UK Hakkında Sıkça Sorulan Sorular – 5 - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Uk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular - 4
UK Hakkında Sıkça Sorulan Sorular – 4
24 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Uk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular - 6
UK Hakkında Sıkça Sorulan Sorular – 6
25 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Uk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular - 4
UK Hakkında Sıkça Sorulan Sorular – 4
24 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Uk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular - 6
UK Hakkında Sıkça Sorulan Sorular – 6
25 Mart 2022

UK Hakkında Sıkça Sorulan Sorular – 5

Sistem Global Danışmanlık Uk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular – 5
UK’de ticari işletmeler için teşvikler nelerdir?

Yabancı Vergi Kredisi

Birleşik Krallık, geniş bir DTT ağına sahiptir. Her halükarda, Birleşik Krallık dışındaki kaynak kârlar üzerinden ödenen denizaşırı vergiyi aynı kâr üzerinden Birleşik Krallık vergisine karşı kredilendirmek için tek taraflı indirim genellikle mevcuttur; İlgili anlaşma bazen bu indirimi genişletebilirken, Birleşik Krallık şirketlerinin temel işlevi, aksi takdirde pasif gelir üzerinden ödenecek olan denizaşırı WHT’leri sınırlandırmaktır.

Birleşik Krallık, yabancı temettülerle ilgili “temelde” vergi indirimi sağlayan karmaşık bir rejime sahiptir, böylece daha düşük seviyelerde maruz kalınan vergiler, temettülerin bir şirketler zinciri aracılığıyla Birleşik Krallık’a aktığı durumlarda (en azından kısmen) rahatlatılabilir. Ancak, bu indirim yalnızca ilgili temettü vergiye tabi olduğunda kullanılabilir. Bu nedenle sınırlı bir uygulama çünkü yabancı temettülerin çoğu vergiden muaftır.

Gelişmiş Sermaye Ödenekleri

Arttırılmış vergi amortisman ödenekleri şeklinde çeşitli vergi teşvikleri verilir. Bu teşviklerden bazıları ilgili harcamaya atıfta bulunularak, diğerleri ise bu harcamayı yapan şirketin büyüklüğüne atıfta bulunularak verilmektedir.

Yıllık Yatırım İndirimi

Büyüklüğü ne olursa olsun tüm işletmeler, çoğu nitelikli harcamaya yapılan sermaye harcamalarının yıllık ilk 1 milyon GBP (1 Ocak 2019’dan itibaren, önceden 200.000 GBP) dilimi üzerinden%100’lük bir yatırım indirimi talep edebilir. Bu, şirket grupları veya ilişkili işletmeler için tek bir ödenekle sınırlıdır. Arttırılmış yıllık yatırım indirimi, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren üç yıllık bir dönem için geçerlidir.

Araştırma Ve Geliştirme (Ar-Ge) Teşvikleri

Hükümetin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) için uzun vadeli hedefleri kamu yatırımını 2024’ten 2025’e kadar 22 milyar sterline yükseltmektir. İngiltere’de, teknoloji sektöründeki KOBİ’leri destekleyen, lokal yada ülke genelinde, özel ve kamu, teşvik ve fonlama programı adedi 220’nin üzerindedir. Dolayısıyla faaliyet gösterdiğiniz sektör, şirketinizin lokasyonu, büyüklüğü, geçmişi, şirket sahibinin yaşı, faaliyetlerinizi gerçekleştirdiğiniz ya da elemanlarınızı seçtiğiniz bölgeye göre farklı programlar mevcuttur. Ar-Ge harcamalarınız varsa, firmanızın karlı ya da zarar ediyor olmasından bağımsız olarak kullanabileceğiniz bir Ar-Ge vergi avantajı söz konusudur. Ar-Ge çalışmalarının dış kaynak kullanımı ile yurtdışında (Türkiye) gerçekleşiyor olması bu vergi avantajının kullanılmasına engel değildir. Şartlara bağlı olarak % 33’e kadar Ar-Ge maliyetinin geri alınabilmesi mümkündür. Uygun koşullar altında yapılan her bir 1 GBP’lik Ar-Ge harcamasına karşılık 2,3 GBP’lik vergi teşviki sağlanmaktadır.

Patent Kutusu

Vergiye tabi kârların patentlerin kullanımına atfedilebildiği durumlarda, daha düşük bir etkin kurumlar vergisi oranı uygulanır. 2020/21 için oran %10’dur. Kâr, yalnızca patent telif ücretlerinden elde edilen geliri değil, patent içeren bir ürünün satışından elde edilen alım satım kârının önemli bir bölümünü içerebilir. Bu program, yeni bir düzenlemenin yürürlüğe girdiği Haziran 2016’dan itibaren yeni girenlere kapandı (ancak mevcut vergi mükellefleri için 2021’e kadar devam edecek). Yeni program, önceki programın bazı özelliklerini barındırıyor, ancak daha çok İngiltere merkezli faaliyetlere odaklanıyor ve revize edilmiş OECD ilkelerini karşılıyor.

Diğer Teşvikler

Birleşik Krallık film prodüksiyonu, üst düzey televizyon, animasyon, video oyunları, tiyatrolar, orkestralar ve müze ve galeri sergilerine yönelik belirli harcamalar için özel vergi indirimleri mevcuttur.

Birleşik Krallık’ta vergi tatili ve yabancı yatırım teşviki yoktur.

Entrepreneurs’ Relief

Girişimci Yardımı, elden çıkarma tarihine kadar ya da 2 yıllık yeterlilik süresi boyunca uygun koşulları yerine getirdiğiniz sürece, 6 Nisan 2008 tarihinde veya sonrasında nitelikli işletme varlıklarının elden çıkarılmasıyla ilgili Sermaye Kazanç Vergisi (CGT) miktarını azaltır.

Girişimci Yardımı, bireyler ve yerleşim yerlerinin bazı mütevellileri tarafından kullanılabilir, ancak şirketler veya tröstün tamamının isteğe bağlı bir anlaşma olduğu bir tröst ile ilgili olarak mevcut değildir. Ölen kişilerin Kişisel Temsilcileri, ancak imha işleminin ölen kişi hayattayken gerçekleştirilmesi durumunda talepte bulunabilir.