NİSAN 2024 GELİŞMELER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Geli̇r Vergi̇si̇ Kanunu'Nda Bazi Stopaj Oranlarinda Deği̇şi̇kli̇ğe Gi̇di̇ldi̇!
GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA BAZI STOPAJ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ!
2 Mayıs 2024
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Destekleri̇ Güncellendi̇!
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ GÜNCELLENDİ!
13 Mayıs 2024
Sistem Global Danışmanlık Geli̇r Vergi̇si̇ Kanunu'Nda Bazi Stopaj Oranlarinda Deği̇şi̇kli̇ğe Gi̇di̇ldi̇!
GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA BAZI STOPAJ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ!
2 Mayıs 2024
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Destekleri̇ Güncellendi̇!
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ GÜNCELLENDİ!
13 Mayıs 2024

NİSAN 2024 GELİŞMELER

Sistem Global Danışmanlık Ni̇san 2024 Geli̇şmeler
VERGİ REGÜLASYON & DANIŞMANLIK 📝
2024 BİRİNCİ DÖNEMDE ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMAYACAK!
30.04.2024 tarihinde yayımlanan 560 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğ kapsamında 2024 hesap dönemi birinci geçici vergi döneminde 213 sayılı kanunun mükerrer 298’inci maddesine göre enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>

YEME İÇME HİZMETLERİNDE KDV ORANLARINDA SUİSTİMAL VE BELİRSİZLİKLERİ ORTADAN KALDIRAN TEBLİĞ YAYIMLANDI!
Bilindiği üzere 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mevcut %18 uygulanan KDV oranları %20’ye, %8 KDV’ye tabi teslim ve hizmetlerin KDV oranı %10’a, yükseltilmişti. 51 No’lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nin 1 No’lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yiyecek içecek hizmetlerinde getirmiş olduğu tüm değişiklikleri sizler İçin özetledik.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>

YILLIK İŞLETME CETVELİNİ VERMEK İÇİN SON GÜN 30 NİSAN!
Sanayi sicil belgesi olan firmalar, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. maddesi gereği bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvelleri’ni her yılın ilk dört ayı içerisinde, bildirim mecburiyetleri bulunmaktadır.

Kanunun 2. ,4. ve 5. maddesinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmeyen sanayi işletmeleri hakkında kanunun 9. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.
Yıllık İşletme Cetvelleri, e-devlet web sayfasında bulunan “Sanayi Sicil İşlemleri” uygulaması kullanılarak elektronik ortamda giriş yapılacaktır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ 🔍
KOBİ’LERE 20 MİLYONLUK FİNANSMANA ERİŞİM İMKANI!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “KOBİ Dijital Dönüşüm Tanıtım Programı” lansmanında, Dijital Dönüşüm ve Olgunluk Değerlendirme Analizi gerçekleştirerek; dijital dönüşüm ihtiyaçlarını tespit eden ve yol haritasını oluşturan KOBİ’lerin dijital dönüşüm projelerine 20 milyon lira üst limitli olmak üzere 36 ay vadeli finansman sağlanacağını belirtti.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
BİZDEN HABERLER 📣
ONLINE EĞİTİMLER MAYIS AYI TAKVİMİ
Mayıs ayında Online Eğitimlerimizden görmek isteyeceğiniz pek çok eğitim başlığı ile karşınızdayız!
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>