TEYDEB TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERİN, DESTEK SÜRECİ TAMAMLANDIKTAN SONRASI İÇİN TİCARİLEŞME İZLEME SÜRECİ OLUŞTURULDU - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yeme Ve İçme Hi̇zmetleri̇ İçi̇n Uygulanan Kdv İndi̇ri̇mi̇ Sona Erdi̇
YEME VE İÇME HİZMETLERİ İÇİN UYGULANAN KDV İNDİRİMİ SONA ERDİ
5 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık Kesi̇nti̇ Yoluyla Ödenen Vergi̇lerin Mahsuben Veya Nakden İadesi̇ne İli̇şki̇n 252 Seri̇ No.lu Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇kler Yapilmiştir
KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERIN MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADESİNE İLİŞKİN 252 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR
11 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık Yeme Ve İçme Hi̇zmetleri̇ İçi̇n Uygulanan Kdv İndi̇ri̇mi̇ Sona Erdi̇
YEME VE İÇME HİZMETLERİ İÇİN UYGULANAN KDV İNDİRİMİ SONA ERDİ
5 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık Kesi̇nti̇ Yoluyla Ödenen Vergi̇lerin Mahsuben Veya Nakden İadesi̇ne İli̇şki̇n 252 Seri̇ No.lu Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇kler Yapilmiştir
KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERIN MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADESİNE İLİŞKİN 252 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR
11 Ekim 2021

TEYDEB TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERİN, DESTEK SÜRECİ TAMAMLANDIKTAN SONRASI İÇİN TİCARİLEŞME İZLEME SÜRECİ OLUŞTURULDU

Sistem Global Danışmanlık Teydeb Tarafindan Desteklenen Projeleri̇n, Destek Süreci̇ Tamamlandiktan Sonrasi İçi̇n Ti̇cari̇leşme İzleme Süreci̇ Oluşturuldu

TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarının mevzuatında yapılan değişiklikle, projelerin destek süreci tamamlandıktan sonrası için Ticarileşme İzleme Süreci oluşturulmuştur.

Desteklenen projelerin ticarileşme başarı durumu daha sonraki proje başvurularının değerlendirilme sürecinde ek puan olarak kullanılacaktır. 

Ticarileşme izleme süreci eklenen programlar aşağıdaki gibidir:

• 1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
• 1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
• 1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
• 1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
• 1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)
• Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesine dayalı çağrılar (Örneğin; SAYEM, SİPARİŞ AR-GE)

Daha detaylı bilgi için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…