KOSGEB AR-GE, ÜR-GE İNOVASYON PROGRAMINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb 1707 - Si̇pari̇şe Dayali Ar-Ge Projeleri̇ İçi̇n Kobi̇ Destekleme Çağrisi Açildi!
TÜBİTAK TEYDEB 1707 – SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI AÇILDI!
12 Ekim 2022
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb İşletme Geli̇şti̇rme Programinda Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler!
KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME PROGRAMINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!
26 Ekim 2022
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb 1707 - Si̇pari̇şe Dayali Ar-Ge Projeleri̇ İçi̇n Kobi̇ Destekleme Çağrisi Açildi!
TÜBİTAK TEYDEB 1707 – SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI AÇILDI!
12 Ekim 2022
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb İşletme Geli̇şti̇rme Programinda Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler!
KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME PROGRAMINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!
26 Ekim 2022

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE İNOVASYON PROGRAMINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!

Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Ar-Ge, Ür-Ge İnovasyon Programinda Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler!

Program kapsamında yapılan değişikliklere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz;

Eski (06.10.22 Öncesi)Yeni (06.10.2022 Sonrası)
Desteğe İlişkin HususlarMADDE 5 – (1) Program kapsamında verilecek destek üst limiti 750.000 TL’dir. Sağlanacak desteklerin üst limit ve oranları ekte yer alan Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosunda verilmiştir.MADDE 5 – (1) Program kapsamında verilecek destek üst limiti 1.100.000 TL’dir. Sağlanacak desteklerin üst limit ve oranları ekte yer alan Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosunda verilmiştir.
Desteğe İlişkin Hususlar(11) Yararlanıcı projesini tamamlaması halinde yeni bir proje sunabilir ve yararlanıcının aynı anda bir projesi desteklenir. Ancak; Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında bir projenin başarılı tamamlanması durumunda, mikro işletmeler haricinde küçük işletmeler ve orta büyüklükteki işletmelerin iki yeni projesi aynı anda desteklenebilir.
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım Ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği(3) Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 TL, geri ödemeli 300.000 TL olmak üzere toplam 450.000 TL’dir. Bu destek kapsamındaki makine-teçhizat ve yazılım giderleri, KOSGEB ile protokol imzalayan finansal kiralama kuruluşundan finansal kiralama yöntemi ile de temin edilebilir. Bu destek kapsamında makine-teçhizat ve yazılımın finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesi durumunda; makine-teçhizat ve yazılımın geri ödemesiz ve geri ödemeli destek üst limiti dikkate alınmaz. Program kapsamında makine-teçhizat yazılım için verilecek desteklerin toplam üst limiti 450.000 TL’yi geçemez. Çağrı esaslı başvurular kapsamında ise proje teklif çağrısında makine-teçhizat ve yazılım için belirtilen toplam destek
üst limitlerini geçemez.
(3) Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 200.000 TL, geri ödemeli 300.000 TL olmak üzere toplam 500.000 TL’dir. Bu destek kapsamındaki makine-teçhizat ve yazılım giderleri, KOSGEB ile protokol imzalayan finansal kiralama kuruluşundan finansal kiralama yöntemi ile de temin edilebilir. Bu destek kapsamında makine-teçhizat ve yazılımın finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesi durumunda; makine-teçhizat ve yazılımın geri ödemesiz ve geri ödemeli destek üst limiti dikkate alınmaz. Program kapsamında makine-teçhizat yazılım için verilecek desteklerin toplam üst limiti 500.000 TL’yi geçemez. Çağrı esaslı başvurular kapsamında ise proje teklif çağrısında makine-teçhizat ve yazılım için belirtilen toplam destek üst limitlerini geçemez.
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım Ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği(4) Bu desteğe ait giderlerin Finansal Kiralama yöntemi ile temin edilmesi durumunda a) Geri ödemesiz olarak desteklenmesi kurul tarafından uygun bulunan makine-teçhizat ve yazılım giderleri için, destek oranı üzerinden hesaplanan destek tutarı, finansal kiralama sözleşmesinde yer alan peşinat bedelini aşmamak üzere finansal kiralama kuruluşuna peşinat bedeli karşılığında geri ödemesiz destek olarak ödenir. Peşinat karşılığı ödenecek toplam destek tutarı geri ödemesiz destek üst limitini geçemez. b) Geri ödemeli olarak desteklenmesi kurul tarafından uygun bulunan makine-teçhizat ve yazılım giderleri için; destek oranı üzerinden hesaplanan destek tutarı, finansal kiralama protokolündeki faiz/kar payı oranı ve tutarı uygulanarak hesaplanan tutar, faiz / kar payı bedeli karşılığında geri ödemesiz destek olarak finansal kiralama kuruluşuna ödenir. Faiz/kar payı karşılığı ödenecek toplam destek tutarı geri ödemeli destek üst limitini geçemez.”(4) Bu desteğe ait giderlerin Finansal Kiralama yöntemi ile temin edilmesi durumunda
a) Geri ödemesiz olarak desteklenmesi komite/kurul tarafından uygun bulunan
makine-teçhizat ve yazılım giderleri için, destek oranı üzerinden hesaplanan destek tutarı, finansal kiralama sözleşmesinde yer alan peşinat bedelini aşmamak üzere finansal
kiralama kuruluşuna peşinat bedeli karşılığında geri ödemesiz destek olarak ödenir.
Peşinat karşılığı ödenecek toplam destek tutarı geri ödemesiz destek üst limitini geçemez.
b) Geri ödemeli olarak desteklenmesi komite/kurul tarafından uygun bulunan
makine-teçhizat ve yazılım giderleri için; destek oranı üzerinden hesaplanan destek tutarı, finansal kiralama protokolündeki faiz/kar payı oranı ve tutarı uygulanarak hesaplanan tutar, faiz / kar payı bedeli karşılığında geri ödemesiz destek olarak finansal kiralama kuruluşuna ödenir. Faiz/kar payı karşılığı ödenecek toplam destek tutarı geri ödemeli destek üst limitini geçemez.
Nitelikli Personel Giderleri Desteği6) Bu desteğin üst limiti, geri ödemesiz olarak 200.000 TL’dir.(6) Bu desteğin üst limiti, geri ödemesiz olarak 300.000 TL’dir.
Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği(4) Bu desteğin üst limiti 100.000 TL’dir.(4) Bu desteğin üst limiti, geri ödemesiz olarak 100.000 TL’dir.
Test-Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği(3) Bu desteğin üst limiti 100.000 TL’dir.(3) Bu desteğin üst limiti, geri ödemesiz olarak 100.000 TL’dir.
Diğer Giderler DesteğiMADDE 11 – (1) Yararlanıcıya projesi kapsamında; proje danışmanlık, eğitim, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik iş birliği ziyareti ve işletme kuruluş giderleri için toplam üst limiti 50.000 TL olmak üzere geri ödemesiz destek sağlanır.MADDE 11 – (1) Yararlanıcıya projesi kapsamında; proje danışmanlık, eğitim, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik iş birliği ziyareti ve işletme kuruluş giderleri için toplam üst limiti 100.000 TL olmak üzere geri ödemesiz destek sağlanır.
Diğer Giderler DesteğiProje Danışmanlık Desteği: Bu desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.Proje Danışmanlık Desteği: Bu desteğin üst limiti 25.000 TL’dir.
Diğer Giderler DesteğiEğitim Desteği: Bu desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.Eğitim Desteği: Bu desteğin üst limiti 25.000 TL’dir.
Diğer Giderler DesteğiProje Tanıtım Desteği: Bu desteğin üst limiti 10.000 TL’dir.Proje Tanıtım Desteği: Bu desteğin üst limiti 15.000 TL’dir.
Diğer Giderler DesteğiYurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İş birliği
Ziyareti Desteği:  Her bir yurtiçi ziyaret için destek üst limiti 5.000 TL ve her bir yurt dışı ziyareti için destek üst limiti 10.000 TL olmak üzere bu desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.
Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İş birliği Ziyareti Desteği:  Her bir yurtiçi ziyaret için destek üst limiti 5.000 TL ve her bir yurt dışı ziyareti için destek üst limiti 15.000 TL olmak üzere bu desteğin üst limiti 25.000 TL’dir.
Proje Teklif Çağrısının Tasarımı ve Onaylanması20/05.2022 tarih ve 83496 sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra: “MADDE 30 – (3) Proje Teklif Çağrılarında
yararlanıcılar için 45 günden az olmayacak şekilde başvuru süresi tanımlanır.”
Genel Hükümler13/06/2022 tarih ve 95411 sayılı Başkanlık Olur’u ile fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra: “MADDE 33 – (3) Yararlanıcının aynı anda
sadece bir Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon projesi desteklenir. Yararlanıcının projesini tamamlaması halinde yeni bir proje sunabilir.”
Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek ProgramıGEÇİCİ MADDE 2 – Bu maddenin eklenmesine ilişkin Başkanlık Makam Oluruna müteakip yürürlük tarihi olan 06.10.2022 tarihinden önce Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon projesi başvurusunu en az bir kez onaylamış başvuru sahiplerinin Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programına ilişkin tüm iş ve işlemleri, 06.10.2022 tarihinden önceki yürürlükte olan uygulama esasları ve eki formlar çerçevesinde yürütülür. Ancak, bu başvuru sahiplerinden proje başvurusu kurul değerlendirme süreci başlatılmamış olanlar talepleri halinde bu uygulama esasları kapsamında başvurularını yenileyebilirler. (2021/01, 2021/02 ve 2022/01 No’lu Proje teklif çağrısı başvuruları hariç) 125.
EKLERAr-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Teknoloji Alanları Tablosu.
EKLERAr-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Komite Toplantı Gündemi Formu.

Detaylı bilgi için tıklayın>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…