KVKK UYUM PROJESİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Türk Borçlar Kanunu’nun İşyeri̇ Ki̇ralarina İli̇şki̇n Ertelenen Hükümleri̇ 01.07.2020 Tari̇hi̇nden İti̇baren Yürürlüğe Gi̇ri̇yor
TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN İŞYERİ KİRALARINA İLİŞKİN ERTELENEN HÜKÜMLERİ 01.07.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
29 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Ödeneği̇ni̇n Süresi̇ Uzatildi
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI
30 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Türk Borçlar Kanunu’nun İşyeri̇ Ki̇ralarina İli̇şki̇n Ertelenen Hükümleri̇ 01.07.2020 Tari̇hi̇nden İti̇baren Yürürlüğe Gi̇ri̇yor
TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN İŞYERİ KİRALARINA İLİŞKİN ERTELENEN HÜKÜMLERİ 01.07.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
29 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Ödeneği̇ni̇n Süresi̇ Uzatildi
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI
30 Haziran 2020

KVKK UYUM PROJESİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Sistem Global Danışmanlık Kvkk Uyum Projesi̇ Hakkinda Sik Sorulan Sorular

1. Bu firmanız için zorunlu ve önemli midir ?  

Evet, KVKK şirketlerin muhakkak uyumlu olması gereken, cezai yaptırımları oldukça ağır bir kanundur. Kanun’un uygulaması Kişisel Verileri Korunma Kurumu tarafından sağlanmaktadır.

2. Sadece KVKK eğitimi yeterli midir?

Eğitim tüm sürecin adımlarından önemli bir tanesi diyebiliriz fakat tek başına yeterli değildir. Proje başlangıcında, yeni işe başlayan çalışanlar için gerçekleştirilmesi önemlidir. Yüz yüze veya online eğitimler olabilir,eğitim içeriği veya eğitmenlerin niteliğine de dikkat edilmelidir. Kurum uygulamalarına göre eğitim faaliyeti yılda en az bir kere tekrarlanmalıdır. İşletmenin faaliyetlerine  özel olması da amaca uygun olacaktır.

3. Sadece Kendi Çalışanlarına İlişkin Kişisel Veri İşleyen Bir Şirket de Kanun Kapsamında Değerlendirilecek midir?

Kural olarak kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler Kanun kapsamında bulunmaktadır. Dolayısıyla sadece kendi çalışanlarına ilişkin kişisel veri işleyen ama tüketici verisi işlemeyen bir fabrika  de Kanun kapsamında değerlendirilecektir.

4. Kamu Muaf Mıdır?

Kamu kuruluşları da Kanun kapsamındadır. Yaptırımı farklıdır.

5. Kurul Ceza Veriyor Mu?

Kurul kendisine intikal eden şikayetleri inceledikten sonra cezalar vermektedir. Bu kararın bir kısmını yayımlamaktadır. İlgili kararlara şu linkten erişebilirsiniz: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5406/Kurul-Karar-Ozetleri

6. “IT Bu İşi Halleder” Mi?

Sadece IT departmanının değil, kişisel veriyi işleyen, saklayan ve/ya korumakta olan her bir departmanın (finans, insan kaynakları, satış vb.) dahil olması gereken bütün bir süreçtir. Cezai yaptırım şirketinizdeki herhangi bir departman çalışanına değil, tüzel kişiye uygulanır. Bu nedenle yönetim kurulunda imza yetkisi olan kimseleri doğrudan ilgilendirir.

7. Uyum Sürecinden Anlaşılması Gereken Nedir?

Süreç sadece dokümantasyonların sağlanması değil, bütün işletmedeki faaliyetlerin Kanuna uygun hale getirilmesidir.

8. VERBİS nedir? VERBİS’e Kayıt Olunca Uyum Süreci Tamamlanmakta Mıdır?

Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. 50’den fazla çalışanı olan veya yıllık mali bilançosu 25 milyondan yüksek olan veri sorumlularının, Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur. VERBİS envanteri dar ve kamuya açık bir sicildir, buraya kayıt olmak ve envanter yüklemek ana uyum projesinin küçük bir kısmıdır. VERBİS envanterine kayıt olunması Kanuna uygun veri işleme faaliyeti yürütüldüğü anlamına gelmemektedir. Sicil adresi: https://verbis.kvkk.gov.tr/

9. Uyum Süreci Sonrası Ne Yapmalıyız?

Uyum süreci süreli, bütün işletmenin Kanun uyumlu hale getirildiği paket bir çalışmadır. Veri koruma süreci dinamik bir süreçtir. Sürdürülebilirlik için uyum sonrası şikâyet cevap desteği, yılda bir defa denetim, eğitim ve sürekli danışmanlık alınmasını tavsiye etmekteyiz.

10. Kişisel Veri Yönetim Yazılımına İhtiyacım Var Mı?

KVKK süreçlerinizin takibi, güncel online envantere sahip olma, ilgili kişi başvurularını yönetme, açık rıza takibi, uzmanlara soru-cevap, güncel gelişmelerden haberdar olma, politika ve metinlerinizin mevzuat değişikliklerden etkilenmemesi gibi hizmetleri içeren bir yazılım platformunu size sunabilmekteyiz. Fakat bunun öncesinde bu yazılımın anlamlı olması için KVKK uyum projesini tamamlamanız doğal bir gerekliliktir. Bu proje sonucunda, gereksiz bir harcama yapmanızı engellemek ve KVKK uyum hizmetini dijitalleştirebilmeniz için size önermekte ve sizin için içeriğini oluşturmaktayız. 

11. Uyum Projesine Ek İlk Tavsiye Edeceğiniz En Önemli Hizmet Nedir?

KVKK hem idari hem de teknik tedbirleri içeren bir mevzuattır. Teknik tedbir alma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için öncelikle alt yapı zafiyetlerinin bilinmesi önemlidir. Bunun için en az yılda bir defa zafiyet tarama ve sızma testini tavsiye etmekteyiz. Kurumun da üzerinde durduğu bu teknik tedbiri tekliflerimize ek olarak sunmaktayız. Bununla birlikte uyum projesinin sona ermesinden sonra yapılan çalışmaları güncel tutabilmeniz adına denetim hizmetinin alınması da önemli bir etkendir.