ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMI GENİŞLETİLDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇ İlleri̇ Cazi̇be Merkezi̇ Programina Alindi!
DEPREM BÖLGESİ İLLERİ CAZİBE MERKEZİ PROGRAMINA ALINDI!
5 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Nedeni̇yle Hasar Gören Yatirimlar, Si̇gorta Pri̇m Desteği̇nden Daha Fazla Yararlanabi̇lecek!
DEPREM NEDENİYLE HASAR GÖREN YATIRIMLAR, SİGORTA PRİM DESTEĞİNDEN DAHA FAZLA YARARLANABİLECEK!
6 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇ İlleri̇ Cazi̇be Merkezi̇ Programina Alindi!
DEPREM BÖLGESİ İLLERİ CAZİBE MERKEZİ PROGRAMINA ALINDI!
5 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Nedeni̇yle Hasar Gören Yatirimlar, Si̇gorta Pri̇m Desteği̇nden Daha Fazla Yararlanabi̇lecek!
DEPREM NEDENİYLE HASAR GÖREN YATIRIMLAR, SİGORTA PRİM DESTEĞİNDEN DAHA FAZLA YARARLANABİLECEK!
6 Nisan 2023

ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMI GENİŞLETİLDİ!

Sistem Global Danışmanlık Zorunlu Arabuluculuk Kapsami Geni̇şleti̇ldi̇!

05.04.2023 tarihinde Resmî Gazete ’de “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. Söz konusu kanunla birden fazla kanunda değişiklik meydana gelmiştir.

  1. Kira İlişkisinden Kat Mülkiyetinden ve Komşuluk Hakkından Kaynaklanan Davalar Bakımından Arabuluculuk Zorunlu Hale Getirildi

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” bakımından en önemli değişiklik zorunlu arabuluculuk hususunda yapılmıştır. İlgili düzenleme, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18/A maddesinden sonra gelecek şekilde kira ilişkisinden (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesinden ve kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ile komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklarda arabuluculuğun dava şartı olarak getirilmesi şeklindedir. Söz konusu düzenleme 01/09/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  • İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları da Artık Arabuluculuğa Tabi

Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklik kapsamında Kanunun 5/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında” ibaresi “para olan alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında,” şeklinde değiştirilerek bahsi geçen davalar da zorunlu arabuluculuk kapsamına girmiştir. Söz konusu düzenleme 01/09/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu kapsamda bir başka değişiklik ise 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda. Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasına “Bu alacak ve tazminatla ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları hakkında birinci cümle hükmü uygulanır.” ifadesinin eklenmesi ile söz konusu davalar da zorunlu arabuluculuk kapsamına girmiştir. Söz konusu düzenleme 01/09/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…