ARALIK 2023 GELİŞMELER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 2024 Yili Kidem Tazmi̇nati Tavani Belli̇ Oldu!
2024 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU!
8 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık 1707 - Si̇pari̇şe Dayali Ar-Ge Projeleri̇ İçi̇n Kobi̇ Destekleme Çağrisi Açildi!
1707 – SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI AÇILDI!
24 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık 2024 Yili Kidem Tazmi̇nati Tavani Belli̇ Oldu!
2024 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU!
8 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık 1707 - Si̇pari̇şe Dayali Ar-Ge Projeleri̇ İçi̇n Kobi̇ Destekleme Çağrisi Açildi!
1707 – SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI AÇILDI!
24 Ocak 2024

ARALIK 2023 GELİŞMELER

Sistem Global Danışmanlık Aralik 2023 Geli̇şmeler
VERGİ REGÜLASYON & DANIŞMANLIK 📝
AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA YER ALAN FİRMALARIN YATIRIM YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE UYGULANAN ORAN VE HADLER ARTIRILDI!
16/12/2023 tarih ve 7953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve Teknoparklarda yer alan firmaların yatırım yükümlülüğünde, 01/01/2024 tarihinden itibaren verilecek yıllık beyannamelerde uygulanmak üzere değişiklik yapılmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
TEKNOPARK VE AR-GE/TASARIM MERKEZLERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA 2024 YILI SONUNA KADAR UZATILDI!
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan bilişim personelleri için %100 bunların dışında kalan personeller için %75 uzaktan çalışma, 2024 yılı sonuna kadar uzatıldı.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
İTHALATTA GÖZETİM VE KORUMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA KASIM 2023 DÖNEMİ İÇİN İNDİRİM HAKKINIZI KAÇIRMAYIN!
24.11.2024 tarihinden önce ithalat bedeli ödenen, 1.4.2024 öncesi ithal edilecek eşya ile ilgili gözetim uygulamasındaki KDV’nin indirim hakkı getirildi.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
YENİ ÇIKAN TORBA YASADA NELER VAR?
“7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda vergi kanunlarında yapılan düzenleme ve değişikliklerin özetini sizler için derledik.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ 🔍
TÜBİTAK TEYDEB 1501-1507 PROGRAMLARININ 2024 YILI 1. ÇAĞRILARI AÇILIYOR! 
1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programlarına ait 2024-1 dönem çağrılarının taslak çağrı takvimi doğrultusunda yürütülmesi planlanmaktadır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
SANAYİDE TEMİZ GELECEK: KOSGEB’İN YEŞİL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI AÇILDI!
KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı Kapsamında ilk iki çağrısını açıkladı.
1. Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı
2. Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı
konu başlıklarında hazırlanacak projelere 4 milyon TL’ye kadar destek verilecektir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
TÜRKİYE YEŞİL SANAYİ PROJESİ KAPSAMINDA TÜBİTAK ÇAĞRILARI AÇILDI! 
KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmaların ticarileştirme öncesi saha uygulamaları odaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri ile özel sektör liderliğindeki iş birlikleri kapsamında yapılacak yeşil sanayi uygulamaları kapsamında TÜBİTAK tarafından 3 yeni çağrı açıldı. TÜBİTAK tarafından açılan çağrılarla hibe ve geri ödemeli finansman desteği sağlanacaktır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
YATIRIM TAAHHÜTLÜ AVANS KREDİSİ TEKNİK/STRATEJİK PUAN DEĞERLENDİRMESİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLIYOR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırımcıların uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredilerine ulaşımı için 26.11.2023 tarihinde yayınlanan YATIRIM PROJELERİNİN STRATEJİK ÖNCELİK VE TEKNİK DEĞERLENDİRMESİNE DAİR TEBLİĞ doğrultusunda Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi için başvuruların 20 Aralık 2023 tarihinden itibaren alınmaya başlayacağını açıkladı.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
İŞLETME ÇÖZÜMLERİ 🎁
DEPREM BÖLGESİNDE BEYANNAME VERME VE YAPILANDIRMA BAŞVURUSU İŞLEMLERİ ERTELENDİ
SGK’nın 30.11.2023 tarihli duyurusunda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30.11.2023 tarihinde sonlanacak mücbir sebep halinin 30.04.2024 tarihine kadar uzatıldığı belirtilerek bu illerde Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin, prim borçlarının ve 7440 Yapılandırma başvurularının ertelendiği ifade edildi. 
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
YENİ ASGARİ ÜCRET 17.002 TL OLARAK AÇIKLANDI!
1 Ocak 2024 tarihi itibariyle uygulanacak net asgari ücret 17.002 TL olarak açıklanmıştır. İşverenlere sağlanan 500 TL’lik asgari ücret desteği ise 2024 yılında 700 TL olarak uygulanacaktır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
2024 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ VE BORDRO PARAMETRELERİ
1 Ocak 2024 tarihi itibariyle aylık brüt asgari ücret 20.002,50 TL, net asgari ücret ise 17.002,12 TL olarak belirlenmiştir.
2024 yılında günlük kazanç alt sınırı 666,75 TL olurken günlük kazanç üst sınırı 5.000,63 TL’ye yükselmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNE İLİŞKİN İSG YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2025’E ERTELENDİ!
50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 31.12.2024 tarihine ertelenmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
İHRACAT VE ULUSLARARASI BÜYÜME 🌍
BİRLEŞİK KRALLIK’TA KURULU OLAN YA DA YENİ KURULACAK ŞİRKETLER İÇİN YASAL DEĞİŞİKLİK 
Birleşik Krallık’ta düzenlenmesi planlanan; kurumların ilgili faaliyetlerinin nasıl yönetileceği veya organize edileceğine ilişkin kararların alınmasında önemli bir rol oynayan Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Yasası (The Economic Crime and Corporate Transparency Act) 26 Aralık 2023 tarihi itibariyle hükümet onayından geçmiştir. Söz konusu yasa Companies House’a ekonomik suçlarla mücadelede ve ekonomik büyümeyi desteklemede daha önemli bir rol oynama gücü vermektedir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
BİZDEN HABERLER 📣
ONLINE EĞİTİMLER OCAK AYI TAKVİMİ
Ocak ayında Online Eğitimlerimizden görmek isteyeceğiniz pek çok eğitim başlığı ile karşınızdayız!
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>