SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV’NİN BEYAN VE ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Foster Smes Projesi̇ Kapsaminda İsti̇hdam Taahhütlü Kobi̇ Destek Programina Başvurular Başladi!
FOSTER SMES PROJESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMINA BAŞVURULAR BAŞLADI!
13 Şubat 2024
Sistem Global Danışmanlık Değerli̇ Konut Vergi̇si̇ Beyannamesi̇ Vermek İçi̇n Son Gün 20 Şubat!
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEK İÇİN SON GÜN 20 ŞUBAT!
15 Şubat 2024
Sistem Global Danışmanlık Foster Smes Projesi̇ Kapsaminda İsti̇hdam Taahhütlü Kobi̇ Destek Programina Başvurular Başladi!
FOSTER SMES PROJESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMINA BAŞVURULAR BAŞLADI!
13 Şubat 2024
Sistem Global Danışmanlık Değerli̇ Konut Vergi̇si̇ Beyannamesi̇ Vermek İçi̇n Son Gün 20 Şubat!
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEK İÇİN SON GÜN 20 ŞUBAT!
15 Şubat 2024

SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV’NİN BEYAN VE ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ

Sistem Global Danışmanlık Sorumlu Sifatiyla Beyan Edi̇len Kdv’ni̇n Beyan Ve Ödeme Tari̇hi̇ Deği̇şti̇

10/2/2024 tarih  ve VUK -164/2024- 2  sayılı  Vergi  Usul  Kanunu  Sirküleri ile  vergi  kesintisi yapmakla  sorumlu  tutulanlar  tarafından  verilmesi  gereken  Katma  Değer  Vergisi Beyannameleri  bakımından  bu  beyannamelerinin  verilme  ve  bu  beyannameler  üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yeniden düzenlenmiştir.

Bu çerçevede 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takip eden ayın 21’inci günü akşamına kadar verilip beyanname verecekleri ayın 23’üncü günü akşamına kadar ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25’inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Buna göre; vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından Ocak 2024 dönemine ilişkin  gerçekleştirilen Katma Değer Vergisi tevkifatlarının 26/2/2024 (25/2/2024 Pazar gününe denk geldiği için) tarihine kadar beyan edilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannameleri  dışında  kalan  Katma  Değer  Vergisi  Beyannamelerinin  verilme  ve  ödeme sürelerine  ilişkin  olarak 22/12/2022  tarihli  ve  VUK-149/2022-12  sayılı  Sirküler ile  yapılan belirleme ise geçerliliğini korumaktadır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…