OCAK 2023 GELİŞMELER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ti̇caret Bakanliği Destekleri̇nde 2023 Yili Destek Üst Li̇mi̇tleri̇ Artirildi!
TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİNDE 2023 YILI DESTEK ÜST LİMİTLERİ ARTIRILDI!
31 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇nde Ohal Ve Mücbi̇r Sebep İlan Edi̇ldi̇
DEPREM BÖLGESİNDE OHAL VE MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLDİ
8 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Ti̇caret Bakanliği Destekleri̇nde 2023 Yili Destek Üst Li̇mi̇tleri̇ Artirildi!
TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİNDE 2023 YILI DESTEK ÜST LİMİTLERİ ARTIRILDI!
31 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgesi̇nde Ohal Ve Mücbi̇r Sebep İlan Edi̇ldi̇
DEPREM BÖLGESİNDE OHAL VE MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLDİ
8 Şubat 2023

OCAK 2023 GELİŞMELER

Sistem Global Danışmanlık Ocak 2023 Geli̇şmeler
VERGİ – DANIŞMANLIK 📝
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE FAİZ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ!
T.C. Merkez Bankası tarafından çıkartılarak 31 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile birlikte; vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %14,75’ten %9,75’e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %15,75’ten %10,75’e düşürülmüştür.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İÇİN İLAVE İNDİRİM KRİTERLERİ GÜNCELLENDİ!
6652 sayılı 09/01/2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde İlave Ar-Ge/Tasarım İndirimi kriterleri yeniden düzenlenmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
VERGİ – REGÜLASYON 📈
YENİDEN DEĞERLEME İLE DAHA AZ KURUMLAR/GELİR VERGİSİ ÖDEMEK İÇİN SON 2 GÜN!
Tek Seferlik Değerleme kapsamında 2022 yılı için işlemin yapılacağı son dönem olan Aralık 2022 tarihini izleyen ayın sonu olan Ocak 2023 tarihine kadar bu kapsamda beyanname verilmesi için son gün 31.01.2023’tür. 
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ 🔍
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BÜNYESİNDEKİ BAŞVURU HARÇ ÜCRETLERİ 2023 YILI KAPSAMINDA GÜNCELLENDİ!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletme birimi tarafından yapılan duyuruda 2023 yılı için başvuru harç ücretleri güncellenmiştir. 
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
01.01.2023 TARİHİNDEN ÖNCE ALINAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNDE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMAYACAKTIR!
10.01.2023 tarih ve 6658 no’lu Resmi Gazete kararı ile 3351 sayılı ithalatta ilave gümrük vergisi uygulamasına ilişkin kararın 4.maddesinde bulunan “kararın uygulanmayacağı durumlar” başlığındaki 6. Fıkrası güncellenmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİNDE 2023 YILI DESTEK ÜST LİMİTLERİ ARTIRILDI!
Ticaret Bakanlığının ihracata yönelik sağlamış olduğu desteklerden Bilişim Sektörüne ve Hizmet İhracatına Yönelik Tanımlanmış Sektörlerde 2023 destek üst limitleri  (TÜFE + Yİ-ÜFE) / 2 oranında hesaplanmış olup bu desteklerde %100,39, Mal İhracatı ile E- İhracat Sektörüne yönelik desteklerde ise %80,99 kapsamında artırımlı olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
İŞLETME ÇÖZÜMLERİ 🎁
2023 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU!
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 05.01.2023 tarih ve 1818123 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu genelge ile 2023 yılının ilk altı aylık dönemi için kıdem tazminatı tavan rakamı açıklanmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
  
2023 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ VE BORDRO PARAMETRELERİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı, 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret verileri baz alınarak sizler için derlediğimiz “2023 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti ve Bordro Parametreleri” başlıklı yayınımıza bültenimizden ulaşabilirsiniz.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 400 TL OLDU!
Asgari ücret desteğinin 2023 yılı Ocak ile Haziran dönemleri arasında uygulanmasını içeren 7431 Sayılı Kanun, 13.01.2023 tarihli ve 32072 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
2023 KIDEM TAZMİNATI TAVANI GÜNCELLENDİ!
2023 yılı Ocak ayına ait yeni Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge ile 01.01.2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı güncellenmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
RİSK VE MEVZUAT YÖNETİMİ ⚖️
DÜŞÜK BEDELLİ İCRA DOSYALARI KAPATILIYOR
15/08/2022 tarihi itibarıyla icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarının 2.000 Türk Lirasını aşmaması halinde, alacaklı veya vekilinin dosyadan açıkça feragat ettiğini belirten feragat dilekçelerini sunması üzerine icra müdürlüğü, takip talebinde yer alan asıl alacak ve ferilerini dikkate almak suretiyle talebi kabul edecek, hacizleri kaldıracak, dosyayı kapatacak ve dosyanın feragat nedeniyle kapatıldığına dair belge düzenleyecektir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
İHRACAT VE ULUSLARARASI BÜYÜME 🌍
YENİ E-TİCARET YASASI VE BEKLENTİLER
Türkiye, son yıllarda e-ticarette büyük bir ivme yakalamış, COVID-19 döneminde artan dijitalleşmeyle yaklaşık 5 yılda elde edemeyeceği büyümeyi bu dönemde elde etmiştir. E-ticaretin perakende içindeki payı olan %15 bandı aşılmış olup önümüzdeki 3 yıl içinde ise bu oranın %20’yi geçmesi beklenmektedir. Bu durum doğrudan ve dolaylı olarak, e-ticaret ve onun bir ileri adımı olan e-ihracata yönelik uygulamada görülen aksaklık ve mevzuat eksikliklerinin bir an önce giderilmesini zorunlu hale getirmektedir.  
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
BİZDEN HABERLER 📣
ONLINE EĞİTİMLER ŞUBAT AYI TAKVİMİ 
Ülke olarak yaşadığımız deprem afeti nedeniyle online eğitimlerimizi bir sonraki aya erteledik.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>