Danışmanlık

Vergi Danışmanlığı


 • Vergi Planlama Danışmanlığı
 • Destek ve Teşvik Danışmanlığı
 • Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı
 • Tasarım Merkezi Danışmanlığı
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Danışmanlığı

Bilgi Alın

Mevzuat ve Risk Yönetim Danışmanlığı


 • Mevzuat, Uyum ve Risk Yönetimi Kapsamında Önleyici Danışmanlık
 • Sözleşme Süreç Yönetimi Danışmanlığı
 • Uluslararası Sözleşme Danışmanlığı
 • Uluslararası Yatırım Ve Finans Danışmanlığı
 • Proje Yönetimi Danışmanlığı
 • İş, Sosyal Güvenlik Ve İnsan Kaynakları Süreç Danışmanlığı
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Danışmanlığı
 • Ar-Ge Mevzuat ve Uyum Danışmanlığı
 • Start-Up Danışmanlığı
 • KVKK Danışmanlığı  
 • Bilişim ve Teknoloji Mevzuat ve Sözleşme Danışmanlığı
 • Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik ve Kurumsallaşma

Bilgi Alın

Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi


 • Firmaların Ar-Ge ve İnovasyon Stratejilerinin Oluşturulması ve Yönetilmesi
 • Ar-Ge Merkezleri İçin Analiz/Kurulum/Teknik Sürdürme Çalışmaları
 • Tasarım Merkezleri İçin Analiz/Kurulum/Teknik Sürdürme Çalışmaları
 • Start-Up ve Kuluçka Merkezleri İçin Teknik Danışmanlıklar
 • KOSGEB Destekli TEKMER Kurulumu ve Sürdürülmesi
 • Teknoloji Transferi Yönetimi
 • FSMH Transferi ve Yatırımcı Eşleştirmeleri
 • Akademi ile Sanayi Arasındaki İş Birliği İçin Akademik Danışmanlık
 • Proje Odaklı Öğretim Elemanı – Firma Eşleşmelerinin Yapılması

Bilgi Alın

Ulusal Fon Kaynakları Yönetimi


 • Ulusal Ar-Ge Fonları İçin Proje Başvuru ve Raporlama (TÜBİTAK, KOSGEB vb.. Fon Destekleri)
 • Teknoloji Gelişme Bölgeleri (Teknopark) İçerisinde Yer Almak İçin Analiz, Başvuru ve Teknik Sürdürme Çalışmaları
 • TURQUALITY Programı İçin Başvuru Dosyası Hazırlık ve Kabul Sonrası Sürdürme Danışmanlığı
 • HAMLE Programı İçin Dosya Hazırlığı ve Sürdürme Danışmanlığı
 • Ticaret Bakanlığı Hibe/Teşvik Destekleri
 • Bütünleşik ve Kurumsal Fon Yönetimi
 • Kalkınma Fonları Danışmanlığı

   1. IPA İhaleleri ve IPA Hibeleri

   2. Uluslararası Örgüt Fonları (Dünya Bankası, EBRD, KfW, AFD vb.)

   3. Kalkınma Ajansları Fonları

   4.Bütünleşik Kalkınma Danışmanlığı

   5.Yerel Yönetim Danışmanlığı (Akıllı Şehirler, Akıllı Hareketlilik, Proje Havuzu Oluşturma, Finansa Erişim, Markalaşma ve UNESCO ve Diğer Uluslararası Ağlara Entegrasyon, vb.)

   6.Çerçeve Programlar


   Bilgi Alın

Uluslararası Fon Kaynakları Yönetimi


İşinizi başka ülkelerde de kurup büyütmeyi düşündüğünüzde atılacak ilk adımlar, kurulacak bağlantılar, izlenecek yollar açısından başlangıç size belirsiz gibi görünüyorsa, iyi bir başlangıçla aranızda net bir köprü kurmak için biz yanınızdayız.

Başta Horizon 2020 gibi Avrupa Birliği Ar-Ge ve İnovasyon Programlarının merkezi olan Brüksel’de, Türkiye’den daha çok firma, akademisyen ve kurumun uluslararası işbirlikleri oluşturması ve proje işbirliklerinde daha aktif yer alması için yapılanmamızı oluşturduk.

 • Uluslararası Fonlar için Proje Başvuru ve Raporlama (HORIZON, EUREKA vb.. Fon Destekleri)
 • Ar-Ge Tabanlı Ulusal/Uluslararası İş Birliklerinin Kurulması
 • Uluslararası Proje Başvuru Dokümanı Yapılandırma ve Proje Başvurusu
 • Uluslararası Mali ve Teknik İlerleme Raporları ve Koordinasyon
 • Uluslararası Fon Programlarına Erişim ve Kuruma Özel Yol Haritası
 • Brüksel İrtibat Ofisimiz ve Lokal Çözüm Ortaklarımızla Programların / Projelerin Takibi ve Pozitif Lobi Çalışmaları
 • Yurt Dışı Açılım Stratejileri Çerçevesinde Ar-Ge Ortaklıkları Geliştirerek Muhtemel Paydaşlarla İletişim Organizasyonu Sağlamak vb. Lojistik Destekler
 • AB Fonları Tabanlı Faaliyet Analizleri / Öneriler / Süreç Yönetimi
 • Uluslararası Ar-Ge Programları (H2020, Eureka, Era-Net vb.) Özelinde Farkındalık, Proje Yazımı ve Proje Yönetimi Eğitimleri

Bilgi Alın

Patent Değerleme ve Ticarileştirme


 • Patent ve Faydalı Model Değerlendirme Hizmeti
 • Patent ve Faydalı Model Değerleme Hizmeti
 • Marka, Know-How Değerleme Hizmeti
 • Patent ve Faydalı Model Vergi Muafiyet Analizi ve Uygulama Hizmeti
 • Gayri Maddi Hakların Finansal ve Mali Açıdan Değerlendirilmesi Hizmeti
 • Patent Ticarileştirme Hizmetleri
 • Fikri Mülkiyet Mevzuatı Danışmanlığı
 • Fikri Mülkiyet Hukuku Danışmanlığı

Bilgi Alın

M&A ve Kurumsal Finansman Danışmanlığı


M&A Danışmanlığı

 • Şirket devirlerinde, devreden hissedarlar adına müzakerelerin ve süreçlerin yönetimi
 • M&A ( Birleşme & Satın Alma ) işlem yapılandırması
 • Şirket devirlerinde hedef şirket değerlendirmesi ve analizi
 • İşleme dair şirket incelemesi (due diligence yapılması (finansal, vergi, mevzuat, hukuk, patent, bilgi teknolojileri vb.) )
 • Şirket değerleme hizmetleri
 • Satın alım borç finansmanı sürecinin bankalar nezdinde koordinasyonu/yönetimi
 • Yerel ve uluslararası piyasalardan borç finansmanı bulunması ve sürecin yönetilmesi
 • Yeni yatırım fizibilite analizi

Girişim Sermayesi Fonlarına Erişim

 • Şirketin girişim sermayesi fonlarına ve yatırıma hazır hale getirilmesi
 • Şirketin girişim sermayesi fonları nezdinde pozisyonlanması
 • Yatırıma dair tüm finansal, vergisel, hukuki ve ticari müzakerelerin koordinasyonu/yönetilmesi
 • Şirket ve hissedarlar ile girişim sermayesi fonları arasındaki hukuki sözleşme prensiplerinin koordinasyonu

Bilgi Alın
 

Günceli yakalamak için bültenimize

[newsletter_form type="minimal"]