AR-GE HUKUKU NEDİR? NEDEN GEREKLİDİR? - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Recommendations For Smes About R&Amp;D, Innovation And Investment Strategies
RECOMMENDATIONS FOR SMEs ABOUT R&D, INNOVATION AND INVESTMENT STRATEGIES
25 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık 6098 Sayili Türk Borçlar Kanunu Kapsaminda İşyeri̇ Ki̇ra Sözleşmeleri̇ne İli̇şki̇n Olarak Yürürlüğü Ertelenen Hükümler
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN OLARAK YÜRÜRLÜĞÜ ERTELENEN HÜKÜMLER
29 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Recommendations For Smes About R&Amp;D, Innovation And Investment Strategies
RECOMMENDATIONS FOR SMEs ABOUT R&D, INNOVATION AND INVESTMENT STRATEGIES
25 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık 6098 Sayili Türk Borçlar Kanunu Kapsaminda İşyeri̇ Ki̇ra Sözleşmeleri̇ne İli̇şki̇n Olarak Yürürlüğü Ertelenen Hükümler
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN OLARAK YÜRÜRLÜĞÜ ERTELENEN HÜKÜMLER
29 Haziran 2020

AR-GE HUKUKU NEDİR? NEDEN GEREKLİDİR?

Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Hukuku Nedi̇r? Neden Gerekli̇di̇r?

Teknopark’da yer alıyorsanız, Ar-Ge veya Tasarım Merkeziniz varsa, ortaklı Ar-Ge projeleri yürütüyorsanız veya tekonoloji yoğunluklu işler yapıyorsanız, gelin projelerinizi  bu bakış açısı ile 360 derece değerlendirelim.

Ülkemizde Ar-Ge faaliyetleri hem nitelik hem nicelik açısından artarken ortaya çıkan Fikri Sınai hakkın sahipliği, yönetimi, transfer ve lisanslamasından; işbirliği projelerinin doğru sözleşmelerle kurgulanmasına ve bu faailyetleri birlikte yürttüğünüz çalışanlarınızla olan ilişkilerinize ve hatta şirket yapınızın, amaçlarınıza uygunluğuna kadar pek çok alanı Hukuki Bakış Açısı ile Risk ve Mevzuat Uyumu açısından doğru yönetmek artık çok değerli ve kritik.

Bu ihtiyacı öngörerek ve Ar-Ge, teknoloji ve üretim ekosisteminde çalıştığımız firmalardan da aldığımız geri bildirimler ile oluşturduğumuz Ar-Ge Hukuku hizmetimizi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Aşağıdaki soruların yanıtları ve daha fazlası için bize info@sistemglobal.com.tr’den ulaşabilirsiniz.

 • Fikri-Sınai Mülkiyet Haklarının usulüne uygun kullanımı nasıldır?
 • Çalışan buluşları ile ilgili işçi-işveren arasında süreçler nasıl yürütülmelidir?
 • Başta teknik içerikli sözleşmelerin olmak üzere tüm sözleşmleri nasıl oluşturmalayım ve süreçlerini nasıl yürütmeliyim?
 • Farklı kurumlarla ortaklaşa yürüttüğünüz veya kamu destekli Ar-Ge ve teknoloji projelerinde işbirliği sözleşmeleri, Fikri-Sınai Mülkiyet Haklarının sözleşme ile korunması ve paylaşımı nasıl yönetilir?
 • Fikri-Sınai Hakların yönetimi, lisanslanması, transferi nasıl gerçekleştirilmelidir?
 • Şirket ve ortaklıl yapım veya yönetim şeklim ihtiyaçlarıma uygun mu? İlerde oluşabilecek yatırım veya ortaklık faraziyelerine hazır mıyım?
 • Şirketiniz bünyesinde yürüttüğünüz proje veya ortaya koyduğunuz ürünün 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ve sair mevzuata uyumu nasıl yönetilmelidir? uyum konusunda proje ve/veya ürünüm için neden mahremiyet etki değerlendirme raporu hazırlamam gerekir?
 • Çalışanlarımla ilişkilerimi hukuksal zeminde yürütebiliyor muyum? İlerde doğabilecek sorunları önleyici tedbirleri biliyor ve uyguluyor muyum?
 • Uluslararası faiiliyetlerimde 360 derece gerekli hukuksa desteği alabiliyor muyum?
 • Ar-Ge Hukuku kapsamında neden hukuki destek almalıyım? benim bu konuda ne yapmam gerekiyor?


Ar-Ge Hukuku Hizmetimizin alt başlıkları şu şekildedir:

 • Çalışan Buluşları
 • Fikri Haklar Mevzuatı ile Uyum
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku Uygulamları
 • İş Mevzuatı ve Süreç Yönetimi
 • Sözleşme Danışmanlığı
 • Ar-Ge ve Patent Hukuku Eğitim Hizmetleri
 • Ticarileştirme
 • Ululslararası Ticari İşlemlerde Süreç Yönetimi
 • Kişisel Verilerin Korunması

Çalışan Buluşları ve diğer güncel mevzuat ile ilgili makalelerimizi bu link üzerinden okuyabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…