ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANIMI İLE İLGİLİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ Kanunlari Çerçevesi̇nde 2024 Yili Prati̇k Bi̇lgi̇ler
VERGİ KANUNLARI ÇERÇEVESİNDE 2024 YILI PRATİK BİLGİLER
2 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık Kirsal Kalkinma Yatirimlarini Destekleme Programi 2023-2024 Yili Başvurulari Başladi
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI 2023-2024 YILI BAŞVURULARI BAŞLADI
4 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ Kanunlari Çerçevesi̇nde 2024 Yili Prati̇k Bi̇lgi̇ler
VERGİ KANUNLARI ÇERÇEVESİNDE 2024 YILI PRATİK BİLGİLER
2 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık Kirsal Kalkinma Yatirimlarini Destekleme Programi 2023-2024 Yili Başvurulari Başladi
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI 2023-2024 YILI BAŞVURULARI BAŞLADI
4 Ocak 2024

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANIMI İLE İLGİLİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Sistem Global Danışmanlık Ödeme Kaydedi̇ci̇ Ci̇hazlarin Kullanimi İle İlgi̇li̇ Düzenleme Yürürlüğe Gi̇rdi̇

Eski ödeme kaydedici cihazları bulunan mükelleflere, Resmi Gazete’de yürürlüğe giren tebliğ ile Yeni Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma ve banka vb. kuruluşlar ile üye anlaşması yapma zorunluluğu getirilmiştir.

Kayıtlı ekonominin desteklenmesi, kartla ödeme imkânlarının genişletilmesi ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin kullandıkları eski nesil ödeme kaydedici cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirilmesi amaçlanmış. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30/12/2023 tarih ve 32415 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:557) ile yürürlüğe girmiştir.

Bu doğrultuda Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların, mali hafızalarının dolup dolmadığına bakılmaksızın 1/7/2024 tarihine kadar YN ÖKC’ler ile değiştirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Düzenlemeye ilişkin olarak tebliğde aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

“11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 69 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ, 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) 213 sayılı Kanuna göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde kullandıkları EN ÖKC’lerin, mali hafızalarının dolup dolmadığına bakılmaksızın 1/7/2024 tarihine kadar YN ÖKC’ler ile değiştirilmesi zorunludur. Dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış YN ÖKC’leri kullanmaya başlayabileceklerdir. “

Ayrıca Yeni Nesil ÖKC kullanan mükelleflere 1/7/2024 tarihine kadar banka vb. kuruluşlar ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve banka kartlarına ilişkin aktif bir ödeme uygulamasının kullanılmasına yönelik mecburiyet getirilmiştir. Tebliğin ilgili kısmı aşağıdaki gibidir:

a) EFT-POS özellikli Yeni Nesil ÖKC kullananlardan;

1) Öteden beri EFT-POS özellikli YN ÖKC kullananlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

2) 1/7/2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, cihazın aktivasyon tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

3) Tebliğin yayım tarihi ile 1/7/2024 tarihi arasında EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar. Ancak, EFT-POS özellikli YN ÖKC’nin kullanılmaya başlandığı tarih ile 1/7/2024 tarihi arasında 30 günden az süre bulunması durumunda, 30 gün içerisinde her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmesine başlanması gerekmektedir.

b) Basit/bilgisayar bağlantılı Yeni Nesil ÖKC kullananlardan;

1) Öteden beri basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullananlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve kullanılan her bir YN ÖKC’nin EFT-POS ile bağlantısını yaptıktan sonra banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

2) 1/7/2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, cihazın aktivasyon tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve EFT-POS’ların ÖKC ile bağlantısını yaptıktan sonra banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M2-15.pdf

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…