Uyumluluk

Vergi – Denetim


 • Vergi Tabanı Uyumluluk Hizmetleri
 • Uluslararası Vergilendirme Hizmetleri
 • Özel Amaçlı Denetimler
 • Due Diligence Denetim
 • Şirket Değerleme Hizmetleri
 • KDV İade Hizmetleri
 • Mali Süreç Denetimleri
 • Özel Amaçlı YMM Tasdik Hizmetleri

Bilgi Alın

Mevzuat- Risk ve Süreç Yönetimi


 • Şirket Kurumsal Yönetim Süreçlerinde Danışmanlık (Genel Kurul, Yönetim Kurulu Vb.)   
 • Aile Anayasası Ve Kurumsallaşma Süreç Yönetimi  
 • Birleşme Ve Devralma (M&A)
 • Ticaret Sicil Operasyonları Süreç Yönetimi  
 • Kişisel Verilerin Korunması Uyum Danışmanlığı
 • Fikri ve Sınai Haklar Uyum Danışmanlığı

Bilgi Alın

Teknik Bordro ve Personel Teşvik Çözümleri


 • Personel Maaş, Ek Kazançlar ve Fazla Mesai Hak Ediş Hesaplamaları
 • Ücretlerden Yasal Kesinti Hesaplamaları (Vergi, SGK Primleri, Mahkeme Kararlı Kesintiler, Otomatik Katılımlı BES vb.)
 • Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ve Teknokent’ler İçin Personel Ar-Ge Teşvik Hesaplamaları
 • Banka Ve Finans Kuruluşlarına Ücret, AGİ, Avans, Prim Ödeme Listelerinin Hazırlanması /Yüklenmesi
 • Otomatik Katılımlı BES Portallarının Kullanımı
 • Personel Ücret Raporları
 • Ücret Hesap Pusulası Gönderimi
 • Personel Bütçe Raporları, İcmalleri
 • Yasal Bildirimler
 • Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Bildirimi
 • Personel SGK İşe Giriş İşlemlerinin Yürütülmesi
 • İstihdam Teşvikleri Yönetimi

Bilgi Alın

Mali Müşavirlik ve Muhasebe Çözümleri


 • Yasal Muhasebe Hizmetleri (Defter Tutma)
 • E-defter Muhasebe Hizmetleri
 • Ar-Ge Merkezi / Tasarım Merkezi /Teknokent Muhasebe Hizmetleri
 • Vergi Beyan Hizmetleri
 • Muhasebe Sistemi Kurulum ve Sürdürme Hizmeti
 • Finansal Raporlama Hizmetleri (Gelir Tablosu, Bilanço, Bütçe, Nakit Akış)
 • Kapasite Raporu, Yerli Malı Belgesi, Sanayi Odası Sicil Üyeliği
 • Mali Danışmanlık ve Tüm SMMM Hizmetleri

Bilgi Alın

Patent Başvuruları ve Süreç Yönetimi


 • Patent Yenilik ve İhlal Analizleri
 • Patent, Faydalı Model Tescil Hizmetleri
 • Patent Bazlı Rakip- Teknoloji Takibi Hizmetleri
 • Marka, Tasarım Ön Araştırma ve İzleme Hizmetleri
 • Marka, Tasarım ve Telif Hakkı Tescil Hizmetleri
 • Yeni Sınai Mülkiyet Mevzuatına Uyum Danışmanlığı
 • Stratejik Fikri Mülkiyet Yönetimi Danışmanlığı 

Bilgi Alın
 

Günceli yakalamak için bültenimize

[newsletter_form type="minimal"]