Makaleler

Veri̇ İşleme Sözleşmesi̇ Nedi̇r, Ne Deği̇ldi̇r?
Uygulamada firmaların sözleşme ekiplerinin sözleşmelere alelade KVKK hükümleri eklediğini görüyoruz, veya danışman olarak bizlerden bu...
Sistem Global Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları!
Son zamanlarda adını sıkça duyar olduk. Kamunun bu oluşumlara vermiş olduğu destek ve etkileşim her...
Sistem Global Kri̇pto Paralarin Haczi̇
Bir kişinin malvarlığında bulunan, karşılığı ekonomik bir değer ile ölçülebilen her türlü varlık haczin konusunu...
Sistem Global Anoni̇m Ve Li̇mi̇ted Şi̇rketleri̇n Olağan Genel Kurul Toplantilarini Gerçekleşti̇rme Zorunluluğu
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 409. maddesinin 1.fıkrası, 617. maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel...
Sistem Global Patente Dayali Vergi̇ İsti̇snasi
1. GİRİŞ Sınai Mülkiyet Haklarını da içeren Gayri Maddi Haklar, artık teşebbüslerin en değerli varlıkları...
Sistem Global Si̇stem Global İle Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ (Teknopark) Hakkinda 5 Soru - 5 Cevap
1.TEKNOPARK NEDİR? Kısaca Teknopark olarak ifade edilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojiler üretmeye yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya...
Sistem Global Genç Gi̇ri̇şi̇mci̇lere İş Hayatina Açilan Kapida Vergi̇sel Destekler
Türkiye gibi büyük oranda genç nüfusa sahip ülkelerde, genç girişimcilerin ekonomik büyüme ve kalkınmada büyük...
Sistem Global Sermaye Kaybı Ve Borca Batıklık Hali ( Teknik Iflas )
Sermaye şirketlerinde finansal durumların bozulması, faaliyetlerin zararla sonuçlanması şirketlerin özkaynak pozisyonunu aşağıya çekerek negatif yönde...
Sistem Global Medi̇kal Fi̇rmalarinin Üni̇versi̇te Hastaneleri̇ndeki̇ Alacaklarindan Beli̇rlenen Oranda Feragat Etmeleri̇ Hali̇nde, Vazgeçi̇len Alacağin Vergi̇sel Durumu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ile bunlara bağlı...
Sistem Global Finansal Bilgilerin Karşılıklı Değişimi
Vergilemede uluslararası ekonomik ilişkilerden doğan gelirlerin çifte vergilenmesini önlemek amacıyla devletler öteden beri uluslararası anlaşmalar...
Sistem Global Gayrimenkulde Rant Vergisi Dönemi Başladı
İmar planı değişikliği sayesinde değeri artan gayrimenkullerden artık rant vergisi alınacak. Vergi, taşınmazın artan değerinin...
Sistem Global Kobi̇ Hızlandırıcı Programı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
EIC Accelerator (KOBİ Aracı), finansman olanakları ve ticarileşme sürecinin hızlandırılması konusunda hizmetleri ile üst düzey...
Sistem Global Yatırım Teşvikinde Son Değişiklikler
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21 Ağustos 2020...
Sistem Global 16. Proje Çağrisi Önceli̇kli̇ Ar-Ge Konulari
I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları {Bakanlık Destek Üst Limiti: 300.000 TL olup üniversiteler,TÜBİTAK Ar-Ge birimleri,...
Sistem Global Uluslararası Ar-Ge Programları
Uluslararası AR-GE Programları, Türk AR-GE ekosistemi tarafından yeterli bilinirliğe sahip olmayan bu sebeple de ya...
Sistem Global Gizlilik Politikasına Ne Zaman İhtiyaç Var?
Türkiye’deki veri sorumlularının bir kısmı ilgili kişilere “gizlilik (mahremiyet) politikası” adıyla aydınlatma bildirimleri sunmaktadırlar. Kişisel Verileri...
Sistem Global Limited Şirket Ve Anonim Şirket Farkı
ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR A. Tanımlar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)...
Sistem Global Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi
19/06/2020 tarih ve 31160 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları...
Sistem Global Ticaret Bakanlığı Destekleri Kapsamında Açılan Yeni Destek Programları Ve Mevzuat Değişiklikleri
İmalat Sektörü İçin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi 27/05/2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazetede...
Sistem Global Koronavi̇rüs Ve İş Sağliği Ve Güvenli̇ği̇ Hükümleri̇ Kapsaminda Etki̇leri̇
Covid-19, halk arasında bilinen adı ile koronavirüsün, ülkemizde tespit edilmesi ve hızla yayılması üzerine şirketlerin...
Sistem Global Koronavi̇rüs’ün Ki̇ra Sözleşmeleri̇ne Etki̇si̇
A. GÜNDEM Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün pandemiolarak...
Sistem Global Kvkk Uyum Projesi̇ Hakkinda Sik Sorulan Sorular
1. Bu firmanız için zorunlu ve önemli midir ?   Evet, KVKK şirketlerin muhakkak uyumlu...
Sistem Global 6098 Sayili Türk Borçlar Kanunu Kapsaminda İşyeri̇ Ki̇ra Sözleşmeleri̇ne İli̇şki̇n Olarak Yürürlüğü Ertelenen Hükümler
2012 yılında yürürlüğe giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”)’nun tüm maddeleri aynı anda yürürlüğe...
Sistem Global Recommendations For Smes About R&Amp;D, Innovation And Investment Strategies
In Turkey’s R&D ecosystem, SME level companies are presented with many support, grants and incentive...
Sistem Global Patent Box Regime In Turkey
With the amendments made in the Corporate Tax General Communiqués in 2015 and 2016, patent...
Sistem Global Amendments Provided By Law No. 7244 Published Within The Scope Of Covid-19 Pandemic
I. AMENDMENTS IN LABOR LAW; A. PROHIBITION OF TERMINATION: Termination of employment contracts are prohibited...
Sistem Global Coronavirus And Its Effects In Relation To Labor Law
Upon the detection and rapid spread of Covid-19 in our country, or as known by...
Sistem Global Anonim Şirketlerde Bilgi Alma Ve İnceleme Hakkının Kullanılmasının Kapsamı, Konunun İncelenmesi Hakkında
Konu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) ilgili maddeleri kapsamında; anonim şirkette pay sahibinin bilgi...
Sistem Global Covi̇d-19 Süreci̇nde İnşaat Sektörüne Yöneli̇k Teşvi̇k-Destek Firsatlari Ve Hukuki̇ Düzenlemeler
İçinde bulunduğumuz günlerde, Covid-19 Pandemisi veya Koronovirüs Pandemisi olarak adlandırılan küresel bir virüs salgınını yaşamaktayız....
Sistem Global Çalişan Buluşlari
Çalışan Buluşları konusuna ilişkin olarak Şirket faaliyetlerimde nelere dikkate etmem gerekir? 6769 sayılı Sınai Mülkiyet...
Sistem Global Covid-19 Sektörel Etki̇ Anali̇zi̇
Yönetici Özeti Covid-19 salgını tüm dünyayı sağlık başta olmak üzere; ekonomik, sosyolojik ve psikolojik olarak...
Sistem Global Alan Adi Uyuşmazliklari
Hepimizin günlük yaşamımızdan, özel yaşamımıza ve hatta iş yaşamımıza kadar vaktimizin büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz yer...
Sistem Global Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Hukuka Uygun Şeki̇lde Yurt Dişina Aktarabi̇lmek Ne Kadar Mümkündür?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile yakından ilgilenen veya KVKK hakkında farkındalığı bulunan...
Sistem Global Bi̇yometri̇k Veri̇ İşleme Faali̇yetleri̇nde Yasal Uyum
6698 Sayılı Kanun ’un 6’ncı maddesinde belirtildiği üzere, biyometrik veri özel nitelikli bir kişisel veridir...
Sistem Global Ti̇cari̇ Elektroni̇k İleti̇lerde Yeni̇ Dönem: İleti̇ Yöneti̇m Si̇stemi̇
Gittikçe dijitalleşen dünyada elektronik pazarlama faaliyetleri günlük hayatımızda daha fazla yer edinmektedir. Her gün cep...
Sistem Global Koronavi̇rüsün Mücbi̇r Sebep Ni̇teli̇ği̇ Ve Farkli Türde Sözleşmeleri̇n İfasi Üzeri̇ne Etki̇si̇
Mücbir sebep kavramı, Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”) veya diğer kanunlarda doğrudan tanımlanmamıştır. Türk hukuku öğretisinde...
Sistem Global Sgk Teşvi̇kleri̇ Ve Geri̇ye Dönük Sgk Ödemeleri̇ Hakkinda
SGK Teşviği Ne Demek? SGK Teşvikleri; Yatırımların, İstihdamın, Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin arttırılması için işverenlere tanınan...
Sistem Global Kelepçeleme Sözleşmeleri̇
KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİ I. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE KİŞİLİK HAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1. Sözleşme Özgürlüğü Kavramı Hukuk...
Sistem Global Covid-19'A Karşi Bağişiklik Sağlayan Bi̇lgi̇ler
1.İş Hukuku Açısından Zorlayıcı Sebep Nedir? İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun...
Sistem Global İş Hukukunda Mücbir Sebep
İş Hukukunda Mücbir Sebep Borçlar Kanunu’nun 117. maddesinde düzenlenen ifa imkansızlığı borcu sona erdiren hallerdendir....
Sistem Global Hayat Eve Sığar Uygulaması Ve Kvkk
Hayat Eve Sığar Uygulaması ve KVKK Mahremiyetimiz için bu defa pazarlık konusu sosyalleşme değil, canımız....
Sistem Global Mücbi̇r Sebep Uyarlama Dönme Fesih
MÜCBİR SEBEP Uyarlama Dönme Fesih COVID-19 VE MÜCBİR SEBEP İLİŞKİSİ GÜNDEM Çin’in Vuhan eyaletinde 2019...
Sistem Global İmalat Sanayi̇nde Salgin Sonrasi İçi̇n Strateji̇k Planlamalar
İMALAT SANAYİNDE SALGIN SONRASI İÇİN STRATEJİK PLANLAMALAR: İHRACAT OLANAKLARININ ARTIRILMASINDA TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ BÖLÜM 2:...
Sistem Global Patente Dayali Vergi̇ İsti̇snasi
2015 [1] ve 2016 [2] yıllarında Kurumlar Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan değişikliklerle patent sahiplerine kurumlar...
Sistem Global Dünya Markalarında Gözlemlenen Değişim: Ya Değiş, Ya Öl!
2018 yılında Dünyanın En Değerli 100 Markası için yapılan çalışmada incelenmeye değer pek çok konu...
Sistem Global Türk Patent Ve Marka Kurumu Nezdi̇nde Taninmiş Marka Uygulamasi Ve Önemi̇
Tanınmış Marka Tanımı Sınai mülkiyet haklarından biri olan marka, temel olarak bir teşebbüsün mallarının veya...
Sistem Global Korona Virüs (Covid-19) Bağlamında Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu Ve Cezası (Tck M. 195)
  Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Kamunun Sağlığına...
Sistem Global Covid-19 Önlemleri̇ Ve Avrupa Veri̇ Koruma Hukuku Uygulamalari - Bölüm 2
Herhangi bir yasal dayanak bulunmaksızın Corona (Covid-19) ile mücadele adına işletilen her tür uygulama 6698...
Sistem Global Covid-19 Önlemleri̇ Ve Avrupa Veri̇ Koruma Hukuku Uygulamalari - Bölüm 1
1-EDPB (Avrupa Veri Koruma Kurulu) EDPB Başkanı Andrea Jelinek, GDPR ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla...
Sistem Global Kobi̇’leri̇n Ar-Ge, İnovasyon Ve Yatirim Strateji̇leri̇ni̇ Beli̇rlemeleri̇ İçi̇n Öneri̇ler - Bölüm 3
BÖLÜM 3: UÇTAN UCA AR-GE – İNOVASYON ZİNCİRİNDE KATMA DEĞERLİ YATIRIM İÇİN TEŞVİK/HİBE OLANAKLARI Ar-Ge...
Sistem Global Kobi̇’leri̇n Ar-Ge, İnovasyon Ve Yatirim Strateji̇leri̇ni̇ Beli̇rlemeleri̇ İçi̇n Öneri̇ler - Bölüm 2
BÖLÜM 2: ULUSAL BAZLI TÜBİTAK TEYDEB DESTEKLERİ Ar-Ge projelerimizi desteklemek amacıyla kurulmuş ulusal fon kaynaklarımızdan...
Sistem Global Kobi̇’leri̇n Ar-Ge, İnovasyon Ve Yatirim Strateji̇leri̇ni̇ Beli̇rlemeleri̇ İçi̇n Öneri̇ler - Bölüm 1
BÖLÜM 1: KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEKLERİ Sosyal izolasyonun öneminin arttığı, şahıs ve toplum sağlığı...
Sistem Global Koronavi̇rüs Ve İş Hukuku Bakimindan Etki̇leri̇
Covid-19, halk arasında bilinen adı ile koronavirüs, ülkemizde tespit edilmesi ve hızla yayılması üzerine şirketlerin...
Online Randevu