KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ GÜNCELLENDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ni̇san 2024 Geli̇şmeler
NİSAN 2024 GELİŞMELER
10 Mayıs 2024
Sistem Global Danışmanlık Kota Gözetim Belgesi, Tarife Kontenjanı Ve İthal Lisansı Nedir?
Kota Gözetim Belgesi, Tarife Kontenjanı ve İthal Lisansı Nedir?
14 Mayıs 2024
Sistem Global Danışmanlık Ni̇san 2024 Geli̇şmeler
NİSAN 2024 GELİŞMELER
10 Mayıs 2024
Sistem Global Danışmanlık Kota Gözetim Belgesi, Tarife Kontenjanı Ve İthal Lisansı Nedir?
Kota Gözetim Belgesi, Tarife Kontenjanı ve İthal Lisansı Nedir?
14 Mayıs 2024

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ GÜNCELLENDİ!

Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Destekleri̇ Güncellendi̇!

KOSGEB, Girişimcilik Destekleri’ni günümüz şartlarına göre tekrar güncelledi. Desteğin üst limitini 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkardı.

Destek programı İş Kurma Desteği ve İş Geliştirme Desteği olmak üzere iki ana başlıktan oluşuyor:

1.İş Kurma Desteği

  İş Kurma Desteği kapsamında girişimcilere yüzde 100 destek oranı ile geri ödemesiz olarak kuruluş ve personel desteği sağlanıyor. Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10 bin TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 20 bin TL tutarında kuruluş desteği veriliyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10 bin TL daha ilave ediliyor.

  Ayrıca destek kapsamında personel giderlerine de işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla 3 yıl boyunca çalışanı olduğu her yıl için 1 aylık brüt asgari ücretin iş verene toplam maliyeti tutarı kadar destek sağlanıyor.

  2.İş Geliştirme Desteği

  İş Geliştirme Desteği kapsamında ise girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli olarak destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ilave ediliyor.

  Destek unsurları aşağıdaki gibidir;

  İŞ KURMA DESTEĞİ
  DESTEK UNSURUDESTEK TUTARIDESTEK
  ORANI
  DESTEK
  SÜRESİ
  Kuruluş Desteği (*)Gerçek kişi işletme 10.000 TL100%
  (Geri Ödemesiz)
  36 Ay
  Sermaye şirketi işletme 20.000 TL
  Personel Giderleri Desteğiİşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla iş kurma desteği başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci dönem, 2 nci yıl ikinci dönem ve 3 üncü yıl üçüncü dönem olmak üzere; işletmede çalışan personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı 360 ve üzeri olduğu her bir dönem için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar destek sağlanır.
  (*) Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10.000.-TL ilave edilir.
  .
  İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ
  DESTEK UNSURUDESTEK TUTARIDESTEK
  ORANI
  PROJE
  SÜRESİ
  Personel Giderleri Desteği1.500.000 TL(*)%80
  (Geri Ödemeli)
  36 Ay
  Makine-Teçhizat ve Kalıp Giderleri Desteği
  Yazılım Giderleri Desteği
  Hizmet Alımı Giderleri Desteği (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri)
  (*) Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150.000.-TL ilave edilir.
  .

  Kaynak: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/9133/girisimcilik-destekleri-guncellendi

  Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

  Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…