KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME PROGRAMINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Ar-Ge, Ür-Ge İnovasyon Programinda Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler!
KOSGEB AR-GE, ÜR-GE İNOVASYON PROGRAMINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!
17 Ekim 2022
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Ar-Ge, Ür-Ge Ve İnovasyon Destek Programi Savunma Ve Elektri̇kli̇/Hi̇bri̇t Otomoti̇v Sanayi̇ İhti̇yaçlarinin Mi̇lli̇leşti̇ri̇lmesi̇ Çağrisi Açildi!
KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI SAVUNMA VE ELEKTRİKLİ/HİBRİT OTOMOTİV SANAYİ İHTİYAÇLARININ MİLLİLEŞTİRİLMESİ ÇAĞRISI AÇILDI!
26 Ekim 2022
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Ar-Ge, Ür-Ge İnovasyon Programinda Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler!
KOSGEB AR-GE, ÜR-GE İNOVASYON PROGRAMINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!
17 Ekim 2022
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Ar-Ge, Ür-Ge Ve İnovasyon Destek Programi Savunma Ve Elektri̇kli̇/Hi̇bri̇t Otomoti̇v Sanayi̇ İhti̇yaçlarinin Mi̇lli̇leşti̇ri̇lmesi̇ Çağrisi Açildi!
KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI SAVUNMA VE ELEKTRİKLİ/HİBRİT OTOMOTİV SANAYİ İHTİYAÇLARININ MİLLİLEŞTİRİLMESİ ÇAĞRISI AÇILDI!
26 Ekim 2022

KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME PROGRAMINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!

Sistem Global Danışmanlık Kosgeb İşletme Geli̇şti̇rme Programinda Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler!

Program kapsamında yapılan değişikliklere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz;

Eski (19.10.2022 Öncesi)Yeni (19.10.2022 Sonrası)
Yurt İçi Fuar Desteğia) Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 250 (iki yüz elli) TLa) Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarları, Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 600 (altı yüz) TL
b) Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 150 (yüz elli) TL
c) IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda m² başına 1.000 (bin) TL
ç) IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı hariç konusu savunma, havacılık veya uzay olan fuarlar için m² başına 500 (beş yüz) TL olarak uygulanırç) Konusu savunma, havacılık veya uzay olan fuarlar için m² başına 1.200 (bin iki yüz) TL olarak uygulanır
(9) Destek programı süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir(9) Destek programı süresince desteğin üst limiti 100.000 (yüz bin) TL’dir
(10) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan fuarlardan yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarları, İzmir Enternasyonal Fuarı ve IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı destek kapsamına alınabilir. Ayrıca TOBB tarafından yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takviminde yıl içinde gerçekleşen ekleme ve değişiklikler de destek kapsamına dahil edilebilir(10) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan fuarlardan yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarları, İzmir Enternasyonal Fuarı destek kapsamına alınabilir. Ayrıca TOBB tarafından yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takviminde yıl içinde gerçekleşen ekleme ve değişiklikler de destek kapsamına dahil edilebilir
(11) Gerçekleştirilen fuarlara ilişkin; fuarın adı, tarihi, organizatör kuruluş adı, kullandırılan toplam net stant alanı, fuarın kaçıncı kez düzenlendiği gibi bilgilerin TOBB tarafından, ilgili Başkanlık birimine gönderilmesine müteakip ilgili Başkanlık birimi Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç Raporunun girilebilmesi için KBS üzerinden onay verir. Fuar organizatör kuruluşu tarafından KBS üzerinden Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç Raporu düzenlenir(11) Gerçekleştirilen fuarlara ilişkin; fuarın adı, tarihi, organizatör kuruluş adı, kullandırılan toplam net stant alanı, fuarın kaçıncı kez düzenlendiği gibi bilgilerin TOBB tarafından, ilgili Başkanlık birimine gönderilmesine müteakip ilgili Başkanlık birimi Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç Raporunun girilebilmesi için KBS üzerinden fuara ilişkin bilgileri girerek fuar ekleme veya değişiklik işlemini gerçekleştirir. Fuar organizatör kuruluşu tarafından KBS üzerinden Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç Raporu düzenlenir
(13) İlgili Başkanlık birimi, fuar organizatör kuruluşu tarafından KBS üzerinden gönderilen Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç Raporunu Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç Raporu Değerlendirme Formu ile değerlendirmeye alır. Değerlendirme sonucu uygun görülen fuarlar www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanır(13) İlgili Başkanlık birimi, fuar organizatör kuruluşu tarafından KBS üzerinden gönderilen Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç Raporunu Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç Raporu Değerlendirme Formu ile değerlendirmeye alır. Değerlendirme sonucu uygun görülen fuarlar için KBS üzerinden onay verilir ve fuar bilgileri www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanır
 
(17) Bir fuarda organizatör tarafından fuarın gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. İlk defa düzenlenecek olan fuarlarda ise fuarların gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının 2.500 (iki bin beş yüz) m²’yi geçmeyecek şekilde azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB ve TİM tarafından ev sahipliği yapılan fuarlar ile IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ve konusu savunma, havacılık veya uzay olan fuarlara münhasıran ilk defa düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın fuarların gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir
(17) Bir fuarda organizatör tarafından fuarın gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. İlk defa düzenlenecek olan fuarlarda ise fuarların gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının 2.500 (iki bin beş yüz) m²’yi geçmeyecek şekilde azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB ve TİM tarafından ev sahipliği yapılan fuarlar ile konusu savunma, havacılık veya uzay olan fuarlara münhasıran ilk defa düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın fuarların gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği(8) Destek programı süresince desteğin üst limiti 60.000 (altmış bin) TL’dir(8) Destek programı süresince desteğin üst limiti 90.000 (doksan bin) TL’dir
Tasarım Desteği(5) Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 2.000 (iki bin) TL’dir. Ancak ürün tasarımının Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir(5) Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 3.000 (üç bin) TL’dir. Ancak ürün tasarımının Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 15.000 (on beş bin) TL’dir
6) Destek programı süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir(6) Destek programı süresince desteğin üst limiti 75.000 (yetmiş beş bin) TL’dir
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği(3) TÜRKPATENT’ten alınan/alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beş bin) TL olup, patent ve marka vekili giderleri de bu destek üst limitleri dahilindedir3) TÜRKPATENT’ten alınan/alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL olup, patent ve marka vekili giderleri de bu destek üst limitleri dahilindedir
(4) TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınan/alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir(4) TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınan/alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir
(7) Destek programı süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir(7) Destek programı süresince desteğin üst limiti 100.000 (yüz bin) TL’dir
Belgelendirme Desteği(6) Uygulama Birimi tarafından hizmet sağlayıcı için gerekli sorgulamalar TÜRKAK’ın ve HAK’ın web sayfasından yapılır(4) Uygulama Birimi tarafından hizmet sağlayıcı için gerekli sorgulamalar TÜRKAK’ın ve HAK’ın web sayfasından yapılır.
7) Belge ve fatura tarihlerinin program süresi içerisinde olması kaydıyla; ilgili kurum/kuruluşa yapılan belge başvurusunun tarihine bakılmaz(5) Belge ve fatura tarihlerinin program süresi içerisinde olması kaydıyla; ilgili kurum/kuruluşa yapılan belge başvurusunun tarihine bakılmaz
(4) ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15288 ve ISO/IEC 17025 kapsamlarındaki belgeler ile OIC/SMIIC Helal Standartları kapsamında Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınacak belgeler için destek üst limiti 10.000 (on bin) TL, bunların dışında kalan belgeler için ise destek üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL’dir(6) ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15288 ve ISO/IEC 17025 kapsamlarındaki belgeler ile OIC/SMIIC Helal Standartları kapsamında Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için destek üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL, bunların dışında kalan her bir belge için ise destek üst limiti 5.000 (beş bin) TL’dir
(5) CE Uygunluk İşareti Belgesi için modül ayırımı gözetmeden Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda (Tablo 3) belirtilen teknoloji düzeyi orta-yüksek teknoloji olan işletmeler için destek üst limiti 25.000 (yirmi beş bin) TL, belirtilen teknoloji düzeyi yüksek teknoloji olan işletmeler için destek üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir(7) CE Uygunluk İşareti Belgesi için modül ayırımı gözetmeden Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda (Tablo 3) belirtilen, teknoloji düzeyi orta-yüksek teknoloji olan işletmelerin alacakları belgeler için destek üst limiti 50.000 (elli bin) TL, teknoloji düzeyi yüksek teknoloji olan işletmelerin alacakları belgeler için destek üst limiti 100.000 (yüz bin) TL’dir
(8) Destek programı süresince yurtdışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL olup, diğer belgeler için desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir(8) Destek programı süresince desteğin üst limiti 200.000 (iki yüz bin) TL, yurtdışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL’dir. Ancak işletmenin fatura tarihindeki onaylı bilançosunda yer alan Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabında bir önceki yıla göre artış yaşanması durumunda desteğin üst limiti 300.000 (üç yüz bin) TL’dir
Test Ve Analiz Desteği(6) Destek programı süresince desteğin üst limiti 100.000 (yüz bin) TL’dir(6) Destek programı süresince desteğin üst limiti 200.000 (iki yüz bin) TL’dir. Ancak İşletmenin fatura tarihindeki onaylı bilançosunda yer alan Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabında bir önceki yıla göre artış yaşanması durumunda desteğin üst limiti 300.000 (üç yüz bin) TL’dir
Model Fabrika Desteği(3) Destek programı süresince desteğin üst limiti 70.000 (yetmiş bin) TL’dir(3) Destek programı süresince desteğin üst limiti 100.000 (yüz bin) TL’dir

Detaylı bilgi için tıklayın>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…