1707 - SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI AÇILDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Aralik 2023 Geli̇şmeler
ARALIK 2023 GELİŞMELER
9 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık İlgi̇li̇ Ki̇şi̇ni̇n Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇n, Konakladiği Otel Çalişani Tarafindan Üçüncü Ki̇şi̇lerle Paylaşilmasi
İLGİLİ KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN, KONAKLADIĞI OTEL ÇALIŞANI TARAFINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
29 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık Aralik 2023 Geli̇şmeler
ARALIK 2023 GELİŞMELER
9 Ocak 2024
Sistem Global Danışmanlık İlgi̇li̇ Ki̇şi̇ni̇n Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇n, Konakladiği Otel Çalişani Tarafindan Üçüncü Ki̇şi̇lerle Paylaşilmasi
İLGİLİ KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN, KONAKLADIĞI OTEL ÇALIŞANI TARAFINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
29 Ocak 2024

1707 – SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI AÇILDI!

Sistem Global Danışmanlık 1707 - Si̇pari̇şe Dayali Ar-Ge Projeleri̇ İçi̇n Kobi̇ Destekleme Çağrisi Açildi!

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

2023 yılında sürekli başvuruya açık olarak başvuru almış olan Sipariş Ar-Ge çağrıları, 2024 yılı itibariyle süreli başvuru alan çağrılar şeklinde yürütülecektir. 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı kapsamında 2024 yılı için 3 farklı çağrı dönemi tanımlanmıştır:

 Çağrı Açılış TarihiÇağrı Kapanış Tarihi
Çağrı Dönemi19 Ocak 202404 Mart 2024
Çağrı Dönemi1 Mayıs 202430 Haziran 2024
Çağrı Dönemi1 Ekim 202430 Kasım 2024

Ülkemizdeki KOBİ’ler, genellikle sanayi sektörünün büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu KOBİ’lerin, potansiyel müşteri tabanlarını genişletebilmeleri için yenilikçi ürünleri veya süreçleri geliştirecekleri Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerine destek verilmesi oldukça önemlidir. Bu destek, sadece iş birliklerini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkili bir şekilde kullanılmasına da katkı sağlayacaktır. Bu süreç aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da olumlu bir etki yapacaktır.

Çağrı döneminde açılacak çağrılar:

  • 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2024-1 (1707 Sipariş Ar-Ge 2024-1)
  • 1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2024-1 (1707 Sipariş Ar-Ge-b 2024-1)

1707 Sipariş Ar-Ge 2024 yılı 1. Çağrı Döneminde açılan çağrılar kapsamında Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları’nda sunulan projelere değerlendirme aşamasında öncelik verilecektir.

Program kapsamında proje bütçesi en fazla 7.500.000 TL ve proje süresi en fazla 24 aydır. Sipariş Ar-Ge çağrısı altındaki projeler için, Müşteri Kuruluş, proje giderlerinin %40’ını Tedarikçi Kuruluş’a dönemsel olarak ödeyecek; TÜBİTAK ise giderleri değerlendirdikten sonra kabul edilen harcamaların %40’ını Tedarikçi Kuruluş’a hibe destek olarak sunacaktır. BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projelerde ise TÜBİTAK desteği %50 olacaktır.

Çağrılar hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularına ulaşmak için: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/db-yesil-ar-ge_ve_yenilik_konu_basliklari-v7.pdf

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…