TÜBİTAK PROJELERİNİZE İLİŞKİN HARCAMALARINIZI TÜBİTAK'A SUNMAK İÇİN VAKİT GELDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Bazi Otomobi̇lleri̇n Ötv Oranlarinda Deği̇şi̇kli̇k Yapildi
BAZI OTOMOBİLLERİN ÖTV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
31 Ağustos 2020
Sistem Global Danışmanlık Eği̇ti̇m Ve Öğreti̇m Hi̇zmetleri̇nde Kdv Orani Geçi̇ci̇ Olarak İndi̇ri̇ldi̇
EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNDE KDV ORANI GEÇİCİ OLARAK İNDİRİLDİ
2 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık Bazi Otomobi̇lleri̇n Ötv Oranlarinda Deği̇şi̇kli̇k Yapildi
BAZI OTOMOBİLLERİN ÖTV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
31 Ağustos 2020
Sistem Global Danışmanlık Eği̇ti̇m Ve Öğreti̇m Hi̇zmetleri̇nde Kdv Orani Geçi̇ci̇ Olarak İndi̇ri̇ldi̇
EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNDE KDV ORANI GEÇİCİ OLARAK İNDİRİLDİ
2 Eylül 2020

TÜBİTAK PROJELERİNİZE İLİŞKİN HARCAMALARINIZI TÜBİTAK’A SUNMAK İÇİN VAKİT GELDİ!

Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Projeleri̇ni̇ze İli̇şki̇n Harcamalarinizi Tübi̇tak'A Sunmak İçi̇n Vaki̇t Geldi̇!

Girişimci misiniz?

Teknoloji Transfer Ofisi misiniz?

1501, 1507, 1509 ve 1511 gibi TEYDEB projeleriniz mi var?


Eğer öyleyse ağustos ayı itibariyle yoğun bir sürece girdiniz demektir. TÜBİTAK’ta yürürlükte projesi olan ve proje kapsamında yaptıkları harcamalarını sunacak firmaların dönem raporlarını programa göre değişkenlik göstermesi sebebiyle ağustos ve eylül ayının sonuna kadar TÜBİTAK’a çevrimiçi ve matbu olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Mali raporların ve rapor dosyalarının hazırlandığı şu zamanlarda YMM Değerlendirme ve Tasdik Raporunu yazdığımız firmaların raporlama sürecinde karşılaştıkları sorunları ve harcamalarının kapsam dışı bırakılmaması için dikkat edilmesi gereken önemli noktaları aşağıdaki gibi özetlemek isteriz.

1. Firma Ortakları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Müdürlere projede görev almaları durumunda ücret ödenebilmesi için bordro düzenlenmesi ve ücret tutarının esas sözleşme ile veya genel kurul kararı alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

2. Proje personeline maaş ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Net ücret ödemesi banka aracılığıyla yapılmayan personelin ilgili ayın/ayların personel maliyeti desteklenmeyecektir.

3. Mali Raporda sunulan harcama ve gider belgelerinin düzenlenme tarihinin proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olması gerekmektedir. Ancak alınan alet/teçhizat/yazılım ve malzemelerin yurt dışından temin edilmesi durumunda düzenlenen belgeler, proje destek başlangıç tarihinden en fazla üç (3) ay öncesine ait olabilir.

4. Ar-Ge ve test kuruluşlarına yaptırılan ve söz konusu kuruluşlardan alınan bilimsel danışmanlık, tasarım, test/analiz vb. giderlere yönelik hizmet alınan kurumla proje konusunda yapılan işbirliğinin detayını, ödeme tutarını ve şeklini gösterir sözleşmenin mutlaka düzenlenmesi gerekmektedir. 

5. Danışmanlık ve/veya rutin olan mühendislik ve geliştirme faaliyetlerine yönelik hizmet alınan kişi ve/veya kurumla proje konusunda yapılan işbirliğinin detayını, ödeme tutarını ve şeklini gösterir sözleşme veya protokol Mali Raporda bulunmalıdır. Diğer hizmet alımlarında sözleşme ya da protokol düzenlenmediği durumlarda, fatura veya fatura yerine geçen belgeler üzerinde yapılan işe ilişkin detaylı açıklama bulunmalıdır.

6. Firmanın ilgili döneme ilişkin hibe tutarını TÜBİTAK’tan alabilmesi için bağlı olduğu vergi dairesine ve SGK’ya borcunun bulunmaması veya borçlarının taksitlendirilmesi gerekmektedir. 

TEYDEB raporlama süreçleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara değindiğimiz videolarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK – TEYDEB raporlarında dikkat edilmesi gereken kritik unsurlar nelerdir?

Firmaların AGY500 raporlama sürecine nasıl hazırlanması gerekiyor?

Süreçte kolaylıklar diler, yardımcı olabileceğimiz bir husus olduğunda her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek isteriz.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…