TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI İLE MOBİLİTE ALANINDA 31 PROJEYE DESTEK - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İhracat Yapan Kurumlar İle Üreti̇m Faali̇yeti̇yle İşti̇gal Eden Kurumlarda Kurumlar Vergi̇si̇ Oraninin 1 Puan İndi̇ri̇mli̇ Uygulamasina Yöneli̇k Tebli̇ğ Yayimlandi
İHRACAT YAPAN KURUMLAR İLE ÜRETİM FAALİYETİYLE İŞTİGAL EDEN KURUMLARDA KURUMLAR VERGİSİ ORANININ 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULAMASINA YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANDI
16 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık Aracinizda Değer Kaybi Olduğunda Bunu Nasil Tazmi̇n Edebi̇li̇ri̇z?
ARACINIZDA DEĞER KAYBI OLDUĞUNDA BUNU NASIL TAZMİN EDEBİLİRİZ?
16 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık İhracat Yapan Kurumlar İle Üreti̇m Faali̇yeti̇yle İşti̇gal Eden Kurumlarda Kurumlar Vergi̇si̇ Oraninin 1 Puan İndi̇ri̇mli̇ Uygulamasina Yöneli̇k Tebli̇ğ Yayimlandi
İHRACAT YAPAN KURUMLAR İLE ÜRETİM FAALİYETİYLE İŞTİGAL EDEN KURUMLARDA KURUMLAR VERGİSİ ORANININ 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULAMASINA YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANDI
16 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık Aracinizda Değer Kaybi Olduğunda Bunu Nasil Tazmi̇n Edebi̇li̇ri̇z?
ARACINIZDA DEĞER KAYBI OLDUĞUNDA BUNU NASIL TAZMİN EDEBİLİRİZ?
16 Mayıs 2022

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI İLE MOBİLİTE ALANINDA 31 PROJEYE DESTEK

Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Odakli Sanayi̇ Hamlesi̇ Programi İle Mobi̇li̇te Alaninda 31 Projeye Destek

Türkiye’nin teknoloji düzeyi yüksek alanlarda cari açık verdiği ürünleri yerlileştirme hedefiyle yola çıkan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda 2021 yılında açılan ilk çağrı olan Mobilite Çağrısı’nda değerlendirme süreci tamamlandı. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile 11. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda hazırlanan Mobilite Çağrısı’nda değerlendirme sürecinin ardından 102 proje için karar verildi.

Bağımsız değerlendirme firmalarının yerinde ziyareti, komisyon ve komite incelemeleri sonrasında Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamaları içeren 31 projenin toplam büyüklüğü 3,6 milyar lira düzeyinde oluştu.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…