaşık 2 yıl önce başladığımız ve pandemi ile hızlandırdığımız “Mali Müşavirler için Yeni Nesil Teknoloji Destekli Arka Plan Servis”imiz, yani Dijital Kalfa artık hayatta! Ticari dünyada uzun süredir herkes “Dijital Dönüşüm” diyor; dijital dönüşüm ise pratikte uzun ve maliyetli bir yolculuk olabiliyor. İşte KALFA’m Türkiye’nin her noktasındaki Mali Müşavir ofislerinin tüm iç operasyonlarını dijital gelişmelerden faydalanarak, yine ilgili Mali Müşavirin yönetiminde kalacak şekilde üzerine alan tam da bir Dijital Kalfa. Dijital Kalfa’yı Mali Müşavirlerin nitelikli zamanlarını iç operasyonlara değil katma değerli danışmanlık faaliyetlerine ayırabilmelerini sağlamak üzere kurguladık. Bunun için de ülkemizin önemli yazılım grupları ile birlikte çalıştık ve bir yazılım ürünü sunma hedefinin ötesinde Mali Müşavirlerin günlük yaşamını sürdürülebilir şekilde daha pratik hale getirmeyi hedefledik.  “gelecekte bir gün gelecek” diyoruz ama konu dijital etki ile mesleki dönüşüm ise “gelecek geldi yakala, geçmiş olmasın“ felsefesi ile KALFA’yı Mali Müşavirler’e sunmaktan mutluluk duyuyoruz. www.ekalfam.com.tr‘ye gelin, iletişim formumuzu doldurun, sizi hemen arayalım. Siz Mali Müşavirlik Yapın, Gerisini Kalfa’ya Bırakın! Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
8 Nisan 2021
Sistem Global 1 Ni̇san 2021 Tari̇hli̇ Beyanname Düzenleme Programindaki̇ Muhtasar Beyanname Güncellemesi̇ İle Bi̇rli̇kte Ar-Ge Kapsamindaki̇ Gv Teşvi̇k Hesaplamasinda Agi̇ Özeli̇nde Deği̇şi̇kli̇ğe Gi̇di̇ldi̇!

1 NİSAN 2021 TARİHLİ BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMINDAKİ MUHTASAR BEYANNAME GÜNCELLEMESİ İLE BİRLİKTE AR-GE KAPSAMINDAKİ GV TEŞVİK HESAPLAMASINDA AGİ ÖZELİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ!

Bilindiği üzere 2 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7263 Sayılı TGB Kanunu ile Bazı Kanunlarda  Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun ile, 4691 Sayılı TGB Kanunu  ve 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin kanunlarda bazı değişikliklere gidilmiş olup ve birtakım yeni sorumluluklarda getirilmiştir. 7263 Sayılı Kanuna ilişkin uygulama yönetmeliği henüz yayınlanmamış olmakla birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığının hazırlamış olduğu Beyanname Düzenleme Programında (BDP) 1 Nisan 2021 tarihinde güncellemeler yapılarak Muhtasar Beyannamede yer alan 4691 Sayılı TGB eki ve 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerine ilişkin eklerinde değişikliklere gidilmiştir. Söz konusu muhtasar beyannamenin önceki versiyonlarında yer alan eklerinde, personelin Ar-Ge kapsamında ki GV Tutarından personelin AGİ tutarının tamamı mahsup edilmekte iken, 1 Nisan 2021 tarihinde gelen güncellemeler ile birlikte muhtasar beyannamenin bu eklerinde (4691 TGB eki ve 5746 Ar-Ge Faaliyetleri Kapsamında GV Stopajı Teşvikine ilişkin bildirim eki)  personelin Ar-Ge GV tutarından mahsup edilecek AGİ tutarının sadece Ar-Ge brütüne isabet eden AGİ tutarının olması gerektiği tasarlanmıştır.(talep edilmektedir.). Ar-Ge dışı çalışmaların olması halinde, bu ücretlere isabet eden AGİ tutarlarının Ar-Ge GV’nden mahsup edilmemesi gerektiği açıklanmıştır. Yeni güncelleme […]
7 Nisan 2021
Sistem Global Hami̇li̇ne Yazili Pay Senetleri̇nde Yeni̇ Dönem

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNDE YENİ DÖNEM

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 Sayılı Kanun ile hamiline yazılı pay senetlerinin devrinin şirket ve üçüncü kişiler nezdinde hüküm ifade etmesi için pay senedini devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirimde bulunulması zorunluluğu getirilmiş idi. 06 Nisan 2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ ile bu zorunluluğun usul ve esasları düzenlenmiş, tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ uyarınca, halihazırda hamiline yazılı pay senedi bastırmış şirketlerin ve bu pay sahiplerinin neler yapması gerektiği ve bundan sonra hamiline yazılı pay senedi bastıracak şirketlerin yapması gerekenler düzenlenmiştir. Ayrıca hamiline yazılı pay senedi basmış olan şirketlerin genel kurullarında imzalanacak hazır bulunanlar listesinin (pay sahipleri çizelgesinin) de MKK kayıtları uyarınca hazırlanacağı düzenlenmiştir. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Bastırılması Yayımlanan Tebliğ’in 4. maddesi uyarınca hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılması, Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) bildirilmesi ve pay sahiplerine dağıtılması işlemleri, […]
5 Nisan 2021
Sistem Global Artik Bankacilik İşlemleri̇nde Islak İmza Sayfasi Kapaniyor Mu?

ARTIK BANKACILIK İŞLEMLERİNDE ISLAK İMZA SAYFASI KAPANIYOR MU?

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı! Bankaların potansiyel müşterilerinin kimliklerini uzaktan tespit edebilmelerine ve bilişim veya elektronik haberleşme cihazları üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek bir şekil ile ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik düzenlemeleri içeren Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine Ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”), 01.05.2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 01.04.2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan bu düzenleme ile bankacılık işlemlerinin dijital ortamda yapılması kolaylaşmış oldu. UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ Yönetmelik’in 4. maddesinde düzenlendiği üzere, uzaktan kimlik tespiti, banka müşteri temsilcisi ile müşterinin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmaksızın, çevrim içi olarak görüntülü görüşme ile yapılacak olup bankalar tarafından yüz yüze yapılmakta olan kimlik tespitinde uygulanan güvenlik önlemleri ile aynı seviyede önlemleri içermesi zorunlu olacaktır. Müşteri temsilcisi ve müşteri arasında yapılacak olan görüntülü görüşme sırasında müşteri temsilcisi, müşteriye müşterinin kimliğini tespite yönelik birtakım sorular […]
2 Nisan 2021
Sistem Global Ar-Ge, Ür-Ge Ve İnovasyon Destek Programi İlk Çağrisina Çikildi

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI İLK ÇAĞRISINA ÇIKILDI

KOSGEB tarafından Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İlk Çağrısına Çıkıldı!2021 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “Orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren Küçük işletmelerle ve Orta Büyüklükteki işletmelerin, kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin nitelikli bir şekilde desteklenerek uygulamaya geçirilmesinin sağlanmasıdır. Destek Üst Limiti;Küçük İşletmeler için 1.500.000 TL,Orta Büyüklükteki İşletmeler için 6.000.000 TL‘dir.  Çağrı Kapsamındaki Destekler;   KÜÇÜK İŞLETME Destek Üst Limitleri ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME Destek Üst Limitleri A) Nitelikli Personel Giderleri 300.000 TL 500.000 TL B1) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği 400.000 TL 2.000.000 TL B2) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği (Geri Ödemeli) 400.000 TL 3.000.000 TL C) Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği 150.000 TL 200.000 TL Ç) Test-analiz ve belgelendirme giderleri desteği 150.000 TL 200.000 TL D) Diğer giderler desteği 100.000 TL 100.000 TL D1) Proje Danışmanlık Desteği 40.000 TL 40.000 TL D2) Eğitim Desteği 40.000 TL 40.000 TL […]
31 Mart 2021
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 29.03.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ

BANKALAR- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/02/2021 tarihli ve 2021/115 sayılı Karar Özeti Müşteri yakınının kişisel verilerinin işlenmesi ve hukuk bürosu gibi dış hizmet sağlayıcılara aktarılması müşteri yakınının açık rızasını gerektirir. BANKALAR- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 13/02/2020 tarihli ve 2020/118 sayılı Karar Özeti Banka tarafından müşteriye ait hesap ve kiralık kasa bilgileri icra iflas mevzuatı çerçevesinde kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine cevaben İcra Dairesine vermesi, İcra Dairesinin işlemleri hukuka aykırı olsa dahi bankanın sorumluluğunu doğurmaz. BANKALAR- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30/01/2020 tarihli ve 2020/78 sayılı Karar Özeti İlgili kişinin telefonlar aranması suretiyle cevaplanamaz.Müşterinin kredi kartı hesap eksterisinin bireysel eposta hesabı yerine ortağı olduğu firma eposta hesabına gönderilmesi hukuka aykırıdır. HASTANELER-Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/02/2021 tarihli ve 2021/84 sayılı Karar Özeti Hastalara SMS gönderilmesi için sabit telefon hizmeti sağlayan bir işletmeci (1. STH) ile anlaşma yapılması ve söz konusu anlaşma kapsamında hastanede tedavi gören hastalara ait telefon numaralarının 1. STH ile paylaşıldığı ve içeriği hastaneleri tarafından […]
24 Mart 2021
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 19.03.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ

İŞYERİ UYGULAMASI- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28/05/2020 tarihli ve 2020/435 sayılı Karar Özeti İşten ayrılan çalışanın savunma yazısı, istifa dilekçesi ve türev özlük evrakları kişisel veri niteliğindedir ve 6698 SK’nın 11’inci maddesi kapsamında veri sorumlusu işverenden bunların talebi halinde bir örneğinin işten ayrılana verilmesi gerekir. İŞYERİ UYGULAMASI- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20/05/2020 tarihli ve 2020/404 sayılı Karar Özeti Açık rıza belirli konuya ilişkin olmalıdır ve özgür iradeye dayanmalıdır, yanlış örnek: “(…) sayılan kişisel veriler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın (…)”. Çalışanın kişisel verilerin işlenmesine dair muvafakatnamesi özgür iradeye dayandığından özlük dosyasının tamamlanmasında esas alınacak bir belge değildir. Çalışanın eş ve çocuklarına dair kişisel veriler çalışandan alınan açık rızaya dayalı olarak işlenemez. Parmak izinin hash yöntemiyle (algoritmik değere dönüştürülerek) saklanması onun biyometrik veri özelliğini ortadan kaldırmaz. Fiziksel mekan güvenliğinin temininde biyometrik veri işleme faaliyetlerine alternatif giriş esnasında manyetik kart sistemi, RFID etiketi, cep telefonuna gönderilecek bir SMS’in sisteme girilmesi gibi alternatif yollar işletilmesi tercih edilmelidir. Sunucuları yurtdışında bulunan hizmetlerin (örneğin gmail e-posta hizmet altyapısının) kullanımı yurtdışına veri aktarımı teşkil eder. HASTANELER- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20/05/2020 tarihli ve 2020/407 sayılı Karar Özeti Hastane çalışanı doktorun hastaneden tahlil hizmeti alan hastanın verilerini hastanın onayı […]
23 Mart 2021
Sistem Global 600.000 Tl Üzeri̇nde Ücret Geli̇ri̇ Elde Edenler İçi̇n Geli̇r Vergi̇si̇ Beyannamesi̇ Vermesi̇ Zorunlu!(Son 8 Gün)

600.000 TL ÜZERİNDE ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMESİ ZORUNLU!(SON 8 GÜN)

7 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan 7194 sayılı ‘DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE  375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’ ile birlikte yapılan düzenlemeyle 2020 yılı için yayınlanmış olan dördüncü gelir dilimi 600.000 TL’yi aşan brüt ücret ödemeleri için gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. İlgili tutarı aşan brüt ücret ödemeleri tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve tek işverenden elde edilmiş olsa dahi gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Ücret gelirlerinin yıllık beyannameye dahil edilmesi halinde, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçirim indirimi düşülmeden önceki tutarı mahsup edilecektir. Ayrıca aşağıda yer alan ücret ödemeleri için beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. Türkiye’de yerleşik olmayan (dar mükellef) gerçek kişilerin, tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirmiş olan ücret gelirleri için yıllık beyanname vermeleri gerekmemektedir. 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun’un 12’inci maddesine göre, Türk Uluslararası Gemi Sicilinde […]
22 Mart 2021
Sistem Global Anoni̇m Ve Li̇mi̇ted Şi̇rketleri̇n Olağan Genel Kurul Toplantilarini Gerçekleşti̇rme Zorunluluğu

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARINI GERÇEKLEŞTİRME ZORUNLULUĞU

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 409. maddesinin 1.fıkrası, 617. maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca, anonim ve limited şirketlerin her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç (3) ay içinde olağan genel kurul toplantılarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğa ve yaptırımlarına ilişkin bilgi notunu detaylı incelemek için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
19 Mart 2021
Sistem Global 7263 Sayili Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Kanun Deği̇şi̇kli̇ği̇

7263 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUN DEĞİŞİKLİĞİ

Şubat 2021 Vergilendirme Dönemi İçin Aşağıda Yer Alan Açıklamalar Çerçevesinde Beyanın Gerçekleştirilmesi Mümkün Olmuştur. TGB için artık “017” ödeme tür kodu kullanılmayacaktır. Bu kodun yerine “011” “012” ve “014” kodları kullanılacaktır. Buna göre asgari ücret, diğer ücret ve huzur hakkı niteliğine göre ücret bildirimleri yapılacaktır. İstisna edilen Gelir Vergisi tutarı ayrıca yeni açılan alana manuel eklenecektir. Şubat 2021 dönemi için beyanı gerçeklemiş ve yeni sisteme göre beyan verilmişse diğer bir ifadeyle vergi kaybı yoksa düzeltme yapılmasına gerek yoktur. Vergi kaybı söz konusu ise devlet adına düzeltme kaçınılmazdır. 28.1.2021 tarihli ve 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. 4691 ve 5746 sayılı Kanunların uygulamasına ilişkin olarak “31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir […]
12 Mart 2021
Sistem Global Verbi̇s'E Kayit Süreleri̇ni̇n Uzatilmasi Hakkinda Duyuru

VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile Veri Sorumluları Sicili (“VERBİS”) ‘ne kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi için belirlenen süreyi uzattı. Bu doğrultuda; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile bu kriterleri karşılamasa dahi yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularınından 30 Eylül 2020’ye kadar VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü halen yerine getirmeyenler için  31.12.2021 kadar  ek süre tanınmıştır, Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan (eczane, tıp merkezi, psikolog, özel muayenehane,, diş hekimi, poliklinik, diyetisyen, optikçiler vb) gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirebilecekleri son tarih 31.12.2021‘e kadar uzatılmıştır, Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirebilecekleri son tarih 31.12.2021 olarak belirlenmiştir. Kurul’un internet sitesinde yayımlandığı duyuruyu buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz. E-posta listemize kayıt olarak KVKK konusunda […]
11 Mart 2021
Sistem Global Uzaktan Çalişma Yönetmeli̇ği̇ Yürürlüğe Gi̇rdi̇!

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Uzaktan çalışmaya ilişkin İş Kanunu (“Kanun“)’nun 14’üncü maddesi ile uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda çıkarılan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik“) 10 Mart 2021 tarih ve 31419 sayılı Resmî Gazete ile yürürlüğe girmiştir. Uzaktan Çalışmanın Şekli Yönetmelik kapsamında, uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır. İşbu sözleşmelerde işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer almalıdır.Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesi ile düzenlenmekle birlikte, işçi ve işveren mevzuattaki sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla çalışma saatlerinde değişiklik yapabilir. Fazla çalışma, işverenin yazılı talebi üzerine ve işçinin kabulü ile fazla çalışmaya ilişkin Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılabilir. Uzaktan Çalışmada Verilerin Korunması İşveren, uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe […]
9 Mart 2021
Sistem Global Fesi̇h Yasaği Süresi̇ 17.05.2021 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi!

FESİH YASAĞI SÜRESİ 17.05.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI!

09.03.2021 tarih 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08.03.2021 tarih 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun“) geçici 10. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “fesih yasağı” süresinin ve ikinci fıkrasında belirtilen işverenin işçiyi “ücretsiz izne çıkarma yetkisi” süresinin 17.03.2021 tarihinden iki ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. Karar uyarınca 17.05.2021 tarihine kadar işveren tarafından her türlü iş veya hizmet sözleşmesini Kanun’un 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında feshedilemeyecektir.  Fesih yasağı süresinin uzatılması ile birlikte işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilme yetkisi de 17.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
3 Mart 2021
Sistem Global Çalişanin Yaşlilik Ayliğina Başvuru Yapabi̇lmesi̇ İçi̇n İşten Ayrilmasina İli̇şki̇n Zorunluluk Kalkti.

ÇALIŞANIN YAŞLILIK AYLIĞINA BAŞVURU YAPABİLMESİ İÇİN İŞTEN AYRILMASINA İLİŞKİN ZORUNLULUK KALKTI.

03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14.01.2021 tarih 2019/104 Esas 2021/3 Karar numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı (“Karar”) ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 62. Maddesi 1. fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ifadesinin Anayasa’ya aykırı olduğundan bahisle iptaline karar verilmiştir. Bilindiği üzere 01.05.2008 tarihinden önce sigorta başlangıcı olup SSK (4/1-a) kapsamında emekli olacak kişilere istisnai bazı maddeler hariç 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (“Kanun”) uygulanmaktadır. Kanun’un 62 maddesi uyarınca çalışanın yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalışmakta olduğu işyerinden ayrılması koşulu aranmaktadır. Çalışan işten ayrıldıktan sonra yine aynı işveren nezdinde çalışabilmekte ve sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle yaşlılık aylığı da alabilmektedir. Çalışanın yaşlılık aylığına başvurmak ve aynı işveren nezdinde de çalışmaya devam etmek istemesi ve işverenin de uygun bulması halinde uygulamada çalışanın öncelikle çıkışı yapılarak yaşlılık aylığına başvurması sağlanıyor ve vakit kaybetmeksizin ertesi gün yine işe girişi yapılarak çalışmaya devam etmesi imkanı tanınıyordu. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karar ile Kanun’nun 62. Maddesi 1. fıkrasında yer alan “…çalıştığı […]
3 Mart 2021
Sistem Global Teknopark Ve Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Uzaktan Çalişma Süresi̇ Uzatildi

TEKNOPARK VE AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İÇİN UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme ile 28 Şubat 2021 tarihinde sona eren uzaktan çalışma süresinin, ilgili işletmelerde Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin 01- 31 Mart 2021 tarihleri arasında %60’ını, 01- 30 Nisan 2021 tarihleri arasında da %50’sini aşmamak şartıyla uzatılmasına karar verilmiştir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
2 Mart 2021
Sistem Global Hamle'De Yeni̇ Dönem

HAMLE’DE YENİ DÖNEM

Katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi” kapsamında, 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek ürünlerin listesi yayımlandı. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan “kimya”, “eczacılık”, “tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı”, “bilgisayar, elektronik ve optik”, “elektrikli teçhizat”, “makine”, “ulaşım araçları” veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi alan listesi Resmi Gazete’den ilan edildi. Listeler, Bakanlıkça, dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep eğilimi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak belirlendi. Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de göz önünde bulundurularak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilecek. Ayrıca Bakanlık, program kapsamında başvuru yapacak firmalar açısından öngörülebilirliği artırmak amacıyla, bu yıl, “Mobilite”, “Sağlık ve Kimya Ürünleri”, “Dijital Dönüşüm” ve “Üretimde Yapısal Dönüşüm” başlıkları altında 4 çağrıya çıkacak.  […]
1 Mart 2021
Sistem Global Tcmb ''Bağimsiz Deneti̇m'' Yükümlülüğü Deği̇şi̇kli̇ği̇ İle İlgi̇li̇ Bi̇lgi̇lendi̇rme

TCMB ”BAĞIMSIZ DENETİM” YÜKÜMLÜLÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sistemik Risk Veri Takip Sistemi’ne yaptıkları bildirimlerle ilgili “Bağımsız Denetim” yükümlülüğü 2021 yılından itibaren kaldırılmıştır. Bilindiği üzere, 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 44 maddesi ile Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından izlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; yurtiçinden ve yurtdışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmaların, TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi üzerinden, 2018 yılı başından itibaren üç aylık hesap dönemleri itibarıyla yabancı para pozisyonuna ilişkin bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda, 2020 yılı Haziran ayından itibaren yabancı para pozisyon bilgileri, haftalık sıklıkta raporlanmaktadır. 24.02.2021 tarih ve 31405 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe alınmıştır. Bu kapsamda, uygulamada özetle aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır; •Bildirim yükümlülüğü […]
24 Şubat 2021
Sistem Global Kirsal Kalkinma Destekleri̇ 17.02.2021 Tari̇hli̇ Tebli̇ğ Deği̇şi̇kli̇ği̇ Kiyaslamali Anali̇z

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 17.02.2021 TARİHLİ TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ KIYASLAMALI ANALİZ

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin 27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Karar kapsamında yürütülecek olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) gereğince; 81 ilde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlarına yönelik olarak bu rehberde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlayacakları hibe başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunanlar bütçe imkanları dâhilinde Programa alınacak ve hibeye esas proje tutarlarının %50’si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacaktır. 2020-2021 başvuru dönemi için 21/11/2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Bakanlığın internet adresinde 2020/25 no’lu Tebliğ ile ilan edilerek 1/1/2021-31/12/2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla, kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımları desteklenmektedir. 30/01/2021 tarihli […]
23 Şubat 2021
Sistem Global Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ (Seri̇ No:34)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:34)

Özet: 05/02/2021 tarih 31386 sayılı Resmi Gazete’deKatma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Yayımlanan bu tebliğle birlikte, pandemiyle birlikte gerek bazı vergi uygulamalarında gerekse daha önce sağlanan bazı istisnaların kapsam ve sürelerinde bazı değişiklikler yapılmakla birlikte, yeni istisna başlıkları da hayatımıza girmektedir. Yapılan bu düzenleme ile; Mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmıyordu. İşleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunmasına karar verildi. Hizmet ihracatında istisnanın tevsiki ve beyanı ile iadesi için gerekli olan ödeme belgesi için “döviz” ibaresi yerine “bedel” ibaresi getirilmiştir. Ayrıca, hizmet bedeli döviz olarak Türkiye’ye gelmeden iade işlemi gerçekleştirilemezken, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilmesi yönünde ekleme yapılmıştır. Yapılan değişiklikle, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin istisna […]
22 Şubat 2021
Sistem Global Gerçek Ki̇şi̇ Taci̇r İle Tüzel Ki̇şi̇ Taci̇r Adina İmzaya Yetki̇li̇ Olanlarin İmzalarinin Veri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Deği̇şi̇kli̇kler

GERÇEK KİŞİ TACİR İLE TÜZEL KİŞİ TACİR ADINA İMZAYA YETKİLİ OLANLARIN İMZALARININ VERİLMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda 31384 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Ticaret Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştı. Yapılan bu değişiklikle TTK’nın 40. maddesinin 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; “Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında imza kaydının bulunmaması halinde, imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının ticaret sicili müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.” Gerçek kişi veya tüzel kişi tacirlerden imzaya yetkili olan kişilerin bu veri tabanlarında imzaları bulunmaması halinde ise imza beyanlarını Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılacak tebliğe uygun olacak şekilde ticaret sicil müdürlüğüne verilmesi gerektiği düzenlemesine istinaden ilgili tebliğde yapılan değişiklikler 20.02.2021 tarihli […]
19 Şubat 2021
Sistem Global Kisa Çalişma Ödeneği̇ni̇n Süresi̇ Uzatildi!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI!

18.02.2021 tarih 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) 19.02.2021 tarih 31400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar uyarınca, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2’nci maddesi ile Geçici 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği süresinin; 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, İşbu Karar’ın yayım tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 31.01.2021 tarihinden itibaren, İşbu Karar’ın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
19 Şubat 2021
Sistem Global Yi̇yecek Ve İçecek Sektöründe Faali̇yet Gösterenlere Ci̇ro Kaybi Desteği̇

YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERENLERE CİRO KAYBI DESTEĞİ

17.02.2021 tarihli ve 31398 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3506 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar açıklanmıştır. Özetle: 2020 yılında önceki yıla göre ciro kaybına uğrayan ve tebliğde yer alan şartları sağlayan firmalara 2.000 TL ile 40.000 TL arasında destek ödemeleri yapılacaktır. Destekten Kimler Yararlanabilir 2019 takvim yılında ya da öncesinde işe başlamış olan, 27.01.2021 tarihi itibari ile faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası veya altında olan, 2020 yılına ait cirosu 2019 yılına göre %50 veya daha fazla azalan, yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden ciro kaybı desteğinden bir kez faydalanabilir. Destekten Yararlanma Koşulları Destek tutarı tek seferde 2.000 Türk lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere 2020 yılındaki cirosunun 2019 yılına göre azalan tutarının %3 […]
16 Şubat 2021
Sistem Global Vergi̇ Usul Kanunu Genel Tebli̇ği̇ (Sira No: 509)’Nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ (Sira No: 526)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 526)

09.02.2021 tarihli 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır. Özetle; e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Adisyon) uygulamaları ile ilgili olarak; geçiş zorunluluğu bulunan sektörlere, bu sektörlerin uygulamalara dahil olmak şartları ve geçiş süreleri ile ilgili birtakım değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. MADDE 1: E-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu ile ilgili olarak;  19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “6. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).” MADDE 2:                 E-fatura uygulamasına […]
16 Şubat 2021
Sistem Global 1501-Sanayi̇ Ar-Ge Ve 1507-Kobi̇ Ar-Ge Başlangiç Destek Programlari 2021 Yili 1. Çağrisi Ön Kayit Başvuru Tari̇hi̇ Uzatildi!

1501-SANAYİ AR-GE VE 1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMLARI 2021 YILI 1. ÇAĞRISI ÖN KAYIT BAŞVURU TARİHİ UZATILDI!

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla, 04/01/2021 tarihinde açılan 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrısında ön kayıt başvuru tarihi uzatılmıştır. 1501 ve 1507 Çağrı duyurularının her ikisinde de Çağrı Takvimi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir: 1501 Çağrı TakvimiÇağrı Açılış Takvimi: 04/01/2021Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi*: 19/02/2021 (Saat 17:30)Çağrı Kapanış Tarihi: 04/03/2021 (Saat 23:59) 1507 Çağrı TakvimiÇağrı Açılış Takvimi: 04/01/2021Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi*: 19/02/2021 (Saat 17:30)Çağrı Kapanış Tarihi: 01/03/2021 (Saat 23:59) *: Proje başvuruları yapabilmek için ön kayıt belgelerini TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır.  Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
16 Şubat 2021
Sistem Global Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Tebli̇ğ (Seri̇ No:35)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:35)

Özet: 16/02/2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’deKatma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Söz konusu tebliğde; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla tevkifat uygulanacak işlemlerde bazı değişiklik ve ilavelerle birlikte daha önce uygulanan tevkifat oranlarında da bazı değişiklikler yapılmıştır. MADDE 1: 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan “-Bankalar,” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir. Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası Madde (I/C-2.1.3.1.): Madde (I/C-2.1.3.1.):   2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):   -5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, -Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, -Döner sermayeli kuruluşlar, -Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, -Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği […]
9 Şubat 2021
Sistem Global Borsa Rayi̇ci̇ Olmayan Yabanci Paralarin Değerlemeleri̇nde Kullanilacak Kurlar Belli̇ Oldu

BORSA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN DEĞERLEMELERİNDE KULLANILACAK KURLAR BELLİ OLDU

2020 yılının son çeyreğine ilişkin işlemlerin yapıldığı bu dönemlerde birçok değerleme işlemi ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu doğrultuda, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için yapılacak değerlemelere esas oluşturacak kurlara ilişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bunlarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde, 2020 sonu itibarıyla belirlenen kurlar uygulanacak. Öte yandan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır. Vergi uygulamaları açısından bankaların 31 Aralık 2020 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu tebliğle belirlenen kurlar yerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen esaslara […]
8 Şubat 2021
Sistem Global E-Posta Hesabimi İzli̇yorlar!

E-POSTA HESABIMI İZLİYORLAR!

Anayasa Mahkemesi (Mahkeme) 12/1/2021 tarihinde, Celal Oraj Altunörgü (B. No: 2018/31036) başvurusunda verdiği kararda, kurumsal e-posta hesabının işveren tarafından denetlenmesinin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetini ihlal etmediğine karar verdi. Karara konu olayda, özel bir bankada (Banka) çalışan başvurucunun aynı zamanda eşi üzerine kayıtlı bir işletmede çalıştığı iddiası üzerine yapılan müfettiş incelemesinde kurumsal e-posta hesabını eşinin ticari işleri için de kullandığı ortaya çıkmıştır. Başvurucunun iş akdinde kurumsal e-posta adresinin sadece iş amaçlı kullanılacağı, hesabın haber vermeden banka yönetimi tarafından denetlenebileceğine yer verildiği kararda ifade edilmektedir.  İnceleme neticesinde, başvurucunun iş akdi feshedilmiştir. Başvurucunun, İş Mahkemesinde işveren aleyhine açtığı işe iade istemli tespit davası ve akabinde Bölge Adliye Mahkemesine istinaf itirazı kesin olarak reddedilmiştir. Başvurucu; kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Mahkeme’nin işverenin kurumsal e-posta yazışmaları üzerinde gerçekleştirdiği […]
8 Şubat 2021
Sistem Global 7263 Sayili Kanunun Teknopark Fi̇rmalarina Etki̇leri̇

7263 SAYILI KANUNUN TEKNOPARK FİRMALARINA ETKİLERİ

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.01.2021 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşmıştı, 3.02.2021 Tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TEKNOPARK KAZANCININ GİRİŞİMCİLERE SERMAYE OLARAK KONULMASI ŞARTI GETİRİLDİ. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Teknopark firmaları için yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı, 1 milyon lira ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde 2‘si pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şartı gelmiştir.Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, yıllık beyanname üzerinden Teknopark firmaları için istisna edilen kazançlar tutarının yüzde 20’si, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına, indirimine konu edilemeyecek. Aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20 milyon lirayla sınırlı olacak. Bu tutar nedeniyle […]
8 Şubat 2021
Sistem Global 7263 Sayili Kanunun Ar-Ge Ve Tasarim Merkezi̇ Fi̇rmalarina Etki̇leri̇

7263 SAYILI KANUNUN AR-GE VE TASARIM MERKEZİ FİRMALARINA ETKİLERİ

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.01.2021 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşmıştı. ilgili yasa 3.02.2021 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. AR-GE TASARIM İNDİRİMİN GİRİŞİMCİLERE SERMAYE OLARAK KONULMASI ŞARTI GETİRİLDİ. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Ar-Ge Merkezleri için yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde 2’si pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şartı gelmiştir.Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, Ar-Ge Merkezi firmaları için yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarının yüzde 20’si ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına, indirimine konu edilemeyecek. Aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20 milyon […]
5 Şubat 2021
Sistem Global Yillara Yaygin İnşaat İşleri̇nde Vergi̇ Kesi̇nti̇si̇ Orani %5'E Çikarildi

YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ ORANI %5’E ÇIKARILDI

04.02.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3491 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Tevkifat Oranı %3’den %5’e çıkarılmıştır. Kararın yürürlük tarihi 01.03.2021 olup bu tarihten sonra yapılan ödemelere uygulanacaktır. Bu oran daha önce 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren %7 den %3’e düşürülmüştü. İlgili karara ulaşmak için tıklayınız>> Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
5 Şubat 2021
Sistem Global Fi̇nansman Gi̇der Kisitlamasi Geti̇ri̇ldi̇

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI GETİRİLDİ

04.02.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3490 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile finansman giderlerine ilişkin kısıtlama getirilmiştir. Kararın yürürlüğü 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi için geçerli olup, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Karara göre; 31/12/1960 tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41.Maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendine göre, kullanılan yabancı kaynakları Öz Kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmelerde kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gider olarak kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 13/06/2006 tarihli ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11.maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur fark ve benzeri adlar altında gider ve maliyet unsurları […]
2 Şubat 2021
Sistem Global Pazara Gi̇ri̇şte Di̇ji̇tal Faali̇yetleri̇ni̇n Desteklenmesi̇ Hakkindaki̇ Karar'Da Yapilan Deği̇şi̇kli̇kler