7263 SAYILI KANUNUN AR-GE VE TASARIM MERKEZİ FİRMALARINA ETKİLERİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yillara Yaygin İnşaat İşleri̇nde Vergi̇ Kesi̇nti̇si̇ Orani %5'E Çikarildi
YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ ORANI %5’E ÇIKARILDI
5 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık 7263 Sayili Kanunun Teknopark Fi̇rmalarina Etki̇leri̇
7263 SAYILI KANUNUN TEKNOPARK FİRMALARINA ETKİLERİ
8 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Yillara Yaygin İnşaat İşleri̇nde Vergi̇ Kesi̇nti̇si̇ Orani %5'E Çikarildi
YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ ORANI %5’E ÇIKARILDI
5 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık 7263 Sayili Kanunun Teknopark Fi̇rmalarina Etki̇leri̇
7263 SAYILI KANUNUN TEKNOPARK FİRMALARINA ETKİLERİ
8 Şubat 2021

7263 SAYILI KANUNUN AR-GE VE TASARIM MERKEZİ FİRMALARINA ETKİLERİ

Sistem Global Danışmanlık 7263 Sayili Kanunun Ar-Ge Ve Tasarim Merkezi̇ Fi̇rmalarina Etki̇leri̇

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.01.2021 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşmıştı. ilgili yasa 3.02.2021 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • AR-GE TASARIM İNDİRİMİN GİRİŞİMCİLERE SERMAYE OLARAK KONULMASI ŞARTI GETİRİLDİ.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Ar-Ge Merkezleri için yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde 2’si pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şartı gelmiştir.
Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, Ar-Ge Merkezi firmaları için yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarının yüzde 20’si ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına, indirimine konu edilemeyecek. Aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20 milyon lirayla sınırlı olacak. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek.

  • ESNEK ÇALIŞMA İÇİN DÜZENLEME YAPILDI.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine esnek çalışma imkânı getirilmiştir. Bu işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bildiğimiz Dışarıda Geçirilen Sürelere ilişkin gerekçelere ilave olarak ilgili personelin Merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilebilecektir.

  • AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNİN PROJELERİ YETKİLİ TEKNOPARK YÖNETİCİ ŞİRKETLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEK.

5746 Sayılı Kanun Kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin yerindelik ve uygunluk denetimleri, Bakanlıkça yetkilendirilmiş Teknoloji Geliştirme Bölgeleri şirketleri tarafından gerçekleştirilir. Denetimlerde Nihai karar bakanlıktadır.

  • SERMAYE DESTEĞİ GENİŞLETİLTİ.

TGB(Teknoloji Geliştirme Bölgesi) içindeki Teknoloji Şirketlerine veya Kamu Tarafından Girişim Sermeyesi Desteği Almış Girişim Fonlarından yada Bu fonların yatırım yaptığı fonların yatırımından yararlanan Şirketlere Doğrudan sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde 10’unu ve öz sermayenin yüzde 20’sini aşmamak üzere, ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması uygulaması korunarak İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 1 milyon liraya arttırılmıştır.

Projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin aktarımından itibaren en az 4 yıl boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da tamamen geri alınması halinde indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

  • 5746 SAYILI KANUNDAKİ TEMEL BİLİMLER TANIMI DESTEKLENECEK PROGRAMLAR OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ.
  • DIŞARIDA EĞİTİM İÇİN GEÇİRİLEN SÜRELERDEKİ EN AZ 1 YIL ÇALIŞMA ŞARTI KALDIRILDI.
  • AR-GE/TASARIM MERKEZLERİNDE TEŞVİKLER 31.12.2028’E UZATILDI.

Kanunun tamamını incelemek için TIKLAYINIZ>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…