Maliyetlerinizi Azaltın

Verimliliğinizi Arttırın

Teşviklere Erişin

Sistem Global olarak, 27 yılı aşkın muhasebe, finans, ve denetim deneyimimizi TEKNOPAY çözümümüz ile Teknik Bordrolama, Teşvik ve SGK Danışmanlığı alanlarında da sizlere sunuyoruz. Hızlı değişen mevzuat ve karmaşık yasal süreçlerde, uzman ekibimizle birlikte riskli bordrolama süreçlerinizi güvenle yönetiyor, olası kayıplar ve cezalara karşı koruyoruz. Özellikle Ar-Ge faaliyetleri yürüten veya teknokent çatısı altında faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak, güncel mevzuata uygun, vergi ve SGK teşviklerini de kapsayan kapsamlı teknik bordro hizmetleri sunuyoruz.

Şimdi Formu Doldurun ve Uzman Ekibimizle İletişime Geçin!

Detaylı bilgi almak için formu doldurun size ulaşalım

Çözümler Formu

Mevzuata Uygun, Hızlı ve Ekonomik Bordro Çözümü!

Teknopay Sizin Hangi Sorunlarınızı Çözüyor?

Nitelikli Bordro Uygulamaları

Ar-Ge ekiplerinin bordro hesaplamaları gibi daha kompleks ve uzmanlık gerektiren uygulamalar sunuyoruz.

Yetkin Ekip İstihdamı

İşinde uzman bir bordro ekibi/personeli istihdam edilmesi.

Yasal Mevzuat Takibi

Sürekli değişen mevzuatların düzenli takibi ve uygulanması.

Hata Riski

Mevzuat ya da operasyon noktasında yaşanabilecek hatalar ve bunların yol açacağı maliyetler.

Yüksek Personel Maliyeti

Yetkin bordro ekibinin yüksek maliyeti.

Yüksek Turnover

Turnover sebebiyle yaşanan operasyonel zorluklar.

Teşvik Takibi ve Uygulamaları

SGK teşviklerinden doğru zamanda ve maksimum miktarda faydalanamama.

Şirket İçi Ücret Gizliliği

Şirket içi ücret gizliliğindeki zafiyetler.

Teknopay Hizmet Alanları

Outsource Teknik Bordrolama

Outsource Teknik Bordrolama

Bordro Outsourcing, bordro konusunda büyük bir departmana gerek olmaksızın teknik bordrolama ve bağlantılı süreçlerin risklerini ve iş yükünü minimize etmeyi sağlar. Ar-Ge ekiplerinin bordro süreçleri gibi kompleks uygulamalarda katma değer sağlar.

Sağlanan Faydalar

Sürekli Yasal Uygunluk Azalan Maliyetler Uzmanlar ile Anında İletişim Entegre Sistem ve Raporlama
 
Hatasız İşlem Verim Artışı Ücret Gizliliği  

 

SGK Teşvik Danışmanlığı

SGK Teşvik Danışmanlığı

İşletmelere, taşıdıkları sorumluluklar ve uygun oldukları kriterler çerçevesinde her ay belli teşviklerden yararlanma imkânı verilir, Teknopay olarak tüm teşvik başlıkları için her ay gerekli incelemeleri en doğru ve faydalı teşvik başlığında; çalışanlar yönünden tek tek ayrıştırılmış raporları Personel Teşvik Sistemleri yazılımı ile sunar. Uygulamada olan tüm SGK teşvikleri açısından firmaların durumlarını analiz eder ve gerekli SGK Teşvik hesaplamalarını otomasyon ile hatasız gerçekleştirir. 

Sağlanan Faydalar

Hatasız Teşvik Hesaplaması Hızlı Teşvik Raporlaması Teşviklerde Maksimum Kazanç

 

İş Kanunu ve SGK Mevzuat Danışmanlığı

İş Kanunu ve SGK Mevzuat Danışmanlığı

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında işçi-işveren, SGK-işveren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine destek sağlamak. Söz konusu ilişkilerin mevzuata uygun bir şekilde yapılandırılması konusunda görüş bildiriminde bulunmak. 

Sağlanan Faydalar

Sürekli Yasal Uygunluk Olası Risklerin Minimize Edilmesi İşçi-İşveren Arasında Yaşanan Problemlerde Ortaya Çıkabilecek Maliyetlerin Optimizasyonu
Check-Up Analizi

Check-Up Analizi

Şirketlerin mevcut bordrolama süreçlerini gözden geçirerek olası gelişim alanlarının tespit edildiği uygulamadır. Bu kapsamda SGK teşvik analizi, muhtasar beyanname süreç analizi, genel bordro süreç analizi ( ek kalem ödemeleri- brüt/net ücret ödemeleri / sgk matrah kontrolü/ işkur analizi / bes analizi ), işe giriş sırasında alınan özlük dosyaları, çıkış hesaplamalarının kontrolü gibi farklı başlıklar değerlendirilmektedir.

Sağlanan Faydalar

Teşviklerden Maksimum Oranda Faydalanma Hatalı Uygulamaların Tespiti Hatalar Sebebiyle Ortaya Çıkabilecek Maliyetlerin Önlenmesi Olası Gelişim Alanlarının Tespiti
Bordro Denetimi

Bordro Denetimi

Sosyal Güvenlik uygulamalarında ve Türk İş Kanunu’nda tanımlanan doğru bordro hesaplama yöntemlerine, toplu iş sözleşmesine, devlet teşviklerine ve bordro hesaplama prosedürlerinize uygun olarak işlem yapıp yapmadığını belirlemek için kayıtların gözden geçirilmesini içerir.

Sağlanan Faydalar

Olası Hataların ve Zararların Önceden Tespitinin Sağlanması Doğrudan Uzman ile İletişim Denetime Özel Uzman Ekip Tüm Ölçeklere Uygun Hizmet
Bordro Eğitimi

Bordro Eğitimi

Bordrolama eğitiminde şirketlerin insan kaynaklarında bordrolama ve personel özlük işleriyle uğraşan ya da bu alanda görevlendirilmek istenen personellerinize yönelik olarak gerekli tüm bilgiler uygulamalı olarak sunulmaktadır.

Sağlanan Faydalar

Ekiplerin Yetkinliklerinin Arttırılması Ar-Ge Personeli Bordrolaması gibi Spesifik Alanlarda Gelişim Uygulama Pratiği Edinme Güncel Uygulamalar Hakkında Bilgi Paylaşımı
     
Olası Hataları Önleme      

 

Sistem Global ile İşinizi Büyütün!

Şimdi Formu Doldurun ve Uzman Ekibimizle İletişime Geçin!

Sıkça Sorulan Sorular

1Dışarıda Geçen Süreler Teşviğe Dahil Edilmeli midir?
BKK’ya göre projeler kapsamında dışarıda geçen süreler Analiz, Test, Deney, Prototip vb. çalışması olmak kaydıyla hem Vergi hem SGK Teşviğinden faydalanılabilir.
2 Bordrolar Proje Bazında Maliyetlendirilmeli midir?
Ar-Ge Merkezlerinde mevzuat gereği Ar-Ge harcamalarının projeler bazında aktifleştirilmesi mecburi olduğundan en yüksek harcama kalemi olan personel ücretlerinin bordro süreçlerinde projelere dağıtılması gerekir.
3 Haftalık 45 saat Ar-Ge çalışması takibinde SGK’da muafiyet uygulanmalı mıdır?
İlgili haftada 45 saatten eksik çalışmalarda SGK istisna günü hesaplanırken hafta tatilinde muafiyet uygulanmamalıdır.
4 Haftalık 45 saatin üzeri Ar-Ge çalışmasında Gelir Vergisi Teşvik kapsamında mıdır?
Fazla Mesailer Gelir Vergisi Teşvik kapsamı dışındadır.
5 AR-GE Merkezinde Kısmi Zamanlı Çalışanlar hafta tatili, yıllık izin ve resmi tatillerde kapsam dışında mıdır?
Ar-Ge Merkezlerinde kısmi zamanlı çalışan Ar-Ge personelleri için hafta tatili, yıllık izin ve resmi tatiller teşvik kapsamı dışındadır.
6 Maaş Dışındaki Ek Ödemeler SGK Teşviki kapsamında mıdır?
Ar-Ge personeline yapılan maaş dışı her türlü ek ödeme SGK teşviki kapsamı DIŞINDADIR.
7 Maaş Dışındaki Ek Ödemeler Vergi Teşviki kapsamında mıdır?
Ar-Ge personeline yapılan maaş dışı (fazla Mesai hariç) ek ödemeler Gelir Vergisi teşviki kapsamındadır.
8 Kıdem ve İhbar Tazminatlarında Gelir Vergisi teşviki Uygulanmalı mıdır?
Kıdem ve İhbar Tazminatları Gelir Vergisi Teşviki kapsamı dışındadır.
9 Tam Zaman Eş Değer Hesaplanması aylık hesaplanıp, hazırlanan Liste geçici vergi döneminde Maliye ve SGK kurumuna bildirilmeli midir?
Ar-Ge/Tasarım merkezleri için gereken ASGARİ PERSONEL SAYISI’nın korunduğuna ilişkin yasal bildirim olduğundan Maliye ve SGK kurumuna bildirilmelidir.
10 Bakanlık Portalına Bildirilen Dışarıda Geçen Süreler ile Bordro Hesaplamasına dahil edilen Dışarıda geçen Süreler birbiri ile tutarlı mıdır?
Bordro Vergi Raporu, Muhtasar Beyanname ile maliyeye prim raporu, SGK bildirgesi ile SGK ya bildirilmektedir. SANAYİ ve Teknoloji BAKANLIĞI bildirimleri işletmedeki farklı birimlerce yapılmaktadır. Bu üç kamu kurumunun aldığı bilgiler birbiri ile çelişmemelidir.

Outsource Bordro Yönetimi Hakkında Detaylı Bilgi Almak İstiyorum.

SGK Teşvik Danışmanlığı Hakkında Detaylı Bilgi Almak İstiyorum.

Güncel Bordro Parametreleri

Günceli yakalamak için bültenimize

Ebulten Form