Teknopark Danışmanlığı

Teknopark Nedir?

Teknopark olarak ifade edilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojiler üretmeye yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri / geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteler veya bu özelliklere sahip alanlardır.

Ürün hakkında detaylı bilgi almak için formu doldurun size ulaşalım

Başında Sıfır olmadan giriniz

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Amacı Nedir?

 • Üniversiteler açısından; Firmalarla bir arada olmanın sonucunda ortaya çıkan yeni konularda araştırma imkanı, teknoparklardan sağlanan fonların ARGE ye aktarılması ile kaynak yaratılması, Sanayi ile daha etkin işbirliği sağlanması, üniversite öğrencilerine ve mezunlarına istihdam sağlanması ve firmalarla işbirliği sayesinde uygulamaya yönelik bir eğitim ortamının oluşturulması şeklinde yararlar sıralanabilir.
 • Firmalar açısından; ARGE çalışmaları için uygun ortam, üniversite ile işbirliği ve üniversiteden daha kolay danışmanlık hizmeti alabilme, üniversitedeki araştırma altyapısından faydalanabilme, diğer ARGE firmaları ile aynı ortamda olmanın getireceği sinerji, teknoloji transferinin daha kolay sağlanabilmesi ve teknopark yönetici şirketinin firmalara sağlayacağı hizmetler şeklinde yararlar sıralanabilir.
 • Ülke açısından; İleri teknoloji üreten firmaların artması, ülkenin teknolojik ve buna bağlı olarak ekonomik yapısında yükselme, uluslararası arenada rekabet gücünün artması ve refah düzeyinin yükselmesi ve yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

4691 Sayılı Kanun’dan Yararlanabilir miyim?

Kanun Kapsamındaki teşviklerden yararlanmak için Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer almak gerekmektedir. Bunun için ilgili Teknokent Yönetici Şirketi tarafından bölgeye kabul edilmeniz gerekmektedir. Bölgeye kabul edilmek için; Faaliyetlerinizin Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım çerçevesinde olmalıdır. Bu kapsamda projelerinizin olması ve projeleri gerçekleştirmek için Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım Personeli istihdam etmeniz gerekmektedir.

Yeni Kanun Düzenlemesi ile Hayatımızda Neler Değişti?

28 Ocak 2021 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan yeni düzenlemeler hakkında detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ.

Teknopark Teşvik İçerikleri Nelerdir?

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası (Kazanç İstisnası )
 • Ücretlere uygulanan Gelir vergisi istisnası ve SGK İşveren Desteği
 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Yeni Makine ve Techizat Alımlarında KDV İstisnası

Biz Neler Sunuyoruz?

Teknopark firmaları özelinde sunduğumuz başlıca hizmetler şunlardır:

 • Teknopark Mali ve Teknik Uygunluk/Fayda Analizi Raporu
 • Teknoparka Giriş için Proje Yazım ve Başvuru Süreci Danışmanlığı
 • Teknopark Uçtan Uca Mali Danışmanlık
 • Teknopark Firmalarının Yıllık Mali Uygulama ve Risk Değerlendirme Çalışması ve Raporlama