KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI 2023-2024 YILI BAŞVURULARI BAŞLADI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ödeme Kaydedi̇ci̇ Ci̇hazlarin Kullanimi İle İlgi̇li̇ Düzenleme Yürürlüğe Gi̇rdi̇
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANIMI İLE İLGİLİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
2 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık 2024 Yili Kidem Tazmi̇nati Tavani Belli̇ Oldu!
2024 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU!
8 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık Ödeme Kaydedi̇ci̇ Ci̇hazlarin Kullanimi İle İlgi̇li̇ Düzenleme Yürürlüğe Gi̇rdi̇
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANIMI İLE İLGİLİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
2 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık 2024 Yili Kidem Tazmi̇nati Tavani Belli̇ Oldu!
2024 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU!
8 Ocak 2024

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI 2023-2024 YILI BAŞVURULARI BAŞLADI

Sistem Global Danışmanlık Kirsal Kalkinma Yatirimlarini Destekleme Programi 2023-2024 Yili Başvurulari Başladi

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin 81 ilde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlarına yönelik olarak belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlayacakları hibe başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunanlar bütçe imkanları dahilinde programa alınacak ve hibeye esas proje tutarlarının %50’si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacaktır.

DESTEKLENECEK YATIRIM TÜRLERİ VE FAALİYETLER

EKONOMİK YATIRIMLAR

1.Tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında “küçük” ve “orta” ölçekli işletmeler için;

A) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konularında;

 •  Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik yatırımlar,
 • Bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar,
 •  Hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar,
 • Çelik silo konusuna yönelik yatırımlar (Yeni tesis ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon)
 •  Soğuk hava deposu konusuna yönelik yatırımlar.

B) Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

a. Kapalı ortamda bitkisel üretime yönelik yatırımlar (Yeni tesis ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon)

b. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar (Su kısıtı olan yerler listesinde olan illerde yeni tesis ve kısmen

yapılmış yatırımların tamamlanması desteklenmez.)

c. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

d. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar (Sadece kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya

modernizasyon)

e. Kültür mantarı üretimine yönelik yatırımlar,

f. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar,

g. Kanatlı hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar.

2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

3. Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

    a. Denizlerde yetiştiricilik

    b. İç sularda yetiştiricilik

    c. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yetiştiricilik

4. Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

    a. Hayvansal orijinli gübre

    b. Bitkisel orijinli gübre

KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI

 • Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları,
 • Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,
 • Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,
 • El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar,
 • İpek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
 • Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
 • Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları,
 • Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar.

HİBEYE ESAS PROJE TOPLAM TUTARLARI VE DESTEKLEME ORANI

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

Ekonomik Yatırımlarda; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 14.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması olan başvurularda 12.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 10.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

Ekonomik Altyapı Yatırımlarında; başvurular 100.000 Türk Lirası ile 3.000.000 Türk Lirası arasında başvuru sınıfına göre değişmektedir.

Başvuruların kabul edilmesi halinde hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Yatırımcılar hibeye esas proje tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam tutara ait Katma Değer Vergisi’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

Yatırım Başvuru TürüHibeye Esas Üst LimitHibe Oranı
Yeni Tesis Başvuruları14.000.000 TL% 50
Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanması12.000.000 TL% 50
Kapasite Artırımı ile Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon10.000.000 TL% 50
Ekonomik Altyapı Yatırımları100.000 – 3.000.000 TL% 50
   

UYGUN HARCAMALAR

Program kapsamında aşağıdaki harcama kalemleri %50 hibe desteği verilmektedir.

 • İnşaat işleri alım giderleri
 • Makine ekipman alım giderleri

** Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılacak bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi mevcut veya kurulacak tesisin kapasite/ekspertiz raporunda hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51 ini, en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır.

** İnşaat gideri yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasında hibeye esas proje tutarının %80’inden, kapasite artırımına yönelik yatırımlarda %60’ından, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırımlarda ise %20’sinden fazla olamaz. Çelik silo, soğuk hava deposu, kapalı ortamda bitkisel üretim tesisi, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konularında bu kısıtlara uyulması zorunlu değildir.

PROGRAM KAPSAMINDAKİ İLLER

KKYDP’ da tüm Türkiye’de, yani 81 il bünyesinde başvuru yapılabilmektedir.  

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

Belirtilen nitelikleri taşıyan tüm gerçek ve tüzel kişiler başvuru sahibi olarak program kapsamındaki hibe desteğinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 03.01.2024 tarihinde başlayıp 19.02.2024 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

PROJE TAMAMLANMA SÜRESİ

Projelerin son tamamlanma tarihi, hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…