DEPREM NEDENİYLE HASAR GÖREN YATIRIMLAR, SİGORTA PRİM DESTEĞİNDEN DAHA FAZLA YARARLANABİLECEK! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Zorunlu Arabuluculuk Kapsami Geni̇şleti̇ldi̇!
ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMI GENİŞLETİLDİ!
6 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Bağ-Kur Pri̇m Borçlari İçi̇n Yapilandirma Ekrani Açilmiştir
BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI İÇİN YAPILANDIRMA EKRANI AÇILMIŞTIR
10 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Zorunlu Arabuluculuk Kapsami Geni̇şleti̇ldi̇!
ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMI GENİŞLETİLDİ!
6 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Bağ-Kur Pri̇m Borçlari İçi̇n Yapilandirma Ekrani Açilmiştir
BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI İÇİN YAPILANDIRMA EKRANI AÇILMIŞTIR
10 Nisan 2023

DEPREM NEDENİYLE HASAR GÖREN YATIRIMLAR, SİGORTA PRİM DESTEĞİNDEN DAHA FAZLA YARARLANABİLECEK!

Sistem Global Danışmanlık Deprem Nedeni̇yle Hasar Gören Yatirimlar, Si̇gorta Pri̇m Desteği̇nden Daha Fazla Yararlanabi̇lecek!

Yatırım teşvik belgesi sigorta desteği sadece ilave istihdam üzerinden olmaktadır. Yapılan yatırıma istinaden ilave sağlanacak istihdam oluşacak ise sgk desteği verilmektedir.

05.04.2023 tarih ve resmi gazetede çıkan karar ile Afet illerinin cazibe merkezine alınması sonucunda sigorta primi desteklerinden daha fazla faydalanmaları sağlanacaktır.

Bu durumda tevsi, modernizasyon yatırımı çeşitleri de dahil mevcut istihdamı üzerinden hasar oranlarına göre sgk desteğinden faydalanabileceklerdir.

Deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlarda, sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği, yatırımın tamamlanmasını müteakip, 1/8/2022-31/1/2023 tarihleri arasında çalışan sayısı baz alınarak,

  1. Depremde tamamı yıkıldıysa veya hasar nedeni ile yıkım kararı alındıysa istihdamın %100 ü ilave istihdam sayılacak.
  2. Ağır hasarlı tesislerde %75’i ilave istihdam sayılacak.
  3. Orta hasarlı tesislerde %50’si ilave istihdam sayılacak.
  4. Az hasarlı tesislerde %25’i ilave istihdam sayılacak.
  5. Hasarsız tesislerde %10’u ilave istihdam sayılacak.

Orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız tesislerde sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği toplamının sabit yatırım tutarına oranı %200ü geçemeyecektir.

Hasar türü için, yapıya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen hasar tespit raporu esas alınacaktır.

Hasarsız tesislerin makinelerinde hasar oluştuysa, yatırımcı tarafından ilgili sigorta şirketinden veya Bakanlık il müdürlüklerinden makine ve teçhizat hasarına ilişkin rapor temin edilmesi halinde bu karar kapsamında değerlendirilir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…