GENÇ GİRİŞİMCİLERE İŞ HAYATINA AÇILAN KAPIDA VERGİSEL DESTEKLER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (1702 - Patent Lisans - 2021 - 1) Açıldı!
TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (1702 – Patent Lisans – 2021 – 1) Açıldı!
1 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇de Destekler Tl'Ye Çevri̇ldi̇
YENİLENEBİLİR ENERJİDE DESTEKLER TL’YE ÇEVRİLDİ
1 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (1702 - Patent Lisans - 2021 - 1) Açıldı!
TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (1702 – Patent Lisans – 2021 – 1) Açıldı!
1 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇de Destekler Tl'Ye Çevri̇ldi̇
YENİLENEBİLİR ENERJİDE DESTEKLER TL’YE ÇEVRİLDİ
1 Şubat 2021

GENÇ GİRİŞİMCİLERE İŞ HAYATINA AÇILAN KAPIDA VERGİSEL DESTEKLER

Sistem Global Danışmanlık Genç Gi̇ri̇şi̇mci̇lere İş Hayatina Açilan Kapida Vergi̇sel Destekler

Türkiye gibi büyük oranda genç nüfusa sahip ülkelerde, genç girişimcilerin ekonomik büyüme ve kalkınmada büyük bir öneme sahip olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bunun yanında aktif bir şekilde ekonomik sistemin içerisinde yer almaları kendi gelişimleri ile birlikte ülke ekonomisinin gelişimi içinde büyük önem arz ediyor.

Genç girişimci desteği, değer üretip sisteme dahil olmak, kendi potansiyelini iş hayatında göstermek isteyen ancak iş kurmak için birikimi ya da cesareti olmayan gençlerin de oyuna dahil olması için teşvik edici bir motivasyon sağlıyor. Bu destekler ile genç girişimciler aradıkları cesareti ve adım atma motivasyonunu buluyor.

Siz de henüz 29 yaşını doldurmamış iseniz hayallerinizi hayata geçirmek için bu teşviklerden yararlanabilirsiniz.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 20.Maddesinde Genç Girişimciler Desteğinden yararlanabilmek için gerekli koşullara sahip olmanın şartları açıklanmıştır.

Peki Bu Destekten Kimler Yararlanabilir?

Kendi şirketinizi kurmanız ve ilk defa gelir vergisi mükellefi olmanız durumunda, faaliyete başladığınız tarih itibariyle yirmi dokuz yaşını doldurmamış iseniz işe başlanan takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettiğiniz bu kazançların 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartları taşıyor iseniz vergiden istisna edilecektir.

 • İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
 • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırması, seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici sürelerde fiilen işin başında bulunulmaması halinde de söz konusu şart ihlal edilmiş olmaz),
 • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,
 • Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,
 • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hâllerinde dahi yıllık beyanname verilmesi gerektiğinin unutulmamasında fayda var.

Genç Girişimci Desteği Nasıl Uygulanır?

Yukarıdaki şartları sağlayan genç girişimcilerin vergi destek uygulamasında, Gelir Vergisi Kanunu’na göre aşağıda yer alan hususlara uygulamada dikkate etmesi gerekiyor.

 • İstisna şartlarını sağlayan genç girişimcilerce daha sonra herhangi bir nedenle faaliyetin bitirilmesi durumunda, faaliyeti bırakma tarihine kadar elde edilen kazançlar dolayısıyla istisnadan yararlanılır. Faaliyet terk edildikten sonra istisna kapsamındaki söz konusu faaliyetlere tekrar başlanılması halinde ise adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti açtırma şartı ihlal edilmiş sayılacağından bu istisnadan yararlanılamaz.
 • İstisnadan yararlananların, yararlanma süresi içerisinde faaliyetlerini ticari, zirai ya da mesleki faaliyet olarak değiştirmesi veya faaliyet konusunda değişiklik yapmaları durumlarında, istisnadan kalan süre kadar yararlanmaları mümkündür.
 • İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 75.000 Türk lirası olarak uygulanacak olup bir vergilendirme döneminde istisna tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda ise istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmez.
 • Takvim yılı içerisinde işe başlanılması veya işin terk edilmesi durumlarında; işe başlama tarihinden yıl sonuna kadar olan kıst dönem bir vergilendirme dönemi, takvim yılı başından işin terk edildiği tarihe kadar olan kıst dönem ise bir vergilendirme dönemi sayılacak olup bu dönemler için istisnadan tam olarak yararlanılır.
 • İstisna, ticari, zirai veya mesleki faaliyetten dolayı kazanç elde eden ve şartları sağlayan gerçek kişilere uygulandığından, istisna şartlarını taşıyan mükelleflerin bir vergilendirme döneminde anılan faaliyetlerden bir veya birkaçından kazanç elde etmeleri durumunda söz konusu istisna beyan edilen bu gelirlerin toplamına uygulanır.
 • İstisna, her durumda ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefiyetinin açıldığı dönemden başlamak üzere üç vergilendirme dönemi ile sınırlı olup önceki faaliyete devam edilirken yeni bir faaliyete başlanılması istisna süresini uzatmaz.
 • Bu istisnanın, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye etkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’ üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunanlar tarafından, istisnadan yararlananlara tevkifat kapsamında ödeme yapılması durumunda, gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Genç Girişimciler İçin Bir Destek Daha: Sigorta Primleri

Genç Girişimcilere sağlanan diğer bir destek ise sigorta primleri. Buna göre işe başlama tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olmak şartıyla ilk defa sigortalı olan kişiler için 1 yıl boyunca ödeyecekleri primlerin, en düşük aylık prim tutarına isabet eden kısmı Hazine tarafından karşılanıyor. Bu tutar, 2021 yılı itibariyle aylık 1.055,36 Türk Lirası ve toplamda ise 12.664,32 Türk Lirası’na tekabül ediyor.  Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortağın bu prim teşviğinden yararlanabileceğinin unutulmaması gerekir.

    Sigorta prim teşvikinden faydalanmak için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. Maddesi kapsamında bağlı bulunduğunuz vergi dairesine giderek “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” belgesini temin edebilirsiniz. Akabinde ise bağlı bulunulan sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince işleme koydurabilirsiniz.

KOSGEB Hibe Destekleri Unutulmamalı

KOSGEB’e başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış genç girişimcilere KOSGEB tarafından da destek sağlanabilmektedir. Bir iş fikrine sahip gençler Geleneksel Girişimci Destek Programı veya İleri Girişimci Destek Programına başvuru şartlarını sağlamaları kaydıyla başvuru yapabilmektedir. Üstelik başvuru yapma için ön koşul olan, işletme kurmadan önce alınması gerekli girişimcilik eğitimleri artık online olarak KOSGEB tarafından sağlanabilmektedir. Söz konusu eğitimler ücretsiz, herkesin katılımına açık ve e-devlet şifresi ile 7/24 ulaşılabilirdir. Bu kapsamda sayılan her iki destek programına başvuru yapılmadan ve işletme kurulmadan önce başvuru yapılacak destek programına ilişkin online eğitim tamamlanmalı ve sonrasında işletme kurulmalıdır.

KOSGEB 2019 yılı başından itibaren, geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren genç girişimciler için Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin TL’ye kadar, imalat ve yazılım gibi sektörlerde faaliyet gösteren ileri girişimcilerimize ise İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 375 bin TL’ye kadar (girişimcinin genç, kadın, engelli ve birinci dereceden şehit yakını olması durumundaki üst limitlerdir) destek sağlamaya başlanmıştır.

Tüm bu desteklere ilave olarak, destekleme kararı alınmış işletme KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında 50.000 TL, girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ise 70.000 TL’ye kadar anlaşmalı bankalardan kredi kullanabilmektedir. Banka onayı alan işletme için, kullanılan kredi tutarının faizi için KOSGEB destek sağlayabilmektedir.