İHRACAT YAPAN KURUMLAR İLE ÜRETİM FAALİYETİYLE İŞTİGAL EDEN KURUMLARDA KURUMLAR VERGİSİ ORANININ 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULAMASINA YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Karar
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
13 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Odakli Sanayi̇ Hamlesi̇ Programi İle Mobi̇li̇te Alaninda 31 Projeye Destek
TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI İLE MOBİLİTE ALANINDA 31 PROJEYE DESTEK
16 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Karar
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
13 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Odakli Sanayi̇ Hamlesi̇ Programi İle Mobi̇li̇te Alaninda 31 Projeye Destek
TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI İLE MOBİLİTE ALANINDA 31 PROJEYE DESTEK
16 Mayıs 2022

İHRACAT YAPAN KURUMLAR İLE ÜRETİM FAALİYETİYLE İŞTİGAL EDEN KURUMLARDA KURUMLAR VERGİSİ ORANININ 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULAMASINA YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sistem Global Danışmanlık İhracat Yapan Kurumlar İle Üreti̇m Faali̇yeti̇yle İşti̇gal Eden Kurumlarda Kurumlar Vergi̇si̇ Oraninin 1 Puan İndi̇ri̇mli̇ Uygulamasina Yöneli̇k Tebli̇ğ Yayimlandi

19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32’nci maddesine yapılan ihracattan elde edilen kazançlar ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların üretim faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerine uygulanacak 1 puanlık kurumlar vergisi indirimine yönelik tebliğ Resmi Gazete yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ kapsamında detayları belirlenen indirim, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükellefler için 01/01/2022 tarihinden itibaren, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler ise 2022 yılı takvim yılı başlangıcından itibaren başlayan hesap dönemleri için uygulayabileceklerdir.

Tebliğe göre;

  • Sanayi sicil belgesini haiz olan ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar, üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranını 1 puan indirimli uygulayabileceklerdir. Birden fazla konuda üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretimden elde ettikleri kazancın tespitinde, üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar (varsa üretimden doğan zararlarla) bir bütün olarak değerlendirilecektir.
  • Sanayi sicil belgesini haiz olan ve münhasıran bu belge kapsamında yazılım, bilişim ve benzeri hususlarda gerçekleştirilen üretim faaliyeti sonucu elde edilen kazançlara da kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanabilecektir.
  • İhracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanabilmesi için ihracat faaliyetiyle iştigal etmeleri yeterli olacaktır.
  • Hem fiili üretim faaliyetinde bulunan hem de ihracat faaliyeti olan mükelleflerde ise, fiili üretimini gerçekleştirdikleri ürünleri ihraç etmeleri durumunda sadece üretim faaliyetinden doğan gelir kapsamında tek seferlik indirim uygulanacak olup, aynı gelir için ihracattan kaynaklı 1 puanlık indirim uygulamayacaktır. Üretime konu etmedikleri diğer mallar ile hizmet ihraçlarını ayrıştırarak ihracat için 1 puanlık indirime tabi tutabileceklerdir.

İndirimli oran uygulanacak matrahın tespitinde;

Sistem Global Danışmanlık İhracat Yapan Kurumlar İle Üreti̇m Faali̇yeti̇yle İşti̇gal Eden Kurumlarda Kurumlar Vergi̇si̇ Oraninin 1 Puan İndi̇ri̇mli̇ Uygulamasina Yöneli̇k Tebli̇ğ Yayimlandi
İhracat Yapan Kurumlar İle Üreti̇m Faali̇yeti̇yle İşti̇gal Eden Kurumlarda Kurumlar Vergi̇si̇ Oraninin 1 Puan İndi̇ri̇mli̇ Uygulamasina Yöneli̇k Tebli̇ğ Yayimlandi 8

Fiili üretime konu edilmiş ihracat gelirleri, indirimli oran uygulanacak matrahın tespitinde fiili üretimden elde edilen gelir içine dahil edilecektir. Fakat bu gelir ayrıca ihracattan elde edilen gelir kapsamında matraha dahil edilmeyecektir.

Mükelleflerin üretim faaliyetinden elde ettiği kazancın ticari bilanço karından fazla olması halinde safi kurum kazancını aşmamak kaydıyla üretim faaliyetinden elde edilen kazancın tamamına 1 puan indirim uygulanabilecektir.

Üretim ve ihracattan elde edilen toplam kazancın ticari bilanço karından fazla olması halinde, bu Kanunun 32’nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları kapsamında 1 puan indirim uygulanacak matrah, üretim ve ihracat faaliyetinden elde edilen toplam kazancın ayrı ayrı üretim ve ihracattan elde edilen kazanca oranına göre tespit edilecektir. Her halükârda üretim ve ihracattan elde edilen kazanç, safi kurum kazancını aşamayacaktır. Aynı durum ticari bilanço karının sıfır olmasına rağmen kurumlar vergisi matrahının oluştuğu durumlar için de geçerli olacaktır.

  • Üretim veya ihracat faaliyetinden elde edilen kazancın indirim veya istisnaya konu edilmesi halinde, istisnaya konu tutarın indirimli oran uygulanacak matrahın tespitinde dikkate alınmaması gerekmektedir.
  • Yatırım teşvik belgesi kapsamından indirimli kurumlar vergisinden yararlanmakta olan mükelleflerin, hem yatırım teşvik belgelerindeki vergi indirim oranına göre indirimli kurumlar vergisinden hem de tebliğ kapsamında 1 puanlık indirimden yararlanmaları mümkündür. Bu durumda, öncelikle matraha 1 puanlık indirim uygulanacak sonrasında ise tespit edilen indirimli bu orana yatırım teşvik belgesi kapsamındaki vergi indirimi oranının uygulanması gerekecektir.
  • İhracat faaliyeti gerekse üretim faaliyeti kapsamında doğan alacaklara isabet eden kur farkı, faiz ve benzeri gelirler 1 puan indirim uygulanacak kurum kazancı kapsamında değerlendirilirken, bu faaliyetler kapsamındaki alacakların tahsilinden sonra oluşan kur farkı, faiz ve benzeri gelirlerin ise söz konusu indirimden yararlanamayacaktır.

Genel çerçevede tebliğ kapsamı incelendiğinde, gelir tablosu hesaplarının fiili üretime konu gelirler, ihracata konu gelirler (üretim-üretim dışı) ve diğer faaliyetlerden olan gelirler olarak ayrıştırılması gerecektir. Aynı şekilde maliyet ve gider unsurlarının da ayrıştırılması, ayrıştırılamıyorsa faaliyetler ile indirim kapsamında olmayan faaliyetler arasında uygun bir dağıtım anahtarı tespit edilerek dağıtıma konu edilmesi gerekmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…