Kısa Çalışma Ve Süreç Yönetim Eğitimi - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kısa Çalışma Ve Süreç Yönetim Eğitimi

Kısa Çalışma ve Süreç Yönetim Eğitimi

Eğitim İçeriği:

Mevzuatsal Uyum – Mali Uygulamalar – Bordrolama Sistemleri ve Ar-Ge Uygulamaları Kapsamında Bütüncül Yaklaşım ile;

Mevzuat Uyum

  • Kısa Çalışma Nedir? Kısa Çalışmanın Şartları Nelerdir?
  • Kısa Çalışma İle İlgili Kanundaki Yeni Düzenlemeler, Zorunlu Sebep Oluşturan Durumlar Nelerdir?
  • Başvuru Şartları Nelerdir, Hangi İşyerleri, Hangi Çalışanlar İçin Başvuru Yapılabilir?
  • Başvuru Sürecinin Yönetilmesi, Başvurunun Değerlendirilmesi ve Başvuru Aşamasından İtibaren Alınması Gereken Tedbirler ve Yapılması Gerekenler

Mali Uygulamalar

  • Zorunlu Sebep Oluşturan Haller İle İlgili Mali Yetersizlikler, Ekonomik Şartlar İle Neden Kısa Çalışmaya Başvurulduğunun İspatına Yaracak Tüm Verilerin Nasıl Oluşturulacağı?
  • Başvurunun Kabul Edilmesi Sonucunda Alınması Gereken Mali Tedbirler İle Sonrasında Yapılması Beklenen Müfettiş İncelemesi İçin Gerekli Dokümanların Hazırlanması vb.

Bordro Uygulamaları

  • Başvuru Sürecinin Tamamlanması ve Kabulü İle Birlikte Yapılması Gereken Bordrolama İşlemleri

Ar-Ge Uygulamaları 

  • Tüm Kısa Çalışma Süresi İle Çalışanlara Yapılacak Ödemeler, Kayıtlar vb Tüm İşlemler İle İlgili İndirim Veya İstisnalar Nelerdir?

Tarih

14 May 2020
Expired!

Zaman

11:00 - 12:30

Ücret

290.00 ₺
Kategori
QR Code