Makaleler

Son zamanlarda adını sıkça duyar olduk. Kamunun bu oluşumlara vermiş olduğu destek ve etkileşim her...
Bir kişinin malvarlığında bulunan, karşılığı ekonomik bir değer ile ölçülebilen her türlü varlık haczin konusunu...
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 409. maddesinin 1.fıkrası, 617. maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel...
1. GİRİŞ Sınai Mülkiyet Haklarını da içeren Gayri Maddi Haklar, artık teşebbüslerin en değerli varlıkları...
1.TEKNOPARK NEDİR? Kısaca Teknopark olarak ifade edilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojiler üretmeye yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya...
Türkiye gibi büyük oranda genç nüfusa sahip ülkelerde, genç girişimcilerin ekonomik büyüme ve kalkınmada büyük...
Sermaye şirketlerinde finansal durumların bozulması, faaliyetlerin zararla sonuçlanması şirketlerin özkaynak pozisyonunu aşağıya çekerek negatif yönde...
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ile bunlara bağlı...
Vergilemede uluslararası ekonomik ilişkilerden doğan gelirlerin çifte vergilenmesini önlemek amacıyla devletler öteden beri uluslararası anlaşmalar...
İmar planı değişikliği sayesinde değeri artan gayrimenkullerden artık rant vergisi alınacak. Vergi, taşınmazın artan değerinin...
EIC Accelerator (KOBİ Aracı), finansman olanakları ve ticarileşme sürecinin hızlandırılması konusunda hizmetleri ile üst düzey...
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21 Ağustos 2020...
I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları {Bakanlık Destek Üst Limiti: 300.000 TL olup üniversiteler,TÜBİTAK Ar-Ge birimleri,...
Uluslararası AR-GE Programları, Türk AR-GE ekosistemi tarafından yeterli bilinirliğe sahip olmayan bu sebeple de ya...
Türkiye’deki veri sorumlularının bir kısmı ilgili kişilere “gizlilik (mahremiyet) politikası” adıyla aydınlatma bildirimleri sunmaktadırlar. Kişisel Verileri...
ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR A. Tanımlar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)...
19/06/2020 tarih ve 31160 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları...
İmalat Sektörü İçin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi 27/05/2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazetede...
Covid-19, halk arasında bilinen adı ile koronavirüsün, ülkemizde tespit edilmesi ve hızla yayılması üzerine şirketlerin...
A. GÜNDEM Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün pandemiolarak...
1. Bu firmanız için zorunlu ve önemli midir ?   Evet, KVKK şirketlerin muhakkak uyumlu...
2012 yılında yürürlüğe giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”)’nun tüm maddeleri aynı anda yürürlüğe...
In Turkey’s R&D ecosystem, SME level companies are presented with many support, grants and incentive...
With the amendments made in the Corporate Tax General Communiqués in 2015 and 2016, patent...
I. AMENDMENTS IN LABOR LAW; A. PROHIBITION OF TERMINATION: Termination of employment contracts are prohibited...
Upon the detection and rapid spread of Covid-19 in our country, or as known by...
Konu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) ilgili maddeleri kapsamında; anonim şirkette pay sahibinin bilgi...
İçinde bulunduğumuz günlerde, Covid-19 Pandemisi veya Koronovirüs Pandemisi olarak adlandırılan küresel bir virüs salgınını yaşamaktayız....
Çalışan Buluşları konusuna ilişkin olarak Şirket faaliyetlerimde nelere dikkate etmem gerekir? 6769 sayılı Sınai Mülkiyet...
Yönetici Özeti Covid-19 salgını tüm dünyayı sağlık başta olmak üzere; ekonomik, sosyolojik ve psikolojik olarak...
Hepimizin günlük yaşamımızdan, özel yaşamımıza ve hatta iş yaşamımıza kadar vaktimizin büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz yer...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile yakından ilgilenen veya KVKK hakkında farkındalığı bulunan...
6698 Sayılı Kanun ’un 6’ncı maddesinde belirtildiği üzere, biyometrik veri özel nitelikli bir kişisel veridir...
Gittikçe dijitalleşen dünyada elektronik pazarlama faaliyetleri günlük hayatımızda daha fazla yer edinmektedir. Her gün cep...
Mücbir sebep kavramı, Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”) veya diğer kanunlarda doğrudan tanımlanmamıştır. Türk hukuku öğretisinde...
SGK Teşviği Ne Demek? SGK Teşvikleri; Yatırımların, İstihdamın, Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin arttırılması için işverenlere tanınan...
KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİ I. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE KİŞİLİK HAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1. Sözleşme Özgürlüğü Kavramı Hukuk...
1.İş Hukuku Açısından Zorlayıcı Sebep Nedir? İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun...
İş Hukukunda Mücbir Sebep Borçlar Kanunu’nun 117. maddesinde düzenlenen ifa imkansızlığı borcu sona erdiren hallerdendir....
Hayat Eve Sığar Uygulaması ve KVKK Mahremiyetimiz için bu defa pazarlık konusu sosyalleşme değil, canımız....
MÜCBİR SEBEP Uyarlama Dönme Fesih COVID-19 VE MÜCBİR SEBEP İLİŞKİSİ GÜNDEM Çin’in Vuhan eyaletinde 2019...
İMALAT SANAYİNDE SALGIN SONRASI İÇİN STRATEJİK PLANLAMALAR: İHRACAT OLANAKLARININ ARTIRILMASINDA TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ BÖLÜM 2:...
2015 [1] ve 2016 [2] yıllarında Kurumlar Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan değişikliklerle patent sahiplerine kurumlar...
2018 yılında Dünyanın En Değerli 100 Markası için yapılan çalışmada incelenmeye değer pek çok konu...
Tanınmış Marka Tanımı Sınai mülkiyet haklarından biri olan marka, temel olarak bir teşebbüsün mallarının veya...
  Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Kamunun Sağlığına...
Herhangi bir yasal dayanak bulunmaksızın Corona (Covid-19) ile mücadele adına işletilen her tür uygulama 6698...
1-EDPB (Avrupa Veri Koruma Kurulu) EDPB Başkanı Andrea Jelinek, GDPR ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla...
BÖLÜM 3: UÇTAN UCA AR-GE – İNOVASYON ZİNCİRİNDE KATMA DEĞERLİ YATIRIM İÇİN TEŞVİK/HİBE OLANAKLARI Ar-Ge...
BÖLÜM 2: ULUSAL BAZLI TÜBİTAK TEYDEB DESTEKLERİ Ar-Ge projelerimizi desteklemek amacıyla kurulmuş ulusal fon kaynaklarımızdan...
BÖLÜM 1: KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEKLERİ Sosyal izolasyonun öneminin arttığı, şahıs ve toplum sağlığı...
Covid-19, halk arasında bilinen adı ile koronavirüs, ülkemizde tespit edilmesi ve hızla yayılması üzerine şirketlerin...