7263 SAYILI KANUNUN TEKNOPARK FİRMALARINA ETKİLERİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 7263 Sayili Kanunun Ar-Ge Ve Tasarim Merkezi̇ Fi̇rmalarina Etki̇leri̇
7263 SAYILI KANUNUN AR-GE VE TASARIM MERKEZİ FİRMALARINA ETKİLERİ
8 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık E-Posta Hesabimi İzli̇yorlar!
E-POSTA HESABIMI İZLİYORLAR!
8 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık 7263 Sayili Kanunun Ar-Ge Ve Tasarim Merkezi̇ Fi̇rmalarina Etki̇leri̇
7263 SAYILI KANUNUN AR-GE VE TASARIM MERKEZİ FİRMALARINA ETKİLERİ
8 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık E-Posta Hesabimi İzli̇yorlar!
E-POSTA HESABIMI İZLİYORLAR!
8 Şubat 2021

7263 SAYILI KANUNUN TEKNOPARK FİRMALARINA ETKİLERİ

Sistem Global Danışmanlık 7263 Sayili Kanunun Teknopark Fi̇rmalarina Etki̇leri̇

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.01.2021 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşmıştı, 3.02.2021 Tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • TEKNOPARK KAZANCININ GİRİŞİMCİLERE SERMAYE OLARAK KONULMASI ŞARTI GETİRİLDİ.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Teknopark firmaları için yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı, 1 milyon lira ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde 2‘si pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şartı gelmiştir.
Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, yıllık beyanname üzerinden Teknopark firmaları için istisna edilen kazançlar tutarının yüzde 20’si, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına, indirimine konu edilemeyecek. Aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20 milyon lirayla sınırlı olacak. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek.

 • TEKNOPARKLARDA ÜCRETTEN DOĞAN İSTİSNALARIN İŞVEREN LEHİNE OLDUĞUNUN ALTI ÇİZİLEREK, BÖLGEDE UYGULANAN BORDROLAMA SİSTEME DEĞİŞTİRİLDİ.

Bölgede çalışan Ar-Ge Tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir. Buna göre net ücret hesaplamalarda vergili brütleştirme usulü zorunlu olmuştur.

 • TEKNOPARKLARDA DESTEK PERSONELİ TEŞVİK UYGULAMASI GENİŞLETİLDİ.

Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde 10’unu aşamazken, toplam personel sayısı 15’e kadar olan bölge firmaları için bu oran yüzde 20 olarak uygulanacaktır.

 • ESNEK ÇALIŞMA İÇİN DÜZENLEME YAPILDI.

Ar-Ge Merkezi ve Teknoparklara esnek çalışma imkânı getirilmiştir. Bu işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bildiğimiz Dışarıda Geçirilen Sürelere ilişkin gerekçelere ilave olarak ilgili personelin Bölge veya Merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilebilecektir.

 • SERMAYE DESTEĞİ GENİŞLETİLTİ.

TGB(Teknoloji Geliştirme Bölgesi) içindeki Teknoloji Şirketlerine veya Kamu Tarafından Girişim Sermeyesi Desteği Almış Girişim Fonlarından yada Bu fonların yatırım yaptığı fonların yatırımından yararlanan Şirketlere Doğrudan sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde 10’unu ve öz sermayenin yüzde 20’sini aşmamak üzere, ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması uygulaması korunarak İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 1 milyon liraya arttırılmıştır.
Projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin aktarımından itibaren en az 4 yıl boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da tamamen geri alınması halinde indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

 • 4691 SAYILI KANUNDAKİ TEMEL BİLİMLER TANIMI DESTEKLENECEK PROGRAMLAR OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ.
 • DIŞARIDA EĞİTİM İÇİN GEÇİRİLEN SÜRELERDEKİ EN AZ 1 YIL ÇALIŞMA ŞARTI KALDIRILDI.BÖLGE SINIRI DEĞİŞİKLİNİN YANINDA BÖLGENİN İPTALİ YETKİSİ CUMHURBAŞKANINA VERİLDİ.
 • TGB’LER DEĞERLENDİRME KURULU KARARI VE BAKANLIK İZNİ İLE BÖLGE DIŞINDA KULUÇKA MERKEZİ AÇABİLECEK. KULUÇKA MERKEZİNDE SADECE KULUÇKA GİRİŞİMLERİ YER ALACAK.
 • TGB FİRMALARI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN SAN. VE TEK. BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURABİLECEK.
 • BÖLGEDEKİ GİRİŞİMCİLER PROJE TAMAMLANMA TARİHİNDEN İTİBAREN PROJE SUNMAZSA VEYA MEVZUAT GEREĞİ YÖNETİCİ ŞİRKETE VERMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELERİ VERMEZSE SÖZLEŞME FESH OLUNMUŞ KABUL EDİLDİ. DİKKAT; FESİH=TAHLİYE
 • TGB VE AR-GE/TASARIM MERKEZLERİNDE TEŞVİKLER 31.12.2028’E UZATILDI.
 • YÖNETİCİ ŞİRKETLERDE KULUÇKA MERKEZİ VE TTO HİZMETLERİNDE YER ALAN PERSONELLERDEN DESTEKLENECEK PROGRAMLAR MEZUNU PERSONELE BAKANLIK BÜTÇESİ KAPSAMINDA DESTEK VERİLMESİ PLANLANDI.

Kanunun tamamını incelemek için TIKLAYINIZ>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…