TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİNDE 2023 YILI DESTEK ÜST LİMİTLERİ ARTIRILDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye 2022 Yili İhracat Değerlendi̇rmesi̇ Ve 2023 Planlamasi
TÜRKİYE 2022 YILI İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ ve 2023 PLANLAMASI
30 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık Ocak 2023 Geli̇şmeler
OCAK 2023 GELİŞMELER
3 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye 2022 Yili İhracat Değerlendi̇rmesi̇ Ve 2023 Planlamasi
TÜRKİYE 2022 YILI İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ ve 2023 PLANLAMASI
30 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık Ocak 2023 Geli̇şmeler
OCAK 2023 GELİŞMELER
3 Şubat 2023

TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİNDE 2023 YILI DESTEK ÜST LİMİTLERİ ARTIRILDI!

Sistem Global Danışmanlık Ti̇caret Bakanliği Destekleri̇nde 2023 Yili Destek Üst Li̇mi̇tleri̇ Artirildi!

Ticaret Bakanlığının ihracata yönelik sağlamış olduğu desteklerden Bilişim Sektörüne ve Hizmet İhracatına Yönelik Tanımlanmış Sektörlerde 2023 destek üst limitleri  (TÜFE + Yİ-ÜFE) / 2 oranında hesaplanmış olup bu desteklerde %100,39, Mal İhracatı ile E- İhracat Sektörüne yönelik desteklerde ise %80,99 kapsamında artırımlı olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

İlgili kanunlara ilişkin üst limitler aşağıdaki gibidir;

1.) 5447 SAYILI (BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK) KARAR DESTEK ÜST LİMİTLERİ

TÜRKİYE BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASILAŞMASI VE E-TURQUALITY (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI

DESTEK KALEMİDESTEK ÜST LİMİTİ (₺)YARARLANICI
Tekno- Hızlandırıcı İhracat Projeleri9.618.720 TL / ProjeSerbest Bölge/İhtisas Serbest Bölge/Üniversite/Teknoloji Merkezleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri öncülüğünde şirketler
Yurt Dışı Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil ve Korunma Desteği1.202.340 TL/YılŞirketler
Rapor ve Veri Analizi Desteği1.202.340 TL/YılŞirketler
Belgelendirme/Sertifika Desteği1.202.340 TL/Yılİşbirliği Kuruluşları
Yurt Dışı Proje Bazlı İnsan Kaynağı Arama Desteği601.170 TL/YılŞirketler
E-Ticaret Site ve Platformlara Bireysel Üyelik Desteği96.187 TL / PlatformŞirketler
Uluslararası Kuruluşlara Bireysel Üyelik Desteği96.187 TL / PlatformŞirketler ve İşbirliği Kuruluşları
Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun Geliştirme Desteği601.170 TL/Personel (maks. 5 adet)/YılŞirketler
Kiralama Desteği (Donanım, Test Merkezi)1.202.340 TL/YılŞirketler
Kiralama Desteği (Yazılım Lisansı)1.202.340 TL/YılŞirketler
Pazara Giriş Desteği4.809.360 TL/YılŞirketler
Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER)9.618.720 / Projeİşbirliği kuruluşları öncülüğünde şirketler (Proje Kapsamında)
Reklam, Tanıtım, Pazarlama Desteği9.618.720 TL/Yazılım- dijital oyun- mobil uygulama-platform/Yıl
7.214.040 TL/Genel tanıtım
Şirketler
Ürün Yerleştirme Desteği (Yurtdışı dizi,film vb)2.404.680 TL/YılŞirketler
Komisyon Desteği (Google Play Store, App Store.. vb platform)2.404.680 TL/YılŞirketler
Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım Desteği601.170 TL/Etkinlik
1.202.340 TL/Prestijli Etkinlik
Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları
Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Milli Katılım Desteği(Sanal fuar dahil)601.170 TL/Etkinlik
1.202.340 TL/Prestijli Etkinlik
Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları
Milli Katılım Organizasyon Düzenleme ve Tanıtım Desteği2.885.616 TL / Organizasyonİşbirliği Kuruluşları/Organizatör
Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım Desteği360.702 TL/ EtkinlikŞirketler ve İşbirliği Kuruluşları
Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Yarışma/Eğitim Organizasyon Düzenleme Desteği4.809.360 TL /ProjeTürkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri/Serbest Bölge/İhtisas Serbest Bölge/Üniversite/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (münferiden veya diğer işbirliği kuruluşları/Bakanlıkça onaylı organizatörlerle birlikte)
Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti Destekleri3.607.020 TL / Programİşbirliği Kuruluşları
Yurt Dışı Birim Desteği2.885.616 TL/Birim (ülke başına)/YılŞirketler ve İşbirliği Kuruluşları
Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi Desteği (UTPO)24.046.800 TL / YılSerbest Bölge/İhtisas Serbest Bölge/Üniversite/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri/Teknoloji Merkezleri/Hizmet İhracatçıları Birliği’nin kendileri ve/veya kuracakları şirketler

2.) 5973 SAYILI (MAL İHRACATINA YÖNELİK) KARAR DESTEK ÜST LİMİTLERİ  

PAZARA GİRİŞ BELGESİ DESTEĞİ

 20222023
Pazara giriş belgesi ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemelerine ilişkin giderler4.000.0007.239.000

YURT DIŞI MARKA TESCİL DESTEĞİ

 20222023
Markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler 750.0001.357.000

PAZARA GİRİŞ PROJESİ HAZIRLAMA DESTEĞİ

 20222023
Danışmanlık ve rapor alımına yönelik giderler 200.000361.000

YUT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

  20222023
Toplam ulaşım ve konaklama giderleri (faaliyet başına) 100.000180.000
Kişi başı günlük konaklama gideri2.5004.500

YURT DIŞI ŞİRKET VE YURT DIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKETE AİT MARKA ALIM DESTEĞİ

 20222023
Yurt dışında yerleşik şirket/marka alımına yönelik giderler 3.000.0005.429.000
İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik giderler7.500.00013.574.000
Yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alımına yönelik kredi faiz gideri30.000.00054.298.000
İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik kredi faiz gideri45.000.00081.447.000

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ

  20222023
Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında yer alan giderler 15.000.00027.149.000
Yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet giderleri4.000.0007.239.000

BİRİM KİRA DESTEĞİ

 20222023
Yurt dışı birimlerin kira giderleri 2.000.0003.619.000

EXİMBANK’IN UYGULANDIĞI FAİZ ORANI İLE CIRR ARASINDAKİ FARKIN DESTEKLENMESİ VE EXİMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI TAZMİN DESTEĞİ

 20222023
İhracat kredi sigortası reasüre edilen risklerin tazminat gideri 20.000.00036.199.000
İhracat kredi sigorta programı reasüre edilemeyen tazminat gideri100.000.000180.995.000

TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJESİ DESTEĞİ

 20222023
Tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı için brüt maaş gideri (azami 10 kişi)3.000.0005.429.000
Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri1.500.0002.714.000
İnternet sitesi üyeliğine ilişkin giderler500.000904.000
Proje başına toplam destek tutarı5.000.0009.047.000

TASARIMCI ŞİRKET VE TASARIM OFİSİ DESTEĞİ

 Tasarımcı Şirket DesteğiTasarımcı Şirket DesteğiTasarım Ofisi DesteğiTasarım Ofisi Desteği
 2022202320222023
Tanıtım harcamaları/yurt dışı fuar katılımlarına ilişkin giderler1.500.0002.714.5001.200.0002.171.500
Yurt dışı birimlerin konsept mimari çalışmaları ve kurulum/dekorasyon giderleri500.000904.500300.000542.500
Yurt dışı birimlerin brüt kira ve kira danışmanlığı giderleri ile vergi/resim/harç giderleri1.000.0001.809.500800.0001.447.500
Patent/faydalı model/endüstriyel tasarım tescili ve yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri250.000452.000300.000542.500
Tasarımcı/modelist istihdamı için brüt maaş desteği750.0001.357.0001.600.0002.895.500
Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alınan danışmanlık giderleri1.000.0001.809.500800.0001.447.500
Yıllık toplam destek tutarı5.000.0009.047.0005.000.0009.047.000

GEMİ VE YAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERE TASARIM DESTEĞİ

 20222023
Tasarım hizmetine ilişkin giderler3.000.0005.429.000

MARKA VE TURQUALITY DESTEĞİ

 20222023
Gelişim yol haritası çalışması gideri (bir defaya mahsus)2.400.0004.343.000
Danışmanlık giderleri / tasarım ve ürün geliştirme alanında istihdam giderleri (azami 10 kişi)10.000.00018.099.000
Marka programı yıllık toplam destek tutarı50.000.00090.497.000
TURQUALITY® programı yıllık toplam destek tutarı100.000.000180.995.000

ÇOK KANALLI ZİNCİR MAĞAZA DESTEĞİ

 20222023
Yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri750.0001.357.000
Pazar araştırması çalışması ve raporları gideri2.000.0003.619.000
Tanıtım giderleri9.000.00016.289.000
Birim kira giderleri2.000.0003.619.000
Temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri3.000.0005.429.000
Franchise giderleri2.000.0003.619.000
Yıllık toplam destek tutarı20.000.00036.199.000

YURT DIŞI FUAR DESTEĞİ

FUAR YILIORGANİZATÖRLERİN TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİORGANİZATÖRLERİN TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİFİRMALARIN YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİFİRMALARIN YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİFİRMALARIN YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ
 Bakanlık Tarafından Belirlenen Fuarlar Kapsamı Dışında Kalan FuarlarBakanlık Tarafından Belirlenen FuarlarGenel Nitelikli FuarlarSektörel Nitelikli FuarlarPrestijli Fuarlar
20231.809.0003.619.000271.000452.0001.357.000

YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ

FUAR YILIKATILIMCI DESTEĞİTANITIM DESTEĞİ (YURT DIŞI TANITIM İÇİN)TANITIM DESTEĞİ (YURT İÇİ TANITIM İÇİN)
2023144.0002.714.000904.000

SANAL FUARA KATILIM VE SANAL FUAR ORGANİZASYONU DESTEĞİ

FUAR YILISANAL FUARA KATILIM DESTEĞİSANAL FUAR ORGANİZASYON DESTEĞİ
20231.357.0002.714.000

Ayrıca;

5448 Sayılı (Hizmet Sektörüne Yönelik) Karar Destek üst limitlerine ulaşmak için tıklayınız>

5986 Sayılı (E-ihracat Yönelik) Karar Destek üst limitlerine ulaşmak için tıklayınız>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…