TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (1702 - Patent Lisans - 2021 - 1) Açıldı! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 28.01.2021 Tari̇hi̇nde Tbmm'De Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Kanunu İle Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun Görüşülerek Yasalaşti
28.01.2021 TARİHİNDE TBMM’DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN GÖRÜŞÜLEREK YASALAŞTI
30 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Genç Gi̇ri̇şi̇mci̇lere İş Hayatina Açilan Kapida Vergi̇sel Destekler
GENÇ GİRİŞİMCİLERE İŞ HAYATINA AÇILAN KAPIDA VERGİSEL DESTEKLER
1 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık 28.01.2021 Tari̇hi̇nde Tbmm'De Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Kanunu İle Bazi Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun Görüşülerek Yasalaşti
28.01.2021 TARİHİNDE TBMM’DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN GÖRÜŞÜLEREK YASALAŞTI
30 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Genç Gi̇ri̇şi̇mci̇lere İş Hayatina Açilan Kapida Vergi̇sel Destekler
GENÇ GİRİŞİMCİLERE İŞ HAYATINA AÇILAN KAPIDA VERGİSEL DESTEKLER
1 Şubat 2021

TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (1702 – Patent Lisans – 2021 – 1) Açıldı!

Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (1702 - Patent Lisans - 2021 - 1) Açıldı!

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında bir çağrıya çıkılmıştır.

1702 Patent Lisans –  2021 – 1 kodlu bu çağrıda Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecektir.

1702 Patent Lisans –  2021 – 1 çağrısında projeler en fazla 60 ay süre ile desteklenecektir. Destek oranı üst sınırı büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75’tir. Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasına uygulanacak destek oranı her bir patent için aşağıdaki oranlara göre belirlenecektir:

Çağrı takvimi aşağıda yer almaktadır:

Çağrının açılması22 Ocak 2021
Ön kayıt için son tarih*19 Nisan 2021; Saat 17:30
Proje başvurularının PRODİS üzerinden alınması**15 Mart 2021
 
Çağrı kapanış tarihi***10 Mayıs 2021
(saat 23:59’a kadar)
Proje başvurularındaki eksik belgelerin tamamlanması23.2.2.’de belirtildiği şekilde proje önerisi ekinde sunulması gereken belgelerden eksik olanların talep tarihinden itibaren en geç 21 takvim günü içerisinde tamamlanması gerekir.
Destek başlangıç tarihi1 Temmuz 2021

*Proje başvurusu yapabilmek için ön kayıt belgelerini TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır.

** Proje önerisinin PRODİS’ten gönderilmeye başlanacağı tarihtir. Gönderim için ön kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

*** Proje önerisinin PRODİS’ten gönderileceği son tarihtir

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…