İHRACAT BEDELLERİNİN %80'İNİN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Sms Ve E-Posta Gönderiminde Yeni Dönem
Sms ve E-Posta Gönderiminde Yeni Dönem
6 Ocak 2020
Sistem Global Danışmanlık Katma Değer Vergi̇si̇ Oranlarinda Deği̇şi̇kli̇k Yapildi
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
7 Ocak 2020
Sistem Global Danışmanlık Sms Ve E-Posta Gönderiminde Yeni Dönem
Sms ve E-Posta Gönderiminde Yeni Dönem
6 Ocak 2020
Sistem Global Danışmanlık Katma Değer Vergi̇si̇ Oranlarinda Deği̇şi̇kli̇k Yapildi
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
7 Ocak 2020

İHRACAT BEDELLERİNİN %80’İNİN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Sistem Global Danışmanlık İhracat Bedelleri̇ni̇n %80'İni̇n Türk Li̇rasina Çevri̇lmesi̇ Zorunluluğu Kaldirildi

2019-32/56 sayılı Tebliğ ile yeni bir düzenleme yapılarak gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılmasına ilişkin zorunluluk kaldırıldı. Ancak bedellerin yurda getirilmesi ile ilgili fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günlük süre devam etmektedir.

4 Eylül 2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile ihracat bedellerinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi ve bankalara bozdurulması konusunda düzenleme yapılmıştı. 

Söz konusu Tebliğ ile 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren altı ay süre ile ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilme ve % 80’nın bankaya bozdurma zorunluluğu getirilmişti.  

3 Mart 2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile de söz konusu Tebliğin yürürlük süresi altı aydan bir yıla çıkarılmıştı.  

Daha sonra 31 Ağustos 2019 tarihli ve 30874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile söz konusu Tebliğin yürürlük süresi bir yıldan 18 aya çıkarılarak, Tebliğin yürürlük süresi 4 Mart 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

Tebliğ ile yapılan düzenlemede;

1. Gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılmasına ilişkin zorunluluk kaldırıldı. Ancak bedellerin yurda getirilme süresi,  fiili ihraç tarihinden itibaren yine 180 günü geçemiyor.

2. Döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında farklı bir döviz cinsinin veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.

3. Bankalarca söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair Tebliği ekinde yer alan İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenecektir. Ancak henüz.  İhracat bedellerinin takip edileceği bilgi sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya alınmadığından,  alınana kadar İhracat Bedeli Kabul Belgesi yerine bankalarca Döviz Alım Belgesinin kullanılması mümkün olacaktır.

4. Mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce verilen 24 aylık ek sürenin sonunda mücbir sebebin devamının belgelenmesi halinde açık ihracat hesabının kapatılmasına ilişkin talepler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılacaktır.

5. Mücbir sebep halleri dışında kalan, ancak bedel getirme süreleri içerisinde ihracat bedelinin yurda getirilmesine engel olan ve resmi kayıtlarla tevsik edilebilen durumlar Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince haklı durum olarak değerlendirilebilecektir.

6.  Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;

a) 30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,

b) 30.000 ABD dolarından yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmayan, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın,

c) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 9’uncu maddede belirtilen mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin % 10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce,

terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır.

Tebliğ 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…