FOSTER SMES PROJESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMINA BAŞVURULAR BAŞLADI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebli̇ği̇nde Yapilan Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler!
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!
13 Şubat 2024
Sistem Global Danışmanlık Sorumlu Sifatiyla Beyan Edi̇len Kdv’ni̇n Beyan Ve Ödeme Tari̇hi̇ Deği̇şti̇
SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV’NİN BEYAN VE ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ
13 Şubat 2024
Sistem Global Danışmanlık Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebli̇ği̇nde Yapilan Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler!
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!
13 Şubat 2024
Sistem Global Danışmanlık Sorumlu Sifatiyla Beyan Edi̇len Kdv’ni̇n Beyan Ve Ödeme Tari̇hi̇ Deği̇şti̇
SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV’NİN BEYAN VE ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ
13 Şubat 2024

FOSTER SMES PROJESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMINA BAŞVURULAR BAŞLADI!

Sistem Global Danışmanlık Foster Smes Projesi̇ Kapsaminda İsti̇hdam Taahhütlü Kobi̇ Destek Programina Başvurular Başladi!

Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yararlanma hakkı bulunan KOBİ’ler için FOSTER PROJESİ FRIT II İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMI açıldı.

Son Başvuru tarihi KOSGEB KOBİ BİLGİ SİSTEMİ üzerinden 27.02.2024 23:59’dur.

Kimler Başvuru Yapabilir ?

Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

 • C – İmalat
 • 61-Telekomünikasyon
 • 62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • 63 – Bilgi hizmeti faaliyetleri
 • 72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
 • 74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde ise; aşağıda belirtilen 2’li NACE kodunda yer alan ve yüksek teknoloji alanlarından herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir (Yüksek Teknoloji Alanları Tablosu için Teklif Çağrısı Ek-1’e bakınız).

NACE REV 2’ye göre sınıflandırma;

 • Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
 • Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 • Diğer ulaşım araçlarının imalatı
 • Telekomünikasyon
 • Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • Bilgi hizmet faaliyetleri
 • Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Başvuru Kriterleri Nelerdir ?

·  İşletmeler, KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine kayıtlı ve aktif durumda olmalıdır.

·  İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannameleri güncel olmalıdır.

·  İşletmeler, istihdam yaratma/koruma taahhüdünde bulunmalıdır.

·  31/12/2022 tarihi veya öncesinde kurulmuş olan işletmeler başvurabilir.

·  İşletmelerin ana faaliyet konusu, KfW ve IFC yasaklı sektör ve faaliyetleri arasında bulunmamalı ve işletme herhangi bir AB/BM yaptırım listesinde yer almamalıdır.

·   İşletmeler, IFC Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Risk sınıflandırmasına göre “A” kategorisinde yer almamalıdır.

·   İşletmeler, bu program kapsamında istihdam edilen/edilecek personel için, AB veya BMZ tarafından finanse edilen ve devam eden; FRIT I veya FRIT II ile bunlara benzer programlardan destek almamalıdır.

·   Destekten faydalanmak isteyen KOBİ’ler belirtilen il ve ilçelerde faaliyet göstermelidir.

Program Bilgi Künyesi

Destek Süresi16 ay
Desteklenecek GiderlerPersonel Gideri Diğer giderler: Makine, Teçhizat, Kalıp, Yazılım ve Eğitim  
Destek OranıPersonel giderleri için %70 Diğer giderler: Makine, Teçhizat, Kalıp, Yazılım ve Eğitim için %50  
Genç ve Kadın İstihdamı Destekleme OranıYeni istihdam edilecek kişinin genç (30 yaş altı) veya kadın olması durumunda ilgili personel için destek oranı %100
İzleme dönemi4 ay
Bütçe35 milyon Euro

İSTİHDAM:

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mardin ve Mersin illerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler için;

Üst Destek Limitiİstihdam Hedefi
1.000.000 TL *Makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve eğitim için verilecek destek tutarı 500.000 TL’yi aşamaz.                          Toplam 2 istihdam yaratılması/korunması beklenecektir. Bunun en az 1’i yeni istihdam olmalıdır.   1 Türk vatandaşı + 1 GKAS/UKSK

Depremden etkilenen illerde (Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa) faaliyet gösteren KOBİ’ler için;

Üst Destek Limitiİstihdam Hedefi
  1.000.000 TL *Makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve eğitim için verilecek destek tutarı 500.000 TL’yi aşamaz.  Toplam 2 istihdam yaratılması veya korunması beklenecektir. İşletmenin; – 2 yeni istihdam – 1 mevcut ve 1 yeni istihdam – 2 mevcut istihdam seçeneklerinden birini seçmesi beklenecektir. 1 Türk vatandaşı + 1 GKAS/UKSK

Teklif Çağrısı Konuları:

·  Kapasite (insan kaynağı, makine, ekipman, vb.) artırımı

·  Pazar payının artırılması

·  Ürün geliştirme ve çeşitlendirme

·  Ürünün katma değerinin artırılması

·  Dijitalleşme

·  Enerji verimliliğinin artırılması

·  Yeşil üretime geçiş (geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetleri vb.)

·  İşletmeler arası iş birliği

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…